Hogeschool van Amsterdam

dhr.  prof. dr. G. Savelsbergh (Geert)

(bijzonder) Lector Perceptueel-Motorische Talentontwikkeling

Prof. dr. Geert J.P. Savelsbergh is bijzonder hoogleraar van de Desmond Tutu leerstoel Sport en Jeugd. Daarnaast is hij hoofd van de Motor Learning & Performance sectie van de afdeling Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit. In 2015 aanvaardde hij (parttime) het lectoraat “Perceptueel-motorisch Talentontwikkeling’ aan de Hogeschool van Amsterdam. Sinds 2014 is hij wetenschappelijk coördinator van het ‘Amsterdam Institute for Sport Science (AISS)’.

Belang van de leerstoel

Geert Savelsbergh voert fundamenteel en toegepast onderzoek naar perceptuele en motorische ontwikkeling en leren. Met name de rol van visuele informatie in en regulatie van het menselijk beweging staat centraal. Vanuit dit perceptie-actie paradigma worden fundamentele concepten (bijvoorbeeld anticipatie vermogen; patroonherkenning) toegepast in de sportcontext om tot een bijdrage te komen aan talent ontwikkeling (cricket, golf, hockey, tennis, rugby, voetbal en zeilen).

Daarnaast is Geert Savelsbergh medegrondlegger van het ‘Athletic Skills Model voor een optimale talentontwikkeling’ (ASM) waarin hij samenwerkt met stad Amsterdam en Almere, diverse sportbonden, mbo-opleidingen en hbo-opleidingen.