Privacy Statement Taalschakeltraject HvA

Het Taalschakeltraject leidt op tot Staatsexamen NT2 programma II en bereidt anderstalige aspirant-studenten voor op een studie. Voor jouw inschrijving verzamelen en verwerken we gegevens.

We doen dit in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en hanteren daarbij de richtlijnen van de HvA. Het privacy statement van de HvA is hier te vinden.

We vragen je - indien van toepassing voor jouw aanmelding - om de volgende documenten te uploaden:

  • motivatiebrief;
  • kopie geldig verblijfsdocument;
  • kopie diploma middelbare school (cijferlijst en vertaling);
  • kopie diploma universiteit (cijferlijst en vertaling);
  • kopie diploma/certificaat cursus Nederlands/Staatsexamen Nt2 programma I of II;
  • kopie bewijs cliënt UAF;
  • kopie bewijs DUO-lening;
  • Internationale SchakelKlas-kandidaat:kopie bewijs aanbevelingsbrief mentor en resultatenoverzicht.

Naast bovenstaande gegevens vragen we ook naar je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

We hebben deze gegevens nodig voor jouw inschrijving als cursist, zodat we kunnen vaststellen of je voldoende vooropleiding hebt gehad en of je op de juiste plek bent bij het Taalschakeltraject.

We bewaren de gegevens in het Studenteninformatiesysteem (SiS) HvA en in de administratie van de afdeling Studentenzaken.

De administratieve ondersteuning en docenten van het Taalschakeltraject en enkele beheerders van het Administratief Centrum HvA (voor technisch onderhoud) hebben toegang tot de gegevens.

De persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard. De gegevens worden vernietigd twee jaar na afstuderen of vijf jaar nadat je je uitgeschreven hebt. We werken hiermee conform de nieuwe richtlijnen van de 'Selectielijst voor de administratieve neerslag van de openbare gezagtaken en niet-publiekrechtelijke werkprocessen van Nederlandse hogescholen’.

De verwerking van persoonsgegevens voor het Taalschakeltraject is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij als betrokkene partij bent, namelijkje cursuscontract.

Als je een begeleidingsovereenkomst hebt afgesloten over het volgen van het Taalschakeltraject bij het UAF delen we een aantal gegevens van je met het UAF. We delen dan je geboortedatum, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres. Wij doen dit om jouw voortgang te kunnen bespreken.

Kijk voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens en jouw rechten als betrokkene op de A-Z pagina.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 19 april 2021