dhr.  drs M. Gerrebrands (Martin)

Docent en Onderzoeker
Email:
m.gerrebrands@hva.nl
Werkadres:
Muller-Lulofshuis, Wibautstraat 5a, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Expertise:
Filosofie van de Sociale – en Geesteswetenschappen | Interpretatief onderzoek | Methodologie Applied Sciences | Fenomenologie | Hermeneutiek | Sociologie
Afwezig:
Maandag

Ga naar HvA Research Database

Martin Gerrebrands is als onderzoeker en docent verbonden aan de Master Social Work en de Minor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek van de Faculteit Maatschappij en Recht. In die hoedanigheid verricht hij onderzoek op het terrein van de Filosofie van de Sociale – en Geesteswetenschappen, in het bijzonder wat betreft de relevantie van beiden voor de Applied Sciences. Hij studeerde Filosofie en Sociologie aan de toenmalige Rijksuniversiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam, bij welke laatste hij cum laude afstudeerde. Na lange tijd als wetenschappelijk onderzoeker en - medewerker werkzaam te zijn geweest aan het kenniscentrum van de Universiteit voor Humanistiek, doceerde hij aan de Filosofie en Sociologie gelieerde vakken aan diverse hogescholen. Daarnaast gaf hij diverse lezingen over filosofische onderwerpen en organiseerde hij herhaaldelijk filosofische cafés binnen maatschappelijke en culturele organisaties. Momenteel verricht hij parttime wijsgerig onderzoek naar de fenomenologische en hermeneutische appreciatie van de Applied Sciences. Samen met Louis Tavecchio publiceerde hij: Bewijsvoering binnen praktijkgericht onderzoek: methodologische en wetenschapstheoretische reflecties op de onderbouwing van professionele interventies.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database