Hogeschool van Amsterdam

mw.  dr. M. Deutekom (Marije)

Lector Kracht van Sport

Marije Deutekom (1977) is de lector Kracht van Sport. Zij draagt met haar lectoraat bij aan sportparticipatie en vitaliteit. Ook wil zij zicht krijgen op de waarde van (aangepaste) sport.

Na haar studie Bewegingswetenschappen (2001) aan de Vrije Universiteit is Marije Deutekom gepromoveerd in de geneeskunde bij UvA/AMC (2005). Tijdens haar promotie bij de afdeling Klinische Epidemiologie en Biostatistiek heeft zij onderzoek gedaan naar doelmatigheid van de zorg. Na haar promotie heeft zij enkele jaren gewerkt als post-doc onderzoeker bij de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC. In die periode was zij onder andere projectleider van een onderzoek naar de evaluatie van een beweegprogramma (Bewegen op Recept) bij allochtone vrouwen.

Vervolgens is zij in 2011 een eigen onderzoeks- en adviesbureau gestart, gericht op onderzoek naar sport en bewegen. In 2014 is zij gestart als hogeschoolhoofddocent bij het faculteit Bewegen, Sport en Voeding van de HvA en als coördinator onderzoek bij de opleiding Sport en Bewegen van de hogeschool Inholland. Het lectoraat Kracht van Sport is in 2016 opgericht.  Marije Deutekom is auteur van ruim 50 wetenschappelijke artikelen.