Hogeschool van Amsterdam

mw.  J.M.M. van Asperen (Janey)

beleidsadviseur

Janey van Asperen is beleidsadviseur Onderwijs & Kwaliteit voor de faculteiten Bewegen, Sport en Voeding (FBSV) en Gezondheid (FG). In die hoedanigheid adviseert zij opleidings- en onderzoekteams tijdens accreditatietrajecten. Daarnaast analyseert zij de studievoortgang en tevredenheid van studenten. Zij combineert de resultaten van deze analyses met onderwijskundige onderzoeksresultaten om het management van de faculteit te adviseren over de wijze waarop zij de studievoortgang van onze studenten kunnen bevorderen.

Janey studeerde in 1988 af aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) van de Haagse Hogeschool. Daarna rondde zij in 1998 de master Bewegingswetenschappen af en in 2017 de master Teaching and Learning in Higher Education aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.