Hogeschool van Amsterdam

Deficiëntie- en opfriscursussen

De mogelijkheid wordt geboden om deel te nemen aan deficiëntiecursussen (ontbrekend vak) of een opfriscursus (bijspijkeren) te volgen.

Met een deficiëntiecursus (inclusief toetsing) of een deficiëntietoets leg je vak(ken) af waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die wel nodig zijn om toegelaten te worden tot een opleiding. Als je het vak met een voldoende afrondt, heb je je deficiëntie voor dit vak weggewerkt. 

Het volgen van een deficiëntiecursus of -toets is alleen mogelijk als je bij aanvang van je studie over een afgerond havo- of vwo-diploma beschikt. 

Een deficiëntiecursus wordt aangeboden op een leslocatie van de HvA. In de onderstaande informatie staat o.a. de duur van de cursus, het tarief, de literatuur en de startdata vermeld. 

Neem je enkel deel aan de deficiëntietoets, dan bereid je je zelfstandig voor op deze toets. Je volgt geen lessen op een leslocatie van de HvA. In de toetsinformatie staat o.a. het tarief, hoe je je kunt voorbereiden, de te bestuderen literatuur en de toetsdata vermeld. 

Je kunt als aankomend student met een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma niveau 4 een cursus volgen om je kennis van een vak op te frissen. Je volgt deze cursus niet om toelaatbaar te worden, want je beschikt bij aanvang van je studie over een vooropleiding waarmee je direct toelaatbaar bent.

Een opfriscursus (bijspijkercursus) wordt aangeboden op een leslocatie van de HvA. In de onderstaande informatie staat o.a. de duur van de cursus, het tarief, de literatuur en de startdata vermeld. 

Let op: deelname aan een deficiëntie- en/of opfriscursus geeft geen vrijstelling voor deelname aan de verplichte studiekeuzecheck.

Voorbeeldexamens

Business en Economie

Maatschappij en Recht

Digitale Media en Creatieve Industrie

  • Syllabus Statistiek Wiskunde A (AMFI / Communicatie / Communication and Multimedia Design) 
  • Wiskunde A (AMFI / Communicatie / Communication and Multimedia Design)
  • Wiskunde B (HBO-ICT: Business IT & Management, Game Development, Software Engineering, System and Network Engineering, Technische Informatica)

Onderwijs en Opvoeding

Techniek

Gepubliceerd door  Studentenzaken 27 september 2019