Hogeschool van Amsterdam

Deficiëntie- en opfriscursussen

De mogelijkheid wordt geboden om deel te nemen aan deficiëntiecursussen (ontbrekend vak) of een opfriscursus (bijspijkeren) te volgen.

Het kabinet heeft alle hogescholen en universiteiten opgeroepen om alle onderwijsactiviteiten en evenementen op locatie stil te leggen. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dit geldt in elk geval tot en met 6 april.

Verdere informatie over het afnemen van de 21+ examens en het doorgaan van de cursussen en examentrainingen volgt na 6 april 2020.

Met een deficiëntiecursus (inclusief toetsing) of een deficiëntietoets leg je vak(ken) af waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die wel nodig zijn om toegelaten te worden tot een opleiding. Als je het vak met een voldoende afrondt, heb je je deficiëntie voor dit vak weggewerkt. 

Het volgen van een deficiëntiecursus of -toets is alleen mogelijk als je bij aanvang van je studie over een afgerond havo- of vwo-diploma beschikt. 

Een deficiëntiecursus wordt aangeboden op een leslocatie van de HvA. In de onderstaande informatie staat o.a. de duur van de cursus, het tarief, de literatuur en de startdata vermeld. 

Neem je enkel deel aan de deficiëntietoets, dan bereid je je zelfstandig voor op deze toets. Je volgt geen lessen op een leslocatie van de HvA. In de toetsinformatie staat o.a. het tarief, hoe je je kunt voorbereiden, de te bestuderen literatuur en de toetsdata vermeld. 

Je kunt als aankomend student met een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma niveau 4 een cursus volgen om je kennis van een vak op te frissen. Je volgt deze cursus niet om toelaatbaar te worden, want je beschikt bij aanvang van je studie over een vooropleiding waarmee je direct toelaatbaar bent.

Een opfriscursus (bijspijkercursus) wordt aangeboden op een leslocatie van de HvA. In de onderstaande informatie staat o.a. de duur van de cursus, het tarief, de literatuur en de startdata vermeld. 

Let op: deelname aan een deficiëntie- en/of opfriscursus geeft geen vrijstelling voor deelname aan de verplichte studiekeuzecheck.

Voorbeeldexamens

Maatschappij en Recht

Digitale Media en Creatieve Industrie

Onderwijs en Opvoeding

Techniek

Gepubliceerd door  Studentenzaken 25 maart 2020