K. Draxel (Katharina)

Promovendus
Email:
k.draxel@hva.nl
Werkadres:
Postadres:
Postbus 2557,1000 CN Amsterdam
Ga naar HvA Research Database

Katharina Draxel werkt sinds januari 2023 als promovendus aan het project Geen spoor te verliezen. Haar onderzoekslijn richt zich op het verpakken en vervoeren van forensische bewijsmiddelen. Het doel is het mogelijke verlies of de verplaatsing van forensische sporen, zoals DNA- en vingersporen, te onderzoeken. Op basis van deze resultaten kunnen de momenteel toegepaste methoden in de praktijk, waar mogelijk, worden geoptimaliseerd. Dit is van essentieel belang om de integriteit en juiste interpretatie van het sporenbeeld op sporendragers te garanderen.

Werkte eerder aan..

Katharina Draxel werkte eerder bij het Nederlands Forensisch Instituut als onderzoeksleider. Haar onderzoek richtte zich op het multidisciplinaire onderzoeksprotocol van kleefbanden en de optimalisering daarvan voor bron- en activiteitniveauvragen.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database