Taalschakeltraject

Wil je studeren aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en heb je een buitenlandse vooropleiding? Dan is het Taalschakeltraject een goede keuze. Bij ons kun je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II. Maar je hebt natuurlijk meer nodig om een succesvolle student te worden. Daarom leer je ook in projectgroepen werken, verslagen schrijven, presentaties geven, etc. Bovendien krijg je de vakken die voor jouw studie belangrijk zijn, bijvoorbeeld Engels, wiskunde of geschiedenis.

Het Taalschakeltraject werkt samen met de VU aan een nieuw traject in verband met de nieuwe inburgeringswet. Het is momenteel nog gewoon mogelijk om je aan te melden voor de trajecten bij de HvA. Als er iets verandert, zal de informatie op deze website geplaatst worden.

In het Taalschakeltraject kun je in twee jaar van Nederlands taalniveau 0 naar B2+. Gedurende dit traject kun je op vijf momenten instromen. In Taaltraject 1 en 2 ligt de nadruk vooral op taalverwerving Nederlands en Engels. In het Taal- en Schakeljaar is er naast Nederlands en Engels veel aandacht voor studievaardigheden en volg je schakelvakken.

Zomertraject - Startniveau: Nederlands A2+, Engels A2- GESLOTEN

 • Startdatum: 4 juli 2022
 • Aanmelden voor: de aanmelddeadline is verstreken.
 • Tijdsduur traject: 7 weken (na 7 weken les volgt de toetsweek). De studielast bedraagt in totaal 30 uur* per week. Je hebt 3 à 4 dagen per week les.
 • Inhoud traject: Nederlands en Engels
 • Intaketoets: in de week van 23 mei 2022
 • Cursusgeld: €898
 • Minimaal aantal deelnemers: 12.

Taal- en Schakeljaar (semester 1) - Startniveau: Nederlands B1, Engels A2 - GESLOTEN

 • Startdatum: 5 september 2022
 • Aanmelden voor: de aanmelddeadline is verstreken.
 • Tijdsduur traject: 20 weken. De studielast bedraagt in totaal 40 uur* per week. Je hebt 4 dagen in de week les.
 • Inhoud traject: Nederlands, Engels, computervaardigheden, hbo-vaardigheden, Burgerschap, Rekenen
 • Intaketoets: in de week van 23 mei 2022
 • Cursusgeld: €2245

Taaltraject 1 (semester 1) - Startniveau: Nederlands 0, Engels A1

Het Taalschakeltraject is bezig met de invulling van een nieuw traject in verband met de nieuwe inburgeringswet. Zodra wij weten of dit gevolgen heeft voor het onderstaande traject, wordt dit direct op de website gepubliceerd.

 • Startdatum: nog niet bekend
 • Aanmelden voor: nog niet bekend
 • Tijdsduur traject: 10 weken. De studielast bedraagt in totaal 30 uur* per week. Je hebt 3 à 4 dagen per week les.
 • Inhoud traject: Nederlands
 • Cursusgeld: nog niet bekend
 • Minimaal aantal deelnemers: 15.

Taal- en Schakeljaar (semester 2) - Startniveau: Nederlands B2-, Engels B1-

 • Startdatum: volgt nog.
 • Aanmelden: volgt nog.
 • Tijdsduur traject: 20 weken. De studielast bedraagt in totaal 40 uur* per week. Je hebt 4 dagen per week les.
 • Inhoud traject: Nederlands, Engels, computervaardigheden, hbo-vaardigheden, staatsexamentraining, schakelvakken (biologie, economie, maatschappijleer, geschiedenis, wiskunde, natuurkunde)**
 • Intaketoets: volgt nog.
 • Cursusgeld: volgt nog.

Taaltraject 2 (semester 2) - Startniveau: Nederlands A2, Engels A1

Het Taalschakeltraject is bezig met de invulling van een nieuw traject in verband met de nieuwe inburgeringswet. Zodra wij weten of dit gevolgen heeft voor het onderstaande traject, wordt dit direct op de website gepubliceerd.

 • Startdatum: nog niet bekend
 • Aanmelden: nog niet bekend.
 • Tijdsduur traject: 20 weken, De studielast bedraagt in totaal 30 uur* per week. Je hebt 3 à 4 dagen per week les.
 • Inhoud traject: Nederlands en Engels
 • Intaketoets: nog niet bekend.
 • Cursusgeld: nog niet bekend.

