Dr. E.S.L. van Batenburg (Eline)

Onderzoeker, cluster Talen
Telefoon:
0621155411
Email:
e.van.batenburg@hva.nl
Werkadres:
Kohnstammhuis, Wibautstraat 2-4, 1091 GM Amsterdam
Postadres:
Postbus 36180,1020 MD Amsterdam
Ga naar HvA Research Database

Eline van Batenburg is sinds 2002 verbonden aan de lerarenopleidingen van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding. Bij de bacheloropleidingen Talen verzorgt zij onderwijs op het gebied van taalverwerving, taaldidactiek, literatuurdidactiek en onderzoeksvaardigheden. Daarnaast begeleidt zij afstudeeronderzoek.

Sinds 2010 is Eline actief in het kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding. Momenteel is zij betrokken bij de lectoraten Taalontwikkeling en Meertaligheid en Maatwerk in Leren en Instructie. Vanuit hier doet zij onder andere onderzoek naar effectieve mvt-didactiek voor het voortgezet onderwijs en het mbo. Hierin staan thema’s centraal als taakgericht taalonderwijs, digitale taaldidactiek en meertaligheid.

Naast haar werk als opleider en onderzoeker, voert Eline namens Nuffic visitaties uit bij tweetalig onderwijsscholen, neemt zij als expert Engels zitting in de vakvernieuwingscommissie van het SLO en werkt zij als toezichthouder bij Het Amsterdams Lyceum. Met onderzoekscollega Marrit van de Guchte maakt zij de podcast en website Taal, gewoon doen! (www.taalgewoondoen.nl).

Eline behaalde in het Verenigd Koninkrijk een bachelor in Engelse Taal-en Letterkunde & Onderwijskunde (University of Wolverhampton) en een master in Engelse Literatuur en Filmstudies (Keele University). In Nederland behaalde ze haar eerste- en tweedegraads lesbevoegdheid (Universiteit van Amsterdam, Hogeschool Holland), en promoveerde ze in 2018 op een onderzoek naar het onderwijzen en toetsen van gespreksvaardigheid Engels aan vmbo-BK leerlingen (Universiteit van Amsterdam).

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database