Waardering buitenlands diploma

Heb je in het buitenland een diploma behaald, dan wordt beoordeeld of dit diploma voldoet aan de toelatingseisen van de opleiding van jouw keuze.

Je diploma moet voor aanvang van de opleiding gewaardeerd worden. Dit gebeurt door de diplomawaardeerders van het International Office (Studentenzaken).

Na aanmelding via Studielink voor een opleiding aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) ontvang je een e-mail van de Centrale Studentenadministratie (CSA). De CSA vraagt je om gecertificeerde kopieën van je diploma’s en vooropleidingsgegevens in te dienen voor je diplomawaardering.

Nadat je je inschrijving in Studielink hebt afgerond, ontvang je van de CSA informatie over de wijze waarop je de waardering in gang zet. De volgende documenten in de vorm van een gecertificeerd kopie, stuur je op :

 • ID, paspoort of verblijfsvergunning die geldig is op het moment dat je start met de HvA-opleiding (geen rijbewijs);
 • Diploma’s van je vooropleidingen;
 • Cijferlijsten/ vakkenoverzichten;
 • Beëdigde vertalingen van de hierboven genoemde documenten als deze niet in het Nederlands, Engels, Frans, Afrikaans, Spaans of Duits zijn opgesteld;
 • Indien van toepassing diplomawaarderingen van andere instellingen, bijv. Nuffic, de Colo, idW of andere instellingen;
 • Documenten waarmee je je Engelse of Nederlandse taalniveau aantoont afhankelijk van de voertaal van de gekozen opleiding.

Aanvullende documenten:

 • Kandidaten uit China: Chinese diploma’s inclusief NESO/Nuffic –certificaat met huikao, gaokao or GAT.
 • Amerikaanse en Canadese onderwijssystemen: originele official transcripts. De Amerikaanse of Canadese onderwijsinstelling stuurt deze documenten op jouw verzoek naar de HvA.
 • Kandidaten uit West-Afrika met een certificaat van de West African Examinations Council (WAEC): een scratch card met inlogcode voor www.waecdirect.org voor verificatie doeleinden.
 • Spanje: indien je nog niet in het bezit bent van het officiële diploma Título de Bachiller overleg dan een officieel resultaatoverzicht/transcript en een betaalbewijs van het ministerie voor de aanvraag van het officiële diploma. (Indien je aanmelding voor een Fast Track programa is, overleg dan naast je diploma ook de officiële resultaten van Prueba de Acceso a la Universidad – Selectividad (PAU)/ Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU)/Evaluación para el Acceso a la Universidad (EVAU)).

Je ontvangt per e-mail een uitnodiging van de CSA om kopieën van je diploma’s en vooropleidingsgegevens in te dienen voor waardering. Als je begint met het verzamelen van de benodigde documenten dan heb je het volgende nodig in de vorm van een gecertificeerde kopie:

 • ID, paspoort of verblijfsvergunning die geldig is op het moment dat je start met de HvA-opleiding (geen rijbewijs);
 • Als je nog bezig bent met het behalen van je secundair onderwijs stuur dan je vakken- of resultaatoverzicht van het huidige studiejaar (zo recent mogelijk) en minstens 2 voorgaande jaren;
 • Beëdigde vertalingen van de hierboven genoemde documenten als deze niet in het Nederlands, Engels, Frans, Afrikaans, Spaans of Duits zijn;
 • Een verklaring van je onderwijsinstelling:
  • welke titel/diploma je behaalt;
  • op welke datum je de resultaten en het diploma ontvangt;
  • in welke vakken je examen gaat doen;
  • verwachte resultaten.
 • Documenten waarmee je je Engelse of Nederlandse taalniveau aantoont afhankelijk van de voertaal van de gekozen bacheloropleiding.

Aanvullende documenten:

 • Amerikaanse en Canadese onderwijssystemen: originele Official Transcripts. De Amerikaanse of Canadese onderwijsinstelling stuurt deze documenten op jouw verzoek naar de HvA.
 • International Baccalaureate Diploma (IB-Diploma) volg de instructies op de IBO website zoals uitgelegd op de website om te zorgen dat je official transcript tijdig behandeld kan worden https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/assessment-and-exams/requesting-transcripts/
 • Spain: als je nog niet in het bezit bent van het officiële diploma Título de Bachiller overleg dan een betaalbewijs/aanvraagbevestiging van het Ministerie voor het aanvragen van het officiële document van het ministerie. N.B. indien je een aanvraag voor een fast track programma hebt gedaan bij de HvA overleg dan ook een kopie van de officiële resultaten van een van de volgende toelatingsexamens Prueba de Acceso a la Universidad – Selectividad (PAU)/ Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU)/ Evaluación para el Acceso a la Universidad (EVAU)).

