prof. R.H.H. Engelbert (Raoul) PhD

Lector Fysiotherapie - Transitie van Zorg bij Complexe Patiënten
Email:
r.h.h.engelbert@hva.nl
Werkadres:
Nicolaes Tulphuis, Tafelbergweg 51, 1105 BD Amsterdam
Postadres:
Postbus 2125,1000 CC Amsterdam
Kamernummer:
D2.23
Ga naar HvA Research Database

Raoul Engelbert behaalde in 1980 het diploma Fysiotherapie aan de Hogeschool van Utrecht. Van 1980 tot 1986 werkte hij bij de afdeling Fysiotherapie van het Streek ziekenhuis Gooi-Noord in Naarden en van 1986 tot 2007 bij de afdeling Kinderfysiotherapie en Pediatrische Inspanningsfysiologie, Divisie Kindergeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (Wilhelmina Kinderziekenhuis; hoofd Prof. dr. P.J.M. Helders).

Raoul begon als kinderfysiotherapeut en werkte vanaf 1998 als senior kinderfysiotherapeut en onderzoeker. In 1996 voltooide hij zijn proefschrift Osteogenesis Imperfecta in childhood; clinical and functional characteristics. Van 1996-2007 nam hij deel aan de Professional Master Kinderfysiotherapie in Utrecht en van 2000 tot 2007 aan de master of Science Fysiotherapie Wetenschappen in Utrecht.

Raoul was lid van de congrescommissie van de NVFK (Nederlandse Vereniging Fysiotherapie in de Kinder- en Jeugdgezondheidszorg; 2003 tot 2011), de Internationale congrescommissie NVFK 2008 (voorzitter) en de International Scientific Committee on Osteogenesis Imperfecta.

Momenteel is hij lid van de medische adviesraad Osteogenesis Imperfecta, de Ehlers Danlos syndroom en Marfan Syndroom. Sinds 2019 is hij voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad NVFK, lid van de congrescommissie kinderrevalidatie Johanna Kinderfonds en commissielid van de Gezondheidsraad, beweegadvies 0-4 jaar.

Vanaf 1 januari 2008 tot 2016 was Raoul lector en opleidingsmanager Fysiotherapie aan de faculteit Gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam. Als opleidingsmanager was hij integraal verantwoordelijk voor 1.300 studenten (waarvan 200 internationale studenten) en 75 docenten.

Sinds 2011 is Raoul senior staflid van de afdeling Revalidatie van het AUMC, locatie AMC en sinds 2013, naast kernlector, ook bijzonder Hoogleraar Fysiotherapie vanwege het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie. Zijn aandachtsgebied richt zich op de transitie van zorg binnen Urban Vitality. Raoul is als lector primus inter pares (onderzoeksdirecteur) verantwoordelijk voor het onderzoeksbeleid binnen de faculteit Gezondheid en als portefeuillehouder Polifysiek voor het trias academica waar onderwijs, patiëntenzorg en onderzoek in deze academische werkplaats samenkomen. Ook stuurt hij het Center of Expertise Urban Vitality aan. Hij is sinds 2014 voorzitter van het College van Advies van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie.

Van 2019 tot heden is hij bijzonder Hoogleraar Kinderfysiotherapie en werkt nauw samen met de afdeling Kindergeneeskunde van het Emma Kinderziekenhuis (Amsterdam UMC) en de afdeling Kinderrevalidatiegeneeskunde (Amsterdam UMC), alsook de Nederlandse Vereniging Fysiotherapie bij Kinderen (NVFK) en in aangesteld bij de Universiteit van Amsterdam.

Raoul heeft ongeveer 200 nationale- en internationale (invited) lezingen en posterpresentaties gegeven. Daarnaast begeleidde hij fysiotherapie studenten, medisch studenten en promovendi. Hij heeft 145 peer reviewed artikelen (mee)geschreven en vele Nederlandstalige publicaties op zijn naam staan.

Promovendi

Janneke de Vries MSc., drs. Jesse Aarden, Mel Major MSc., Robin Kwakman MSc. , Hedwig van der Meer MSc., Sven Geelen MSc., Jantine van den Helder MSc., drs. Jessica Warnink, Thijs Meulenbroek MSc., de Koning, Gmelich Meiling, Flierman. Daarnaast zijn een aantal beoogd promovendi aangesteld.

Publicaties op Researchgate
Publicaties op PubMed

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database