Prof. dr. R.G. Fukkink (Ruben)

Lector De Pedagogische Functie van Onderwijs en Opvoeding
Email:
r.g.fukkink@hva.nl
Werkadres:
Kohnstammhuis, Wibautstraat 2-4, 1091 GM Amsterdam
, Theo Thijssenhuis, Wibautstraat 2-4 1091 GM Amsterdam
Postadres:
Postbus 36180,1020 MD Amsterdam
Afwezig:
Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag

Ga naar HvA Research Database

Ruben Fukkink is lector Pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is daarnaast ‘visiting professor’ aan de Universiteit van Turku, Finland. Hij heeft internationaal gepubliceerd over diverse pedagogische en onderwijskundige onderwerpen. Belangrijke thema’s in zijn werk zijn kinderopvang, sociale inclusie, internationalisering en ‘urban education’. Het opgroeien van kinderen in de kinderopvang en op school en de professionalisering van pedagogisch-staf is een terugkerend onderwerp in zijn werk.

Ruben heeft diverse onderzoekssubsidies ontvangen voor onderzoek op het terrein van de kinderopvang en/of het onderwijs (o.a. van de gemeente Amsterdam, RAAK-PRO, ministerie SZW, Nationale Wetenschapsagenda). Verder is hij betrokken bij Erasmus-projecten en verschillende (inter)nationale promotietrajecten (i.s.m. UvA, VU, UL, ook Finland en Noorwegen). Met collega’s uit de eigen faculteit FOO en FMR en FBSV werkt hij samen aan praktijkgericht onderzoek op het terrein van ‘urban education’. Momenteel werkt hij met verschillende hogescholen uit Nederland, Belgie, Duitsland en Noorwegen aan een onderzoek naar interprofessionele samenwerking en de effecten op de ontwikkeling van kinderen.

Ruben is verder lid van commissies bij onderwijs- en onderzoeksvisitaties in het pedagogische domein. Hij is lid van het Nederlands Consortium Kinderopvangonderzoek (NCKO), de initiatiefgroep Expertisecentrum Kinderopvang en de onderwijskundige onderzoeksschool ICO en de pedagogische onderzoeksschool ISED/VNOP. Hij was voorzitter van de Onderwijs- en Onderzoeksraad van de Hogeschool van Amsterdam.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database