Hogeschool van Amsterdam

Taalschakeltraject

Wil je studeren aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en heb je een buitenlandse vooropleiding? Dan is het Taalschakeltraject een goede keuze. Bij ons kun je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II. Maar je hebt natuurlijk meer nodig om een succesvolle student te worden. Daarom leer je ook in projectgroepen werken, verslagen schrijven, presentaties geven, etc. Bovendien krijg je de vakken die voor jouw studie belangrijk zijn, bijvoorbeeld Engels, wiskunde of geschiedenis.

In het Taalschakeltraject kun je in twee jaar van Nederlands taalniveau 0 naar B2+. Gedurende dit traject kun je op vijf momenten instromen. In Taaltraject 1 en 2 ligt de nadruk vooral op taalverwerving Nederlands en Engels. In het Taal- en Schakeljaar is er naast Nederlands en Engels veel aandacht voor studievaardigheden en volg je schakelvakken.

Taal- en Schakeljaar (semester 1) - Startniveau: Nederlands B1, Engels A2

 • Startdatum: 06-09-2021
 • Aanmelden voor: 09-05-2021
 • Tijdsduur traject: 20 weken. De studielast bedraagt in totaal 40 uur* per week. Je hebt 4 dagen in week les.
 • Inhoud traject: Nederlands, Engels, computervaardigheden, hbo-vaardigheden, Burgerschap, Rekenen
 • Intaketoets: 02-06-2021
 • Cursusgeld: € 2.193 ***

Taaltraject 1 (semester 1) - Startniveau: Nederlands 0, Engels A1

 • Minimaal aantal deelnemers: 15. Bij minder dan 15 deelnemers gaat de cursus niet door.
 • Maximaal aantal deelnemers: 15.
 • Startdatum: 08-11-2021
 • Aanmelden voor: Het is nog niet mogelijk om je hiervoor aan te melden: datum volgt nog.
 • Tijdsduur traject: 10 weken. De studielast bedraagt in totaal 30 uur* per week. Je hebt 3 a 4 dagen per week les.
 • Inhoud traject: Nederlands
 • Cursusgeld: € 1.253 ***

Taal- en Schakeljaar (semester 2) - Startniveau: Nederlands B2-, Engels B1-

 • Startdatum: 31-01-2022
 • Aanmelden voor: Het is nog niet mogelijk om je hiervoor aan te melden: datum volgt nog.
 • Tijdsduur traject: 20 weken. De studielast bedraagt in totaal 40 uur* per week. Je hebt 4 dagen per week les.
 • Inhoud traject: Nederlands, Engels, computervaardigheden, hbo-vaardigheden, staatsexamentraining, schakelvakken (biologie, economie, maatschappijleer, geschiedenis, wiskunde, natuurkunde)**
 • Intaketoets: 01-12- 2021
 • Cursusgeld: € 2.193 ***

Taaltraject 2 (semester 2) - Startniveau: Nederlands A2, Engels A1

 • Startdatum: 31-01-2022
 • Aanmelden voor: Het is nog niet mogelijk om je hiervoor aan te melden: datum volgt nog.
 • Tijdsduur traject: 20 weken, De studielast bedraagt in totaal 30 uur* per week. Je hebt 3 a 4 dagen per week les.
 • Inhoud traject: Nederlands en Engels
 • Intaketoets: 01-12-2021
 • Cursusgeld: € 1.880 ***

Zomertraject - Startniveau: Nederlands A2+, Engels A2-

 • Minimaal aantal deelnemers: 12 . Bij minder dan 12 deelnemers gaat de cursus niet door
 • Startdatum: 05-07-2021
 • Aanmelden voor: 09-05-2021
 • Tijdsduur traject: 7 weken (dit is inclusief toetsweek) 3 a 4 dagen per week les. De studielast bedraagt in totaal 30 uur* per week
 • Inhoud traject: Nederlands en Engels
 • Intaketoets: 2-6-2021
 • Cursusgeld: € 877 ***

* Studielast is het aantal uur dat je de lessen klassikaal volgt en het aantal uur dat je thuis aan huiswerk kwijt bent.
** Het schakelvakkenprogramma hangt af van je studiekeuze.
*** Door nieuwe regels van de overheid zijn wij genoodzaakt onze tarieven aan te passen. De NT2-boeken zullen apart worden gefactureerd voor studenten met een DUO-lening. Studenten zonder een DUO-lening moeten de boeken zelf kopen en bekostigen.

Voorwaarden voor instroom

Je wordt toegelaten tot het Taalschakeltraject als je voldoet aan de volgende acht voorwaarden (indien voldoende beschikbare plekken):

 1. Je hebt alle vereiste documenten geüpload via het aanmeldformulier.
 2. Je hebt een buitenlands diploma op minimaal mbo-4/havo niveau 5.
 3. Je mag geen mbo- of hbo-studie hebben gevolgd in Nederland.
 4. Je Nederlandse en Engelse taalvaardigheid zijn voldoende voor het instroommoment van je keuze.
 5. Je hebt een goed intakegesprek gevoerd.
 6. Het is duidelijk hoe je deelname aan het schakeltraject wordt betaald.
 7. Je bent 17 jaar of ouder.
 8. Je hebt een geldig verblijfsvergunning/Nederlandse identiteitsbewijs. Op basis van een studievisum kan je niet deelnemen aan het Taalschakeltraject.


