Hogeschool van Amsterdam

Taal- en Schakeltraject

Wil je studeren aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en heb je een buitenlandse vooropleiding? Dan is het Taal- en Schakeltraject (TST) een goede keuze. Bij ons kun je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II. Maar je hebt natuurlijk meer nodig om een succesvolle student te worden. Daarom leer je ook in projectgroepen werken, verslagen schrijven, presentaties geven, etc. Bovendien krijg je de vakken die voor jouw studie belangrijk zijn, bijvoorbeeld Engels, wiskunde of geschiedenis.

In het Taal- en Schakeltraject kun je in twee jaar van Nederlands taalniveau 0 naar B2+. Gedurende dit traject kun je op vijf momenten instromen. In Taaltraject 1 en 2 ligt de nadruk vooral op taalverwerving Nederlands en Engels. In het Taal- en Schakeljaar is er naast Nederlands en Engels veel aandacht voor studievaardigheden en volg je schakelvakken. 

De zomerschool is een kort traject ter voorbereiding op het Taal- en Schakeljaar, bedoeld voor aankomende studenten die Nederlands op B1 en/of Engels op A2 nog net niet hebben en zich hebben aangemeld voor de B1 groep die start in september 2019.

Taaltraject 1 - Startniveau: Nederlands A1, Engels A1

 • Startdatum: 11-11-2019
 • Aanmelden voor: 27-10-2019
 • Tijdsduur traject: duurt 10 weken, 3 dagen in de week. De studielast bedraagt in totaal 30 uur* per week
 • Inhoud traject: Nederlands
 • Cursusgeld: € 880,15 *** 

Let op!
Wil je je inschrijven voor deze cursus stuur dan een mail naar taalenschakel@hva.nl. Er zijn nog maar 10 plekken beschikbaar, dus wees er snel bij.

 

Taaltraject 1 - Startniveau: Nederlands 0, Engels A1 (inschrijving gesloten)!

 • Startdatum: 02-09-2019
 • Aanmelden voor: 31-05-2019
 • Tijdsduur traject: duurt 20 weken, 3 dagen in de week. De studielast bedraagt in totaal 30 uur* per week
 • Inhoud traject: Nederlands
 • Cursusgeld: € 1.760,23 ***

Taaltraject 2 - Startniveau: Nederlands A2, Engels A1 (inschrijven kan vanaf begin september 2019)

 • Startdatum: 03-02-2020
 • Aanmelden voor: 25-11-2019
 • Tijdsduurtraject: duurt 20 weken, 3 dagen in de week. De studielast bedraagt in totaal 30 uur* per week
 • Inhoud traject: Nederlands en Engels
 • Intaketoets: houd er rekening mee dat de intaketoetsen in de week van 3 december 2019 zullen plaatsvinden. De exacte data volgen nog.
 • Cursusgeld: € 1.760,23 ***

Taal- en Schakeljaar (semester 1) - Startniveau: Nederlands B1, Engels A2 (inschrijving gesloten)

 • Startdatum: 02-09-2019
 • Aanmelden voor: 15-04-2019
 • Tijdsduurtraject: 20 weken, 4 dagen in de week. De studielast bedraagt in totaal 40 uur* per week
 • Inhoud traject: Nederlands, Engels, computervaardigheden, hbo-vaardigheden, Burgerschap, Rekenen
 • Intaketoets: De intaketoetsen NL + ENG worden afgenomen op 6 mei 2019 tussen 9.00 en 16.30 uur
 • Cursusgeld: € 2.053,60 ***

Taal- en Schakeljaar (semester 2) - Startniveau: Nederlands B2-, Engels B1- (inschrijven kan vanaf begin september 2019)

