Hogeschool van Amsterdam

mw.  dr. J.A.G. Elshout (Judith)

Docent en onderzoeker

Judith Elshout is socioloog. Zij houdt zich als onderzoeker binnen het lectoraat bezig met de samenwerking tussen wijkteamprofessionals en informele partijen in Purmerend en Hoorn. Ook werkt zij als docent onderzoek bij de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Ze is onder meer geïnteresseerd in thema’s als waardering van (informeel) werk, bronnen van (zelf)respect en maatschappelijke en arbeidsmarktparticipatie.

In 2016 promoveerde Judith aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). In haar proefschrift Roep om respect (2016) bestudeert zij hoe werklozen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hun zelfrespect behouden in een meritocratiserende samenleving, ook wel prestatiesamenleving genoemd. Bronnen van respect en zelfrespect en de rol van een geldelijke beloning in de opbouw van zelfrespect staan centraal in haar proefschrift.

In 2008 studeerde ze cum laude af aan de UvA op een scriptie over motivaties om te fitnessen en de ontwikkeling van fitnesscentra.

Op www.judithelshout.nl vindt u meer informatie en een publicatielijst met links.