Aanmeldprocedure

1. Originele documenten

De intakeprocedure wordt gestart als je je hebt aangemeld via het aanmeldformulier op deze website en we een scan van de volgende originele documenten hebben ontvangen:

 • Een uitgebreide motivatiebrief waarin je vertelt waarom je voor het Taalschakeltraject hebt gekozen, wat je vooropleiding is geweest, welke studie je hebt gekozen en waarom;
 • (indien van toepassing:) je originele diploma van de middelbare school + vertaling;
 • (indien van toepassing:) je originele cijferlijst van de middelbare school + vertaling;
 • (indien van toepassing:) je diploma’s van universiteit of hoger onderwijs + vertaling;
 • (indien van toepassing:) je certificaten van eerdere cursussen Nederlands;
 • (indien van toepassing:) het originele contract met het UAF;
 • (indien van toepassing:) je DUO-beschikking.
 • (indien van toepassing:) ISK (Internationale Schakelklas) studenten: aanbevelingsbrief mentor ISK+resultatenoverzicht.

Zorg ervoor dat je al je documenten hebt verzameld en ingescand voordat je je aanmeldt via het aanmeldformulier. Bij het ontbreken van documenten wordt je aanmelding niet in behandeling genomen.

Ben je vluchteling en heb je geen diploma’s meegenomen, schrijf dan een toelichting op je vooropleiding volgens onderstaand voorbeeld en upload dit via het aanmeldformulier.

Soort onderwijs

Aantal jaren
voltooid

Toelichting
Basisonderwijs (basic education)
Middelbaar onderwijs (secondary education)
Hoger onderwijs: hbo/universiteit (University)


2. Diploma

Voordat we de intakeprocedure starten wordt er eerst gekeken of het niveau van jouw vooropleiding voldoende is om je toe te laten tot het Taalschakeltraject. Dit betekent dat het niveau van je buitenlandse diploma minimaal mbo-4 of havoniveau 5 moet zijn.


3. Intaketoets

Als wij al je documenten hebben ontvangen en je diplomawaardering voldoende is, dan nodigen we je uit voor een intaketoets. De resultaten van de intaketoets bepalen of je taalniveau voldoet aan het instroommoment van je keuze. Over de uitslag van de gemaakte intaketoetsen wordt niet gecorrespondeerd. Er is ook geen inzage mogelijk voor de gemaakte intaketoetsen.

Meer informatie over taalniveaus kun je vinden onder het kopje Startdata trajecten.

Vrijstelling voor intaketoets onderdeel Nederlands B2-

Indien je 2 onderdelen van het Staatsexamen NT2 programma II hebt behaald hoef je geen intaketoets te maken.


4. Het intakegesprek

Als je bent geslaagd voor de intaketoets, word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Het gesprek duurt maximaal 30 minuten. Tijdens het gesprek worden onder andere vragen gesteld over je vooropleiding, je motivatie voor je aanmelding voor het Taalschakeltraject, je studiekeuze, etc. Je ontvangt bij de uitnodiging voor het intakegesprek informatie hoe je je moet voorbereiden voor het gesprek.


5. Betaling

Vóór de start van het traject moet duidelijk zijn hoe je cursusgeld wordt betaald.

Als je zelf betaalt dan teken je een machtiging. Met de machtiging geef je toestemming om het cursusgeld van je rekening te incasseren, dit kan eventueel in termijnen.

Als je een DUO-lening hebt aangevraagd, ontvangen we voor de start van het traject je DUO-beschikking.

Als je cliënt van het UAF bent, ontvangen we een bewijs dat je cliënt bent en dat het UAF het cursusgeld zal betalen. Het bedrijfsbureau regelt vervolgens de betaling met het UAF.


Toegelaten?

Je mag beginnen met het traject als alle acht de voorwaarden voldoende zijn. Als een onderdeel onvoldoende is, kun je niet beginnen.

Lees eerst de informatie onder 'aanmeldprocedures en voorwaarden voor instroom' goed door in het kopje hierboven. Heb je dit gedaan? Dan kun je je aanmelden via het volgende formulier (gebruik bij voorkeur webbrowser google chrome).

Het traject wordt afgesloten met het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma II. Als je dit examen haalt (alle vier de onderdelen: schrijven, spreken, luisteren en lezen) dan ben je, wat de Nederlandse taal betreft, toelaatbaar tot de HvA. Studenten melden zich zelf aan voor het Staatsexamen NT2-II, maar altijd in overleg met hun docent.

Alternatieve toetsen in 2020

Door de maatregelen vanwege het coronavirus worden er op dit moment geen Staatsexamens NT2 afgenomen. De examens worden in de zomer weer opgestart. Studenten krijgen tot 1 januari om hun Staatsexamens NT2 te halen.

Omdat tegelijkertijd starten met je studie én bezig zijn met Staatsexamens niet ideaal is, geeft de HvA studenten één keer de mogelijkheid om een alternatieve toets Beheersing Nederlands af te leggen. De inschrijving voor deze toets is inmiddels gesloten. De onderdelen lezen, luisteren en schrijven vinden plaats op 28 en 29 juli. Over de data en tijden van het onderdeel spreken worden de kandidaten binnenkort geinformeerd.

Om toegelaten te worden tot een HvA-studie wordt je buitenlandse diploma gewaardeerd. Als je buitenlandse diploma niet voldoende is (minimaal mbo-4/havoniveau), kom je eventueel in aanmerking voor een 21+toelatingsexamen.

De afdeling Studentenzaken van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) respecteert jouw privacy en gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. We handelen daarbij conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Als je tijdens je studie stopt met studeren worden gegevens na uitschrijving maximaal 5 jaar opgeslagen in ons Studenten informatie Systeem en de administratieve database van het Taalschakeltraject. Na afstuderen blijven gegevens maximaal 2 jaar opgeslagen in beide systemen.

In het Privacy Statement informeren we je uitgebreider over de wijze waarop met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan en wat je rechten zijn.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Blik op werk logo keurmerk 7,9

Blik op Werk keurmerk

Ga voor meer informatie over het keurmerk Blik op Werk naar www.blikopwerk.nl/keurmerk.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 22 februari 2021