 • Startdatum: 03-02-2020
 • Aanmelden voor: 25-11-2019
 • Tijdsduurtraject: 20 weken, 4 dagen in de week. De studielast bedraagt in totaal 40 uur* per week
 • Inhoud traject: Nederlands, Engels, computervaardigheden, hbo-vaardigheden, staatsexamentraining, schakelvakken (biologie, economie, maatschappijleer, geschiedenis, wiskunde, natuurkunde)**
 • Intaketoets: houd er rekening mee dat de intaketoetsen in de week van 3 december 2019 zullen plaatsvinden. De exacte data volgen nog.
 • Cursusgeld: € 2.053,60 ***

* Studielast is het aantal uur dat je de lessen klassikaal volgt en het aantal uur dat je thuis aan huiswerk kwijt bent.
** Het schakelvakkenprogramma hangt af van je studiekeuze.
*** Door nieuwe regels van de overheid zijn wij genoodzaakt onze tarieven aan te passen. De NT2-boeken zullen apart worden gefactureerd voor studenten met een DUO lening. Studenten zonder een DUO lening moeten de boeken zelf kopen en bekostigen.

Zomerschool

Aanmelding voor de zomerschool is niet mogelijk. Alleen aanmelding voor het Taal- en Schakeltraject in september is mogelijk (Nederlands niveau B1, Engels niveau A2).

Indien de intaketoetsscores net onder B1/A2 liggen, is deelname aan de zomerschool Engels en/of Nederlands verplicht.

Zie hieronder de data:

Zomerschool Nederlands – Niveau B1- naar B1

 • Startdatum: 01-07-2019 t/m 26-07-2019
 • Tijdsduurtraject: 1 dagdeel per week van 3 uur
 • Cursusgeld: € 117,36 ***

Zomerschool Engels – Niveau A2- naar A2

 • Startdatum: 29-07-2019 t/m 23-08-2019
 • Tijdsduurtraject: 1 dagdeel per week van 3 uur
 • Cursusgeld: € 117,36 ***

*** Door nieuwe regels van de overheid zijn wij genoodzaakt onze tarieven aan te passen. De NT2-boeken zullen apart worden gefactureerd voor studenten met een DUO lening. Studenten zonder een DUO lening moeten de boeken zelf kopen en bekostigen.

Voorwaarden voor instroom

Je wordt toegelaten tot het Taal- en Schakeltraject als je voldoet aan de volgende vijf voorwaarden (indien voldoende beschikbare plekken):

 1. Je hebt alle vereiste documenten geüpload via het aanmeldformulier.
 2. Je hebt een buitenlands diploma op minimaal mbo-4/havo niveau 5.
 3. Je mag geen mbo- of hbo-studie hebben gevolgd in Nederland.
 4. Je Nederlandse en Engelse taalvaardigheid zijn voldoende voor het instroommoment van je keuze.
 5. Je hebt een goed intakegesprek gevoerd.
 6. Het is duidelijk hoe je deelname aan het schakeltraject wordt betaald.


Aanmeldprocedure

1. Originele documenten

De intakeprocedure wordt gestart als je je hebt aangemeld via het aanmeldformulier op deze website en we een scan van de volgende originele documenten hebben ontvangen:

 • Een uitgebreide motivatiebrief waarin je vertelt waarom je voor het Taal- en Schakeltraject hebt gekozen, wat je vooropleiding is geweest, welke studie je hebt gekozen en waarom;
 • (indien van toepassing:) je originele diploma van de middelbare school + vertaling;
 • (indien van toepassing:) je originele cijferlijst van de middelbare school + vertaling;
 • (indien van toepassing:) je diploma’s van universiteit of hoger onderwijs + vertaling;
 • (indien van toepassing:) je certificaten van eerdere cursussen Nederlands;
 • (indien van toepassing:) het originele contract met het UAF;
 • (indien van toepassing:) je DUO-beschikking.

Zorg ervoor dat je al je documenten hebt verzameld en ingescand voordat je je aanmeldt via de aanmeldformulier. Bij het ontbreken van documenten wordt je aanmelding niet in behandeling genomen.

Ben je vluchteling en heb je geen diploma’s meegenomen, schrijf dan een toelichting op je vooropleiding volgens onderstaand voorbeeld en upload dit via het aanmeldformulier.

