dhr.  prof. dr. R.G. Fukkink (Ruben)

Lector De Pedagogische Functie van Onderwijs en Opvoeding
Email:
r.g.fukkink@hva.nl
Werkadres:
Kohnstammhuis, Wibautstraat 2-4, 1091 GM Amsterdam
, Theo Thijssenhuis, Wibautstraat 2-4 1091 GM Amsterdam
Postadres:
Postbus 36180,1020 MD Amsterdam
Afwezig:
Maandag, Donderdag

Ga naar HvA Research Database

Ruben Fukkink is bijzonder hoogleraar kinderopvang en educatieve voorzieningen voor het jonge kind aan de Universiteit van Amsterdam en is erkend expert op het terrein van vroeg- en voorschoolse educatie, kinderopvang en opvoedingsondersteuning. Ruben heeft ruime onderzoekservaring, onder andere voor het SCO-Kohnstamm Instituut, de Universiteit van Amsterdam en het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam, en heeft door zijn kennis ten aanzien van pedagogiek een duidelijke visie op relevante onderzoekthema's op dit vakgebied. Met zijn expertise, onderzoekservaring en netwerk kan Ruben een waardevolle bijdrage leveren aan onderzoek op dit terrein.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database