L.A. Bijl (Lennard)

Docent-onderzoeker
Telefoon:
0621157668
Email:
l.a.bijl@hva.nl
Werkadres:
, Nicolaes Tulphuis, Tafelbergweg 51, 1105 BD Amsterdam
Postadres:
Postbus 2120,1000 CC Amsterdam
Kamernummer:
C1.51
Ga naar HvA Research Database

Lennard is onderzoeker bij het lectoraat Ergotherapie – Participatie en omgeving. Binnen dit lectoraat werkt hij samen met Jacqueline Leenders van het Radboudumc aan het doorontwikkelen van de Activity Card Sort (ACS). Dit meetinstrument brengt aan de hand van fotointerviewing de dagelijkse activiteiten van mensen in kaart. Zorgprofessionals krijgen hierdoor beeld van het activiteitenrepertoire en de waarde die mensen hechten aan deze activiteiten.

Lennard is programmacoördinator en docent van de bacheloropleiding Ergotherapie. Hij geeft vooral les in jaar 2 en begeleidt studenten tijdens hun afstudeerstage. Daarnaast is hij voorzitter van de toetskamer en lid van de centrale toetscommissie.

Lennard studeerde Ergotherapie aan de HvA en werkte daarna als ergotherapeut bij verschillende organisaties. Na het voltooien van de master Sociologie van Mondialisering en Diversiteit aan de Vrije Universiteit van Amsterdam werkt hij sinds 2013 voor de HvA.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database