Computerbeveiliging

CERT-HvA (Computer Emergency Response Team) is het meldpunt voor beveiligingsincidenten. CERT-HvA bestaat uit ICT-specialisten die beveiligingsincidenten binnen de HvA coördineren.

Wanneer is er sprake van een beveiligingsincident?

Voorbeelden van een beveiligingsincident zijn een gehackte computer of e-mailbox, het verliezen van vertrouwelijke informatie op jouw laptop, telefoon of USB-stick, een phishing e-mail of een virusuitbraak (ransomware).

Incident melden

Een beveiligingsincident kun je tijdens kantooruren melden bij de Servicedesk ICTS via servicedesk-icts@hva.nl of telefonisch op 020-5951402.

Buiten kantooruren, bij ernstige of vertrouwelijke beveiligingsincidenten kan dit rechtstreeks bij CERT-HvA via cert@hva.nl of bel 020-525 3322.

Meer over CERT-HvA

CERT-HvA beheert het centrale meldpunt voor ICT-beveiligingsgerelateerde zaken. CERT-HvA richt zich op de coördinatie van het voorkomen (preventie), de signalering (detectie) en de afhandeling van beveiligingsincidenten (resolutie). Een beveiligingsincident is een gebeurtenis waarbij de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van informatie of informatie verwerkende systemen in het geding is. Randvoorwaarde is dat de HvA (studenten, medewerkers, ICT-systemen) betrokken is, hetzij als doelwit (slachtoffer), hetzij als bron (veroorzaker).

CERT-HvA registreert binnengekomen beveiligingsincidenten en ziet toe op een effectieve en efficiënte afhandeling van de incidenten. Hierdoor wordt verstoring van systemen of mogelijk verlies van gegevens tot een minimum beperkt. Daarnaast geeft CERT-HvA geeft gevraagd en ongevraagd advies en voorlichting over actuele bedreigingen. Ook levert CERT-HvA managementrapportages over opgetreden beveiligingsincidenten en rapporteert aan de Chief Information Security Officer (CISO).

CERT-HvA behandelt meldingen vertrouwelijk en verstrekt alleen informatie over beveiligingsincidenten als dat noodzakelijk en relevant is voor de oplossing van een incident.

Gepubliceerd door  ICT Services 4 oktober 2021