mw.  Dr. A. Amagir (Aisa)

Docent-onderzoeker, cluster Maatschappijvakken
Telefoon:
0621155464
Bij geen gehoor:
0205995464
Email:
a.amagir@hva.nl
Werkadres:
Kohnstammhuis, Wibautstraat 2-4, 1091 GM Amsterdam
Postadres:
Postbus 36180,1020 MD Amsterdam
Kamernummer:
KSH 8A
Afwezig:
Woensdag

Ga naar HvA Research Database

Aisa Amagir is sinds 2003 als lerarenopleider economie verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam in de bachelor- en masterlerarenopleiding. Daarnaast heeft zij lessen geschreven voor het Ruud de Moor Centrum en is ze mede-auteur van het katern denkvaardigheden binnen het economieonderwijs.

Sinds september 2013 is Aisa werkzaam als onderzoekster voor de kenniskring didactiek van de maatschappijvakken, waar ze onderzoek doet naar transfer of learning.

Sinds september 2015 doet Aisa promotieonderzoek naar welke effecten financiële educatie heeft op de geletterdheid van 15-jarigen. Ze onderzoekt hun kennis, vaardigheden, attituden en gedrag bij het nemen van alledaagse financiële beslissingen.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database