Sociale Veiligheid

De Code Sociale Veiligheid Kunstonderwijs schetst de contouren voor de sociale, psychische en fysieke veiligheid van studenten en medewerkers..

Het kunstonderwijs is ervan doordrongen dat sociale veiligheid in het onderwijs cruciaal is, uit diverse facetten bestaat, structureel aandacht behoeft en daarmee een integraal onderdeel van studeren en werken is.

Het kunstonderwijs, waar het Amsterdam Fashion Institute onder valt, is een vorm van onderwijs waarbij niet alleen de vakinhoudelijke ontwikkeling centraal staat, maar ook de persoonlijke ontwikkeling. Hierbij speelt fysieke en mentale nabijheid een grote rol. Dit is zowel een grote kwaliteit van het kunstonderwijs als ook een kwetsbaarheid waar wij ons als sector bewust van zijn. Er zijn relatief veel individuele onderwijsvormen en er is sprake van een intensieve samenwerking tussen student en docent. Dit maakt het des te meer noodzakelijk om aandacht te hebben voor sociale veiligheid.

Het kunstonderwijs heeft zich als sector verenigd om de facetten van sociale veiligheid te benoemen in een Code Sociale Veiligheid. Alle kunstopleidingen maken bekend hoe zij invulling geven aan deze code. Daarnaast wordt er tussen de kunstopleidingen een samenwerkingsverband opgezet dat gericht is op het delen van kennis en ervaringen ten aanzien van de verschillende facetten van sociale veiligheid.

De HvA heeft besloten dat de code niet alleen voor het Amsterdam Fashion Institute geldt, maar voor de hele HvA.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 23 december 2021