Hogeschool van Amsterdam

Natuurkunde (deficiëntie)cursus

Met deze cursus fris je je kennis van Natuurkunde op of werk je je deficiëntie weg. Ben je een 21+-kandidaat? Dan krijg je bij het behalen van de afsluitende toets, vrijstelling voor het betreffende onderdeel van het 21+-toelatingsonderzoek.

Op dit moment is er nog geen informatie over de data waarop de natuurkundecursus wordt gegeven. De cursus staat gepland voor juni/juli 2020. Als je een e-mail stuurt naar toelatingstoets@hva.nl, informeren we je zodra de exacte data bekend zijn.

Deficiëntie opheffen tijden 21+ toelatingsonderzoek

Heb je een deficiëntie in Natuurkunde? Dan kun je deze tijdens het 21+-toelatingsonderzoek opheffen.

Toets

Het gaat hierbij alleen om de toets. Deze toets vindt plaats op 7 maart 2020 en 9 mei 2020.

Kosten

De kosten voor de toets en eventuele herkansing zijn € 75,-

Aanmelden

Meld je hier aan voor de toets.

 • Voor aankomende HvA-studenten die hun kennis van natuurkunde willen opfrissen.
 • Voor aankomende HvA-studenten die geen natuurkunde in het havo- of vwo-profiel hebben, maar willen starten met een opleiding waarbij natuurkunde een toelatingseis is. Met deze cursus kunnen ze zich voorbereiden om de deficiëntie natuurkunde weg te werken.
 • Voor 21+-kandidaten die via deze cursus het onderdeel Natuurkunde van het 21+-toelatingsonderzoek behalen.

Op dit moment is er nog geen informatie over de data waarop de natuurkundecursus wordt gegeven. De cursus staat gepland voor juni/juli 2020. Als je een e-mail stuurt naar toelatingstoets@hva.nl, informeren we je zodra de exacte data bekend zijn.

 • Minimaal aantal deelnemers per cursus: 12
 • De aangegeven data en tijden zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
 • De cursus is inclusief afsluitende toets en eventuele herkansing.
 • Ongeveer 5 werkdagen voor de start van de cursus ontvang je per e-mail alle benodigde informatie.

 • SI stelsel, eenheden en grootheden;
 • beweging (snelheid, afgelegde weg, versnelling);
 • kracht, arbeid, energie en vermogen (F-mg, F=ma, E-mgh, W-Fs, P=W/t);
 • elektriciteit (lading, spanning, stroomsterkte, vermogen, parallel en serieschakeling).

De toets bestaat uit open vragen en duurt 2,5 uur.

 • Het gebruik van een (grafische) rekenmachine is toegestaan.
 • Een rekenmachine op je telefoon is niet toegestaan.
 • Herkansen is alleen mogelijk op de datum zoals aangegeven in het overzicht van je cursus.

Heb je recht op examentijdverlenging in verband met een functiebeperking, stuur dan een kopie van een verklaring van een erkend professional mee met je aanmelding of in ieder geval vóór de aan- en afmelddatum van de deficiëntiecursus.

Als je recht hebt op examentijdverlenging krijg je een verlenging van 25% met een maximum van 30 minuten.

Je kunt betalen via iDEAL of Credit Card (Mastercard en Visa, 3,77% extra kosten).

Deelnamekosten moeten betaald zijn, voordat je je aanmeldt voor de cursus.

NL52DEUT0428925111 t.n.v. Hogeschool van Amsterdam onder vermelding van KP230105, Natuurkunde en jouw voor- en achternaam.

Upload bij je aanmelding:

 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs (Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs, verblijfsvergunning of een buitenlands paspoort).

Je meldt je aan via het digitale aanmeldformulier. Je aanmelding wordt alleen verwerkt als alle verplichte velden zijn ingevuld en de gevraagde documenten zijn toegevoegd.

Als je digitale aanmelding goed is afgerond, ontvang je een automatische ontvangstbevestiging. Dit is niet de bevestiging van inschrijving. Deze bevestiging van inschrijving ontvang je in een aparte e-mail.

Studentenzaken neemt binnen vijf werkdagen contact op bij eventuele onduidelijkheden.

Je ontvangt uiterlijk vijf werkdagen voor de start van de cursus een uitnodiging. Hierin staat de locatie en overige informatie die voor jou van belang is. Lees deze dan ook altijd goed door. Heb je de mail niet ontvangen? Controleer eerst je spamberichten; de uitnodiging is een groepsmail en kan als spam gezien worden.

Heb je 4 werkdagen vóór de start van de cursus nog geen uitnodiging ontvangen? Neem contact met ons op via toelatingstoets@hva.nl

Op de aanmelding voor deze cursus / examentraining zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden HvA particulieren van kracht. De in artikel 3 van de verkoopvoorwaarden genoemde onderwijsdatum, betreft voor deze cursus/examentraining de eerste lesdag van de cursus/training.

 • Binnen 2 weken na aanmelden kun je je aanmelding kosteloos annuleren. Echter als de cursus start binnen 2 weken na aanmelding, kun je alleen kosteloos annuleren tot het moment van de start.
 • Annuleer je na deze termijn, geldt de volgende opbouw:

 

Verschuldigd bedrag aanmelder

Tot 6 weken voor start

€ 50,00 verschuldigd

6 tot 3 weken voor start

50% deelnametarief verschuldigd

3 tot 1 week voor start

75% deelnametarief verschuldigd

1 week voor start

100% deelnametarief verschuldigd

In uitzonderlijke gevallen kan de organisatie van de cursus beslissen om af te wijken van deze annuleringsregeling (b.v. bij bijzondere persoonlijke omstandigheden). Onderbouwde verzoeken met bewijsstukken kunnen via toelatingstoets@hva.nl ingediend worden.

Mocht de cursus niet doorgaan vanwege te weinig kandidaten, wordt het volledige bedrag geannuleerd.

Je aanmelding voor de cursus Natuurkunde staat los van:

Deelname aan de Studiekeuzecheck is verplicht.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 6 februari 2020