Bedrijfseconomie (deficiëntie)cursus

Met deze cursus fris je je kennis van Bedrijfseconomie op of werk je je deficiëntie weg. Ben je een 21+-kandidaat? Dan krijg je bij het behalen van de afsluitende toets, vrijstelling voor het betreffende onderdeel van het 21+-toelatingsonderzoek.

 • Als je nog nooit Bedrijfseconomie hebt gehad, moet je er vanuit gaan dat het aantal uren zelfstudie flink kan toenemen. Daarbij wordt er een grote mate van zelfstandigheid van je verwacht.
 • Deze cursus is inclusief een afsluitende toets en een eventuele herkansing. Als je de cursustoets behaalt, ontvang je een certificaat dat twee studiejaren geldig is.
 • Als je een deficiëntie hebt, kun je ook zonder cursus deelnemen aan de toets en eventuele herkansing.

 • Voor aankomende HvA-studenten die hun kennis van Bedrijfseconomie willen opfrissen.
 • Voor aankomende HvA-studenten die geen Bedrijfseconomie in het havo- of vwo-profiel hebben, maar willen starten met een opleiding waarbij Bedrijfseconomie een toelatingseis is (deficiënt).
 • Voor 21+-kandidaten die via deze cursus het onderdeel Bedrijfseconomie van het 21+-toelatingsonderzoek willen behalen.

Er worden twee cursussen aangeboden. De stof die wordt behandeld in de lessen is voor beide cursussen hetzelfde.

 • Totale studiebelasting: 15 contacturen en ongeveer 40 uur zelfstudie.
 • De cursus is inclusief een afsluitende toets en een eventuele herkansing.
 • De lessen zijn een mix van fysiek en online onderwijs.
 • Minimaal aantal deelnemers: 15.
 • Maximaal aantal deelnemers: 24.
 • De data en tijden zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

De cursusdata worden medio september bekendgemaakt.

Inhoud cursus

 • basisberekeningen en de calculator;
 • procenten;
 • interestberekeningen;
 • gemiddelden;
 • kosten;
 • directe- en indirecte kosten;
 • kosten en kostprijs en kosten en resultaat;
 • financieel plan deel 1;
 • financieel plan deel 2;
 • kengetallen.

Materiaal

 • Praktische Bedrijfseconomie
  Schrijver: Henny krom
  ISBN: 9789463171502

Hierbij is eventueel ook een opgavenboek beschikbaar:

 • Praktische Bedrijfseconomie opgavenboek
 • Schrijven: Henny Krom
 • ISBN: 9789463171519

De toets zal op locatie afgenomen worden.

 • De toets gaat over cijfermatig inzicht en economische berekeningen. Economische begrippen moet je kennen in de context van de (cijfermatige) opgaven.
 • Het gebruik van een rekenmachine is toegestaan.
 • Het gebruik van een grafische rekenmachine is niet toegestaan.
 • Herkansen is alleen mogelijk op de datum zoals aangegeven in het overzicht van je cursus.

Heb je recht op examentijdverlenging in verband met een functiebeperking, stuur dan een kopie van een verklaring van een erkend professional mee met je aanmelding of in ieder geval vóór de aan- en afmelddatum van de cursus.

Als je recht hebt op examentijdverlenging krijg je een verlenging van 25% met een maximum van 30 minuten.

Een verklaring moet voldoen aan de volgende punten:

 • naam en geboortedatum student
 • datum van de afgifte van de verklaring
 • er staat nadrukkelijk dat er sprake is van een bepaalde functiebeperking, bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie of ADHD
 • de diagnose is gebaseerd op een diagnostisch onderzoek
 • de verklaring is ondertekend
 • degene die ondertekend heeft is een bevoegd GZ- psycholoog, orthopedagoog of kinder- en jeugdpsycholoog
 • verklaringen van het IWAL en OBD zijn ook geldig als ze niet getekend zijn.

€ 250,- voor de cursus inclusief deelname aan de toets en eventuele herkansing
€ 75,- voor alleen de toets inclusief eventuele herkansing.

Je kunt betalen via iDEAL of Credit Card (Mastercard en Visa). Betalen is onderdeel van het aanmeldingsproces.

NL52DEUT0428925111 t.n.v. Hogeschool van Amsterdam. Onder vermelding van KP230105, Deficiëntiecursus Bedrijfseconomie en voor- en achternaam kandidaat.

Deelnamekosten moeten betaald zijn, voordat je je aanmeldt voor de cursus.

Upload bij je aanmelding

 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs (Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs, verblijfsvergunning of een buitenlands paspoort).

Aanmelden

Wanneer de data van de cursus bekend zijn kun je je onderaan deze pagina aanmelden voor de deficiëntiecursus + toets Bedrijfseconomie I (of alleen voor de deficiëntietoets Bedrijfseconomie I). De data van de cursus worden medio september bekendgemaakt.

Je aanmelding wordt alleen verwerkt als alle verplichte velden zijn ingevuld en de gevraagde documenten zijn toegevoegd.

Als je digitale aanmelding goed is afgerond, ontvang je een automatische ontvangstbevestiging. Dit is niet de bevestiging van inschrijving. Deze bevestiging van inschrijving ontvang je in een aparte e-mail.

Studentenzaken neemt binnen vijf werkdagen contact op bij eventuele onduidelijkheden.

Je ontvangt uiterlijk vijf werkdagen voor de start van de cursus een uitnodiging. Hierin staat de locatie en overige informatie die voor jou van belang is. Lees deze dan ook altijd goed door. Heb je de mail niet ontvangen? Controleer eerst je spamberichten; de uitnodiging is een groepsmail en kan als spam gezien worden.

Heb je 4 werkdagen vóór de start van de cursus nog geen uitnodiging ontvangen? Neem contact met ons op via toelatingstoets@hva.nl

Op de aanmelding voor deze cursus zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden HvA particulieren van kracht. De in artikel 3 van de verkoopvoorwaarden genoemde onderwijsdatum, betreft voor deze cursus de eerste lesdag van de cursus.

 • Binnen 2 weken na aanmelden kun je je aanmelding kosteloos annuleren. Echter als de cursus start binnen 2 weken na aanmelding, kun je alleen kosteloos annuleren tot het moment van de start.
 • Annuleer je na deze termijn, dan geldt de volgende opbouw:

Verschuldigd bedrag aanmelder

Tot 6 weken voor start

€ 50,00 verschuldigd

6 tot 3 weken voor start

50% deelnametarief verschuldigd

3 tot 1 week voor start

75% deelnametarief verschuldigd

1 week voor start

100% deelnametarief verschuldigd

In uitzonderlijke gevallen kan de organisatie van de cursus beslissen om af te wijken van deze annuleringsregeling (b.v. bij bijzondere persoonlijke omstandigheden). Onderbouwde verzoeken met bewijsstukken kunnen via toelatingstoets@hva.nl ingediend worden.

Mocht de cursus niet doorgaan vanwege te weinig kandidaten, wordt het volledige bedrag gerestitueerd.

 • Aanmelden voor de cursus Bedrijfseconomie staat los van inschrijving voor de HvA-opleiding.
 • Deelname aan deficiëntie- en/of opfriscursus geeft geen vrijstelling voor deelname aan studiekeuzecheck (SKC). Deelname aan de Studiekeuzecheck is verplicht.
 • Kijk ook eens bij 21+-toelatingsonderzoek.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 9 augustus 2022