Hogeschool van Amsterdam

Eisen aan wachtwoord

Het nieuwe wachtwoord moet aan een aantal eisen voldoen. Het wachtwoord:

  • is minimaal 8 en maximaal 16 karakters lang;
  • bevat minimaal 1 cijfer;
  • bevat minimaal 1 speciaal teken uit de volgende reeks: ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + = - ` { } [ ] | : ; ' , . ? /;
  • bevat niet je HvA-ID, je roepnaam, je voornaam of je achternaam.
  • is niet gelijk aan je vorige 10 wachtwoorden.

NB: De speciale tekens \ " > < zijn niet toegestaan in het wachtwoord, omdat deze in de praktijk problemen opleveren.

Je kunt ook op internet zoeken naar tips om een nieuw wachtwoord te bedenken.

Gebruik een zin

Het wordt afgeraden om woorden te gebruiken die in het woordenboek voorkomen. Aangeraden wordt om een zin te bedenken en daar de eerste letters van te nemen. Bijvoorbeeld: Mijn zoon is geboren op 12 december 2004 wordt Mzigo12-dec4.

Ook het vervangen van letters of cijfers door andere tekens maakt het moeilijk om een wachtwoord te kraken (a vervangen door @ , i door! , s door $ , enzovoorts).

Gepubliceerd door  ICT Services 31 oktober 2014