Soort onderwijs

Aantal jaren
voltooid

Toelichting
Basisonderwijs (basic education)    
Middelbaar onderwijs (secondary education)    
Hoger onderwijs: hbo/universiteit (University)    


2. Diploma

Voordat we de intakeprocedure starten wordt er eerst gekeken of het niveau van jouw vooropleiding voldoende is om je toe te laten tot het Taal- en Schakeltraject. Dit betekent dat het niveau van je buitenlandse diploma minimaal mbo-4 of havoniveau 5 moet zijn.


3. Intaketoets

Als wij al je documenten hebben ontvangen en je diplomawaardering voldoende is, dan nodigen we je uit voor een intaketoets. De resultaten van de intaketoets bepalen of je taalniveau voldoet aan het instroommoment van je keuze. Over de uitslag van de gemaakte intaketoetsen wordt niet gecorrespondeerd. Er is ook geen inzage mogelijk voor de gemaakte intaketoetsen.

Meer informatie over taalniveaus kun je vinden onder het kopje Startdata trajecten.

Vrijstelling voor intaketoets onderdeel Nederlands B2-

Indien je 2 onderdelen van het Staatsexamen NT2 programma II hebt behaald hoef je geen intaketoets te maken.


4. Het intakegesprek

Als je bent geslaagd voor de intaketoets, word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Het gesprek duurt maximaal 30 minuten. Tijdens het gesprek worden onder andere vragen gesteld over je vooropleiding, je motivatie voor je aanmelding voor het Taal- en Schakeltraject, je studiekeuze, etc. Je ontvangt bij de uitnodiging voor het intakegesprek informatie hoe je je moet voorbereiden voor het gesprek.


5. Betaling

Vóór de start van het traject moet duidelijk zijn hoe je cursusgeld wordt betaald.

Als je zelf betaalt dan teken je een machtiging. Met de machtiging geef je toestemming om het cursusgeld van je rekening te incasseren, dit kan eventueel in termijnen.

Als je een DUO-lening hebt aangevraagd, ontvangen we voor de start van het traject je DUO-beschikking.

Als je cliënt van het UAF bent, ontvangen we een bewijs dat je cliënt bent en dat het UAF het cursusgeld zal betalen. Het bedrijfsbureau regelt vervolgens de betaling met het UAF.


Toegelaten?

Je mag beginnen met het traject als alle vijf de voorwaarden voldoende zijn. Als een onderdeel onvoldoende is, kun je niet beginnen.

Privacy

De afdeling Studentenzaken van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) respecteert jouw privacy en gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. We handelen daarbij conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Als je tijdens je studie stopt met studeren worden gegevens na uitschrijving maximaal 5 jaar opgeslagen in ons Studenten informatie Systeem en de administratieve database van het Taal- en Schakeltraject. Na afstuderen blijven gegevens maximaal 2 jaar opgeslagen in beide systemen.

In het Privacy Statement informeren we je uitgebreider over de wijze waarop met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan en wat je rechten zijn. 

Het traject wordt afgesloten met het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma II. Als je dit examen haalt (alle vier de onderdelen: schrijven, spreken, luisteren en lezen) dan ben je, wat de Nederlandse taal betreft, toelaatbaar tot de HvA. Studenten melden zich zelf aan voor het Staatsexamen NT2-II, maar altijd in overleg met hun docent.

Om toegelaten te worden tot een HvA-studie wordt je buitenlandse diploma gewaardeerd. Als je buitenlandse diploma niet voldoende is (minimaal mbo-4/havoniveau), kom je eventueel in aanmerking voor een 21+toelatingsexamen.

Aanvragen voor een studievisum voor een Nederlandstalige studie is in 2019 niet mogelijk. Kandidaten die op basis van een studievisum een opleiding willen gaan volgen, kunnen zich wel inschrijven voor één van de Engelstalige studies aan de HvA. Zie 'opleidingen en leerroutes' voor de beschikbare Engelstalige studies en voorwaarden voor instroom.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  Studentenzaken 2 oktober 2019