Meld verlies of diefstal

Ben je als medewerker je device kwijt en kun je niet inloggen? Check hier wat je kunt doen.

Als HvA-laptops of - mobiele telefoons worden gestolen kan er soms sprake zijn van een datalek. Melden dient dan ook zo spoedig mogelijk gebeuren.

Als je HvA laptop is gestolen, doe dan het volgende:

  1. Neem zo snel mogelijk contact op met ICTS servicedesk (020-5951402) om de diefstal te melden.
  2. Neem per email contact op met de Facultaire manager van je campus, zodat hij de aangifte namens de HvA kan doen.
  3. Meld bij de ict-contactpersoon dat je laptop is gestolen en lever daar de kopie aangifte in.
  4. De ict-contactpersoon stuurt de kopie aangifte naar ICT Services, zodat (in de cmdb) kan worden vastgelegd dat de laptop is gestolen.

Als je HvA mobiel is gestolen, doe dan het volgende:

  1. Blokkeer de simkaart direct: neem hiervoor contact op met T-Mobile/Detron via 020 5951459 om de simkaart te laten blokkeren.
  2. Wis jouw gegevens: indien jouw e-mailaccount is ingesteld op de mobiele telefoon dienen deze gegevens van de mobiele telefoon direct gewist te worden. Volg de handleiding Gegevens wissen van mobiele apparatuur .
  3. Neem per email contact op met de Facultaire manager van je campus, zodat hij de aangifte namens de HvA kan doen.
  4. Bij diefstal of verlies dit zo snel mogelijk, liefst binnen 1 werkdag, te melden aan de ICT-contactpersoon van het faculteit, dienst of afdeling. De werknemer verstrekt hem/haar (een kopie van) het aangiftebewijs.
  5. Vervolgens moet de ict-contactpersoon dit melden bij de Servicedesk met het kopie aangiftebewijs. De ICT-contactpersoon ontvangt een 'UvA-HvA Meldplicht bij datalekken formulier' wat ingevuld teruggestuurd moet worden naar de Servicedesk.

Wijzig je wachtwoord

Bij verlies of diefstal van een device met daarop (vermoedelijk) bedrijfsgegevens, dien je daarnaast onmiddellijk je wachtwoord te wijzigen.

Gegevens wissen

Bij verlies of diefstal van een device moet je zo mogelijk ook direct de (bedrijfs)gegevens die op dat apparaat staan op afstand wissen (zie Beveilig je Smartphone en Tablet ).

Zakelijke informatie op persoonlijke apparaten

Indien je zakelijke informatie (bijv. persoonsgegevens) hebt opgeslagen op een persoonlijke laptop, tablet of memory stick (dit wordt sterk afgeraden!), moet diefstal of verlies van het apparaat ook direct gemeld worden bij de Servicedesk van ICT Services.

Gepubliceerd door  ICT Services 30 juni 2022