* Studielast is het aantal uur dat je de lessen klassikaal volgt en het aantal uur dat je thuis aan huiswerk kwijt bent.
** Het schakelvakkenprogramma hangt af van je studiekeuze.
*** Door nieuwe regels van de overheid zijn wij genoodzaakt onze tarieven aan te passen. De NT2-boeken zullen apart worden gefactureerd voor studenten met een DUO-lening. Studenten zonder een DUO-lening moeten de boeken zelf kopen en bekostigen.

Voorwaarden voor instroom

Je wordt toegelaten tot het Taalschakeltraject als je voldoet aan de volgende acht voorwaarden (indien voldoende beschikbare plekken):

 1. Je hebt alle vereiste documenten geüpload via het aanmeldformulier.
 2. Je hebt een buitenlands diploma op minimaal mbo-4/havo 5-niveau.
 3. Je mag geen mbo- of hbo-studie hebben gevolgd in Nederland.
 4. Je Nederlandse en Engelse taalvaardigheid zijn voldoende voor het instroommoment van je keuze.
 5. Je hebt een goed intakegesprek gevoerd.
 6. Het is duidelijk hoe je deelname aan het schakeltraject wordt betaald.
 7. Je bent 17 jaar of ouder.
 8. Je hebt een geldig verblijfsvergunning/Nederlandse identiteitsbewijs. Op basis van een studievisum kan je niet deelnemen aan het Taalschakeltraject.


Aanmeldprocedure

1. Originele documenten

De intakeprocedure wordt gestart als je je hebt aangemeld via het aanmeldformulier op deze website en we een scan van de volgende originele documenten hebben ontvangen:

 • Een uitgebreide motivatiebrief waarin je vertelt waarom je voor het Taalschakeltraject hebt gekozen, wat je vooropleiding is geweest, welke studie je hebt gekozen en waarom;
 • (indien van toepassing:) je originele diploma van de middelbare school + vertaling;
 • (indien van toepassing:) je originele cijferlijst van de middelbare school + vertaling;
 • (indien van toepassing:) je diploma’s van universiteit of hoger onderwijs + vertaling;
 • (indien van toepassing:) je certificaten van eerdere cursussen Nederlands;
 • (indien van toepassing:) het originele contract met het UAF;
 • (indien van toepassing:) je DUO-beschikking.
 • (indien van toepassing:) ISK (Internationale Schakelklas) studenten: aanbevelingsbrief mentor ISK + resultatenoverzicht.

Zorg ervoor dat je al je documenten hebt verzameld en ingescand voordat je je aanmeldt via het aanmeldformulier. Bij het ontbreken van documenten wordt je aanmelding niet in behandeling genomen.

Ben je vluchteling en heb je geen diploma’s meegenomen, schrijf dan een toelichting op je vooropleiding volgens onderstaand voorbeeld en upload dit via het aanmeldformulier.

Soort onderwijs

Aantal jaren
voltooid

Toelichting
Basisonderwijs (basic education)
Middelbaar onderwijs (secondary education)
Hoger onderwijs: hbo/universiteit (University)


2. Diploma

Voordat we de intakeprocedure starten wordt er eerst gekeken of het niveau van jouw vooropleiding voldoende is om je toe te laten tot het Taalschakeltraject. Dit betekent dat het niveau van je buitenlandse diploma minimaal mbo-4 of havo 5 moet zijn.


3. Intaketoets

Als wij al je documenten hebben ontvangen en je diplomawaardering voldoende is, nodigen we je uit voor een intaketoets. De resultaten van de intaketoets bepalen of je taalniveau voldoet aan het instroommoment van je keuze. Over de uitslag van de gemaakte intaketoetsen wordt niet gecorrespondeerd. Er is ook geen inzage mogelijk voor de gemaakte intaketoetsen.

Meer informatie over taalniveaus kun je vinden onder het kopje Startdata trajecten.

Vrijstelling voor intaketoets onderdeel Nederlands B2-

Indien je 2 onderdelen van het Staatsexamen NT2 programma II hebt behaald hoef je geen intaketoets te maken.


4. Het intakegesprek

Als je bent geslaagd voor de intaketoets, word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Het gesprek duurt maximaal 30 minuten. Tijdens het gesprek worden onder andere vragen gesteld over je vooropleiding, je motivatie voor je aanmelding voor het Taalschakeltraject en je studiekeuze. Je ontvangt bij de uitnodiging voor het intakegesprek informatie over hoe je je moet voorbereiden op het gesprek.


