Hogeschool van Amsterdam

mw.  Prof. S. Ben Allouch (Somaya)

Lector Digital Life
Telefoon:
0618424275
Email:
s.ben.allouch@hva.nl
Werkadres:
Benno Premselahuis, Rhijnspoorplein 1, 1091 GC Amsterdam
, Theo Thijssenhuis, Wibautstraat 2-4 1091 GM Amsterdam
Postadres:
Postbus 23,1000 AA Amsterdam
Website:
Lectoraat Digital Life / Hogeschool van Amsterdam

Dr Somaya Ben Allouch geeft sinds oktober 2018 leiding aan de onderzoeksgroep Digital Life Centre. Dit lectoraat valt onder het Kenniscentrum van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI). Digital Life houdt zich bezig met toegepast onderzoek naar zowel ontwerp als ontwikkeling, gebruik, implementatie en evaluatie van digitale technologie binnen het domein van gezondheid en welzijn vanuit een mensperspectief.

De onderzoeksexpertise van Somaya Ben Allouch omvat mensgerichte interactie, acceptatie, (langdurig) gebruik en evaluatie van technologieën. Met name de sociale robotica, alomtegenwoordige technologieën, ondersteunende technologieën en wearables hebben haar interesse.

Somaya Ben Allouch werkte van 2002 tot 2014 aan de Universiteit Twente waar ze in 2008 promoveerde op de ontwikkeling, acceptatie en het gebruik van intelligente omgevingstechnologieën. In 2011 en 2012 was zij bovendien gastonderzoeker bij het Ambient Intelligence Research Lab van Stanford University.

Naast haar functie als lector bij Digital Life is Somaya Ben Allouch lid van de redactieraad van de Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments en gastredacteur voor tijdschriften zoals het tijdschrift van Social Robotica en het Journal of Distributed Sensor Networks. Verder is ze betrokken bij diverse (inter-)nationale competitieve, door derden gefinancierde onderzoeksprojecten en begeleidt ze verschillende promotieprojecten.