Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Om te kunnen studeren op hbo-niveau moet je in het bezit zijn van een diploma havo, vwo of mbo (niveau 4). Het kan zijn dat je voor een opleiding een bepaald profiel gevolgd moet hebben, of aanvullende vakken moet hebben gevolgd. Voor de specifieke toelatingseisen kijk je bij de opleiding van jouw keuze.

Toelatingseisen vanuit havo of vwo

Als je een havo- of vwo-diploma hebt, gelden er toelatingseisen op basis van jouw profiel. Bovendien vraagt een aantal opleidingen om aanvullende vakken. Als je die mist, kun je ze in sommige gevallen in overleg met de opleiding nog voor het begin van het studiejaar inhalen. Op de webpagina van elke opleiding staan de toelatingseisen voor de havo/vwo-profielen vermeld. Kijk daarvoor bij de studie van je keuze.

Klik hier voor het totaaloverzicht

Toelatingseisen vanuit havo of vwo 'oude stijl'

Heb je een diploma havo van vóór 2009 of vwo van vóór 2010, dan wordt door de opleiding een kort aanvullend toelatingsonderzoek gedaan. Kijk bij de opleiding van jouw voorkeur voor de specifieke eisen. Voldoet jouw vakkenpakket daar niet aan, kijk dan wat de mogelijkheden zijn of neem contact op met de instroomcoördinator van de opleiding.

Toelatingseisen vanuit het mbo

De HvA geeft geen invulling aan de extra toelatingseisen voor mbo’ers. Dat wil zeggen dat een mbo’er met een diploma niveau 4 toelaatbaar is tot elke hbo-opleiding. ( Let op! Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding.) Het kan zijn dat er een opleidingsspecifieke toelatingsprocedure is, kijk hiervoor op de website van de desbetreffende opleiding. Een aantal opleidingen geeft het advies om een bijspijkercursus te volgen.

Toelatingseisen 21+

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21 + toelatingsonderzoek.

Toelatingseisen vanuit het buitenland

Wanneer je uit het buitenland komt en geen geldig Nederlands diploma hebt, moet je een buitenlands diploma op minimaal havo-niveau kunnen overleggen. Je kunt je buitenlandse diploma naar Nederlandse maatstaven laten waarderen. Ook moet je aantonen dat je alle vier de onderdelen van het Staatsexamen NT2-II behaald hebt als je een Nederlandstalige opleiding gaat volgen. De HvA neemt het toelatingsexamen NT2 niet zelf af. Meld je zelf aan voor het Staatsexamen NT2-II via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Meer informatie over het laten waarderen van je buitenlandse diploma kun je vinden onder diplomawaardering.

Let op! Alternatieve toetsen

Door de maatregelen vanwege het coronavirus worden er op dit moment geen Staatsexamens NT2 afgenomen. De examens worden in de zomer weer opgestart. Studenten krijgen tot 1 januari om hun Staatsexamens NT2 te halen.

Omdat tegelijkertijd starten met je studie én bezig zijn met Staatsexamens niet ideaal is, geeft de HvA je één keer de mogelijkheid om een alternatieve toets Beheersing Nederlands af te leggen. Met die toets kun je jouw taalniveau aantonen en helemaal toelaatbaar starten met je studie in september. De HvA organiseert toetsen voor lezen, luisteren en schrijven op 28 en 29 juli. De toetsen vinden plaats in de IWO-tentamenzalen. Het adres is Meibergdreef 29, 1105 AZ Amsterdam. Je dient uiterlijk 30 minuten voor de start van de toets aanwezig te zijn bij de IWO-tentamenzalen.

  • Lezen: 28 juli, 15.30-17.30 (Uiterlijk aanwezig om 15.00)
  • Schrijven: 29 juli, 12.00-13.00 (Uiterlijk aanwezig om 11.30)
  • Luisteren: 29 juli, 15.00-16.25 (Uiterlijk aanwezig om 14.30)

Nadere informatie over de data en tijden van de toets spreken volgt nog. Een rooster zal spoedig na de aanmelding beschikbaar komen.

Omdat dit een zeer uitzonderlijke situatie is, bieden we de toetsen slechts één keer aan. Er zijn dus géén herkansingen en géén andere momenten waarop je deze toetsen van de HvA kunt maken. Dit geldt ook bij ziekte. Deelname kost 50 euro, ongeacht voor hoeveel onderdelen je je aanmeldt. Als je een toets voldoende haalt, ontvang je een deelverklaring voor het betreffende onderdeel. Om toegelaten te worden tot een opleiding aan de HvA, dien je voor 1 januari 2021 jouw taalniveau aan te tonen. Dit kan door alle onderdelen via de HvA te doen, door alle onderdelen via DUO te doen of door een deel van de onderdelen via de HvA te doen en de resterende onderdelen via DUO.

Het aanmeldformulier en belangrijke informatie over de toets kun je vinden op een beveiligde MijnHvA-pagina. Je kunt alleen inloggen op deze pagina met je HvA-ID. Dit HvA-ID kun je vinden in de mail die je van de HvA hebt gekregen na inschrijving. Die mail had de titel "Je inschrijfverzoek aan de Hogeschool van Amsterdam".

Met je HvA-ID kun je dus inloggen op de aanmeldpagina van de alternatieve toets Beheersing Nederlands. Daar kun je meer lezen over de toets en kun je je aanmelden. Je kunt je tot en met zondag 5 juli aanmelden!

Nederlandse taalcursus

Anderstalige aspirant studenten die een opleiding aan de Hogeschool van Amsterdam willen gaan volgen, kunnen een voorbereidend traject volgen. Kijk voor informatie hierover bij het Taal- en Schakeltraject.

Toelatingseisen cursussen en masters

De toelatingseisen voor cursisten en masterstudenten zijn niet wettelijk vastgelegd. Opleidingen kunnen deze eventueel zelf opstellen. Kijk bij de cursus of masteropleiding van je keuze voor meer informatie.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 26 juni 2020