Naar aanleiding van de beoordeling van de overgelegde documenten word er door diplomawaarderen een voorlopig advies afgegeven aan de faculteit. Hierna kan de faculteit indien je aan aanvullende voorwaarden voldoet een voorlopige inschrijving/ acceptatie onder voorbehoud van het voldoen aan de toelatingseisen afgeven.(mogelijk gelden voor het programma waarvoor je aangemeld bent nog specifieke toelatingseisen of een selectie). Zodra je in het bezit bent van het officiële Diploma en eindcijferlijst ontvangen we graag een kopie voor her evaluatie zodat we een definitief advies over de behaalde vooropleiding aan de faculteit kunnen geven.

Je bent toelaatbaar met een buitenlandse vooropleiding tot een Nederlandstalige opleiding als:

 1. Je diploma voldoet aan de niveauvoorwaarden van het gekozen studieprogramma en vergelijkbaar is met mbo-4, havo, vwo of bachelor niveau
  en
 2. Je vakken aansluiten bij de profieleisen van de opleiding van jouw keuze. (Voor sommige opleidingen dien je minimaal een vwo-niveau te hebben.)
  en
 3. Je aantoonbaar voldoende niveau hebt van de Nederlandse taal:

HvA biedt een voorbereidend jaar voor anderstalige aspirant-studenten die een Nederlandstalige opleiding willen volgen.

Je bent toelaatbaar met een buitenlandse vooropleiding tot een Engelstalige opleiding als:

 1. Je diploma voldoet aan de niveauvoorwaarden van het gekozen studieprogramma en vergelijkbaar is met mbo-4, havo, vwo of bachelor niveau;
  en
 2. Je vakken aansluiten bij de profieleisen van de opleiding van jouw keuze. (Voor sommige opleidingen dien je minimaal een vwo-niveau te hebben.)
  en
 3. Je voldoet aan de eisen die de opleiding aan de Engelse taal stelt. Deze staan vermeld bij de toelatingseisen op de website van de Engelstalige opleiding. Engelse taaltesten kunnen zijn van IELTS , TOEFL of Cambridge Advanced English .

De toetsen die in Nederland worden geaccepteerd voor het aantonen van voldoende beheersing van het benodigde taalniveau voor hoger onderwijs zijn vastgelegd in de Gedragscode Internationale Student.

Schrijf je minstens zes weken vóór de inschrijfdeadline in via Studielink zodat je diploma op tijd gewaardeerd wordt. Kijk op de website voor de inschrijfdeadline van de door jou gekozen opleiding.

Houd rekening met de verschillende aanmelddeadlines die gelden voor de HvA-opleidingen.

Aanmelddeadlines in Studielink*
Bacheloropleidingen met start in september
Februari-instroom Aanmelddeadline is afhankelijk van de gewenste opleiding.

* Houd er rekening mee dat een diplomawaardering vier tot zes weken in beslag kan nemen.

 • Als jouw dossier onvolledig is nemen we je verzoek tot diplomawaardering niet in behandeling.
 • Overzicht van alle opleidingen.

 1. Het niveau van je vooropleiding wordt vergeleken met het onderwijssysteem in Nederland.
 2. De aangeleverde documenten worden gecontroleerd op authenticiteit.
 3. De aanvullende vak- en taaleisen voor de opleiding worden vergeleken met de aangeleverde documenten.

Voor een indicatie van mogelijke vergelijkingen van je vooropleiding met het Nederlandse onderwijssysteem kijk je op de website van Nuffic.
NB: deze lijst geeft een niveau indicatie maar diploma’s en vooropleidingen worden individueel gewaardeerd voor het gespecificeerde studieprogramma. De gevolgde vakken en behaalde cijfers kunnen van invloed zijn op de uiteindelijke diplomawaardering.

Behalve met Nuffic is het mogelijk dat er voor verificatiedoeleinden contact wordt opgenomen met de opleiding(en) of instelling(en) die de documenten hebben afgegeven.

Het kan zijn dat je niet direct een definitief advies ontvangt omdat:

 • je vooropleiding niet voldoet aan de aanvullende vak- en/of taaleisen;
 • je nog moet gaan afstuderen.

Er wordt aangegeven waar je nog aan moet voldoen. Dit kan betekenen dat je nog een taaltoets moet overleggen, een deficiëntie moet opheffen of je eindresultaten en diploma nog moet indienen voor een her-evaluatie voor een definitief advies.

Lever deze officiële eindresultaten en diploma of taal documenten z.s.m. na ontvangst in voor her-evaluatie. Dit is nodig voor vervolgprocedures zoals visa-aanvragen en het afronden van de administratieve processen van de inschrijfprocedure.

Het verzoek om een official transcript/results door te sturen, kun je doorgeven bij je instelling voordat deze bekend zijn.
Insturen aan: CSA-HvA o.v.v. official transcript, Weesperzijde 190, 1097 DZ Amsterdam, The Netherlands.

Vragen over diplomawaardering of over de beslissing van de Examencommissie? Neem contact op met Centrale Studentenadministratie .

Disclaimer
Aan de gegevens, zoals die worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 15 februari 2022