5. Betaling

Er zijn vier mogelijkheden om het Taalschakeltraject te betalen.

 1. Machtiging: Als je zelf betaalt dan teken je een machtiging. Met de machtiging geef je toestemming om het cursusgeld van je rekening te incasseren, dit kan eventueel in termijnen. Elke 24e van de maand wordt het termijnbedrag van jouw rekening afgeschreven.
 2. DUO-lening voor inburgeraars: Als je een DUO-lening voor inburgeraars hebt aangevraagd, ontvangen we voor de start van het traject jouw DUO-beschikking. Als wij geen bewijs van jouw DUO-lening voor inburgeraars hebben ontvangen voor de start van het traject kan je alleen deelnemen als je een machtiging hebt ondertekend. Krijg je later in het traject wel een DUO-lening voor inburgeraars toegekend dan kan je de lessen vanaf het volgend kwartaal* gaan betalen vanuit je DUO-lening. Het is niet mogelijk om de reeds gevolgde lessen met terugwerkende kracht vanuit jouw DUO-lening voor inburgeraars te betalen.

  *Voorbeeld: start je op 31 augustus en krijg je in september een DUO-lening, dan kan je vanaf november (1e kwartaal) het cursusgeld vanuit je DUO-lening betalen.
  4e kwartaal 2021 van 31 aug 2021 - 6 nov 2021
  1e kwartaal 2021 van 9 nov 2021 - 29 jan 2022
  2e kwartaal 2022 van 1 feb 2022 - 2 april 2022
  3e kwartaal 2022 van 5 apr 2022 - 25 jun 2022
 3. UAF: Als je cliënt van het UAF bent, ontvangen we een bewijs dat je cliënt bent en dat het UAF het cursusgeld zal betalen. Het bedrijfsbureau regelt vervolgens de betaling met het UAF.
 4. Gemeente: Als je cliënt van de gemeente bent, ontvangen we een bewijs dat je cliënt bent en dat de gemeente het cursusgeld zal betalen. Het bedrijfsbureau regelt vervolgens de betaling met de gemeente.


Toegelaten?

Je mag beginnen met het traject als alle acht de voorwaarden voldoende zijn. Als een onderdeel onvoldoende is, kun je niet beginnen.

Lees eerst de informatie onder 'aanmeldprocedures en voorwaarden voor instroom' goed door in het kopje hierboven. Heb je dit gedaan? Dan kun je je aanmelden via onderstaande links (gebruik bij voorkeur webbrowser google chrome).

Het traject wordt afgesloten met het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma II. Als je dit examen haalt (alle vier de onderdelen: schrijven, spreken, luisteren en lezen) ben je, wat de Nederlandse taal betreft, toelaatbaar tot de HvA. Studenten melden zich zelf aan voor het Staatsexamen NT2-II, maar altijd in overleg met hun docent.

Om toegelaten te worden tot een HvA-studie wordt je buitenlandse diploma gewaardeerd. Als je buitenlandse diploma niet voldoende is (minimaal mbo-4/havoniveau), kom je eventueel in aanmerking voor een 21+-toelatingsonderzoek.

De afdeling Studentenzaken van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) respecteert jouw privacy en gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. We handelen daarbij conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Als je tijdens je studie stopt met studeren worden gegevens na uitschrijving maximaal 5 jaar opgeslagen in ons Studenten informatie Systeem en de administratieve database van het Taalschakeltraject. Na afstuderen blijven gegevens maximaal 2 jaar opgeslagen in beide systemen.

In het Privacy Statement informeren we je uitgebreider over de wijze waarop met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan en wat je rechten zijn.

UITGELICHT: ORIËNTATIEJAAR ZORGBEROEPEN (START NOVEMBER 2021)

Heb jij een vluchtelingachtergrond en wil je werken in de zorg? In Amsterdam start een oriëntatiejaar voor de mbo4-hbo zorgopleidingen. Je krijgt intensieve taallessen en leert medisch Nederlands. Je verbetert je studievaardigheden die nodig zijn op de hogeschool. Met stages doe je werkervaring op en oriënteer je je op de zorgsector. Zo ontdek je of een baan in de zorg bij jou past.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Blik op werk logo keurmerk 7,9

Blik op Werk keurmerk

Ga voor meer informatie over het keurmerk Blik op Werk naar www.blikopwerk.nl/keurmerk.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 11 mei 2022