Factureren naar de HvA

Informatie voor leveranciers

De HvA wil (e-)facturen correct en binnen de wettelijke betaaltermijn betalen. Daarvoor is het belangrijk dat een factuur alle benodigde gegevens bevat. Hieronder een overzicht van hoe wij (e-)facturen kunnen ontvangen en waaraan facturen moeten voldoen, zodat wij deze direct in behandeling kunnen nemen en betalen.

Wij ontvangen facturen graag elektronisch. Deze e-facturen kunnen op verschillende manieren worden aangeleverd. Welke manier het meest geschikt is hangt onder andere af van het boekhoudprogramma dat wordt gebruikt. Een goed vertrekpunt is om te bepalen of het boekhoudprogramma al zogenoemde e-facturatieberichten (XML) kan versturen (veel programma’s kunnen dit al). Informeer bij de leverancier van het boekhoudprogramma naar de mogelijkheden.

Als het boek­houd­pro­gram­ma een kop­pe­ling heeft met Pep­pol, of als de leverancier is aan­ge­slo­ten op Pep­pol via een pak­ke­ton­af­han­ke­lij­ke pro­vi­der (zo­als Storecove), dan kunnen e-fac­tu­ren worden verstuurd via het Peppol-netwerk. Be­kijk de web­si­te van Pep­pol voor een over­zicht van pro­vi­ders die de aansluiting op dit net­werk kunnen verzorgen.

Gebruik voor e-facturatie aan de HvA onderstaande gegevens.

Naam

Btw-nummer

KvK-nummer

Hogeschool van Amsterdam NL815291152B01 34215054

Let op! Om de factuur tijdig af te kunnen handelen, vragen we de volgende gegevens te vermelden op de factuur. Deze gegevens kunnen worden opgevraagd bij de opdrachtgever of contactpersoon binnen de HvA.

 • Een referentienummer:
  • een HvA-kostenplaats, of
  • een HvA-WBS-element, of
  • een HvA-ordernummer.
 • De naam van de contactpersoon: meestal betreft dit de HvA-medewerker die de bestelling plaatst of opdracht geeft.

De factuur moet altijd aan de wettelijke eisen voldoen. Een overzicht van deze eisen staat op de website van de Belastingdienst. De factuureisen gelden voor e-facturen en facturen die worden verstuurd per e-mail of per post.

Vermeld uw KvK-nummer op de factuur. Indien u woonachtig bent in Nederland, maar niet bent ingeschreven in de Kamer van Koophandel, kunt u geen factuur te sturen. In plaats daarvan dient u een ‘declaratie externen’ in te dienen.

Nog niet overgestapt op e-facturatie? Dan kan de factuur voorlopig op 2 manieren worden aangeleverd.

 • Per e-mail: mail de fac­tuur als PDF naar digifactuur@hva.nl
 • Per post. Stuur de fac­tuur naar:
  Hogeschool van Amsterdam
  t.a.v. Crediteurenadministratie
  Postbus 516
  1000 AM Amsterdam

Let op: dit adres is alleen voor facturen, niet voor het afleveren van producten.

Gepubliceerd door  Administratief Centrum 24 maart 2022