Hogeschool van Amsterdam

Management & Organisatie deficiëntiecursus (toets)

Met deze cursus fris je je kennis van Management & Organisatie op of bereid je je voor op de deficiëntietoets. Totale studiebelasting: 53 uur. 15 contacturen en 38 uur zelfstudie. Als je nog nooit Management & Organisatie hebt gehad, moet je er vanuit gaan dat het aantal uren zelfstudie flink kan toenemen.

 • Voor aankomende HvA-studenten die hun kennis van Management & Organisatie willen opfrissen.
 • Voor aankomende HvA-studenten die geen Management & Organisatie in het havo- of vwo-profiel hebben, maar willen starten met een opleiding waarbij Management & Organisatie een toelatingseis is (deficiënt).
 • Voor 21+-kandidaten die via deze cursus het onderdeel Management & Organisatie van het 21+-toelatingsonderzoek willen behalen.

 • Minimaal aantal deelnemers: 15
 • Maximaal aantal deelnemers: 24
 • De lesdata en tijden zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
 • De cursus is inclusief afsluitende toets en eventuele herkansing.
 • Ongeveer 5 werkdagen voor de start van de cursus ontvang je per e-mail alle benodigde informatie.

Deficiëntiecursus I: uiterste aan- en afmelddatum: zondag 23 december 2019

Lesdagen

Donderdag 9 januari 2020
Donderdag 16 januari 2020
Donderdag 23 januari 2020
Donderdag 30 januari 2020
Donderdag 6 februari 2020
Dinsdag 11 februari 2020 (TOETS)
Donderdag 27 februari 2020 (HERKANSING)

Lestijden

18.00 - 21.00 uur

Toetstijden 16.30-19.00 uur

Deficiëntiecursus II: uiterste aan- en afmelddatum: vrijdag 29 mei 2020, 17:00 uur

Lesdagen

Donderdag 18 juni 2020
Maandag 22 juni 2020
Donderdag 25 juni 2020
Maandag 29 juni 2020
Donderdag 2 juli 2020
Maandag 13 juli 2020 (TOETS)
Dinsdag 28 juli 2020 (HERKANSING)

Lestijden

18.00 - 21.00 uur

Toetstijden 09.30-12.00 uur

Inhoud cursus

 • basisberekeningen en de calculator;
 • procenten;
 • interestberekeningen;
 • gemiddelden;
 • kosten;
 • directe- en indirecte kosten;
 • kosten en kostprijs en kosten en resultaat;
 • financieel plan deel 1;
 • financieel plan deel 2;
 • kengetallen.

Materiaal

 • Praktische Bedrijfseconomie
  Schrijver: Henny krom
  ISBN: 9789463171502

Hierbij is eventueel ook een opgavenboek beschikbaar:

 • Praktische Bedrijfseconomie opgavenboek
 • Schrijven: Henny Krom
 • ISBN: 9789463171519

 • De toets gaat over cijfermatig inzicht en economische berekeningen. Economische begrippen moet je kennen in de context van de (cijfermatige) opgaven.
 • De toets bestaat uit open vragen, goed/fout vragen en meerkeuzevragen
 • Het gebruik van een rekenmachine is toegestaan.
 • Het gebruik van een grafische rekenmachine is niet toegestaan.
 • Herkansen is alleen mogelijk op de datum zoals aangegeven in het overzicht van je cursus.

Heb je recht op examentijdverlenging in verband met een functiebeperking, stuur dan een kopie van een verklaring van een erkend professional mee met je aanmelding of in ieder geval vóór de aan- en afmelddatum van de deficiëntiecursus.

Als je recht hebt op examentijdverlenging krijg je een verlenging van 25% met een maximum van 30 minuten.

€ 250,- voor de cursus inclusief deelname aan de toets en eventuele herkansing
€ 75,- voor alleen de toets inclusief eventuele herkansing.

Je kunt betalen via iDEAL of Credit Card (Mastercard en Visa). Betalen is onderdeel van het aanmeldingsproces. Deelnamekosten moeten betaald zijn, voordat je je aanmeldt voor de cursus.

NL52DEUT0428925111 t.n.v. Hogeschool van Amsterdam. Onder vermelding van KP230105, Deficiëntiecursus M&O en voor- en achternaam kandidaat.

Upload bij je aanmelding

 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs (Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs, verblijfsvergunning of een buitenlands paspoort).

Aanmeldformulier

Vul het volgende aanmeldformulier in om je aan te melden voor de cursus/toets M&O.

Je aanmelding wordt alleen verwerkt als alle verplichte velden zijn ingevuld en de gevraagde documenten zijn toegevoegd.

Als je digitale aanmelding goed is afgerond, ontvang je een automatische ontvangstbevestiging. Dit is niet de bevestiging van inschrijving. Deze bevestiging van inschrijving ontvang je in een aparte e-mail.

Studentenzaken neemt binnen vijf werkdagen contact op bij eventuele onduidelijkheden.

Je ontvangt uiterlijk vijf werkdagen voor de start van de cursus een uitnodiging. Hierin staat de locatie en overige informatie die voor jou van belang is. Lees deze dan ook altijd goed door. Heb je de mail niet ontvangen? Controleer eerst je spamberichten; de uitnodiging is een groepsmail en kan als spam gezien worden.

Heb je 4 werkdagen vóór de start van de cursus nog geen uitnodiging ontvangen? Neem contact met ons op via toelatingstoets@hva.nl

Op de aanmelding voor deze cursus / examentraining zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden HvA particulieren van kracht. De in artikel 3 van de verkoopvoorwaarden genoemde onderwijsdatum, betreft voor deze cursus/examentraining de eerste lesdag van de cursus/training.

 • Binnen 2 weken na aanmelden kun je je aanmelding kosteloos annuleren. Echter als de cursus start binnen 2 weken na aanmelding, kun je alleen kosteloos annuleren tot het moment van de start.
 • Annuleer je na deze termijn, dan geldt de volgende opbouw:

Verschuldigd bedrag aanmelder

Tot 6 weken voor start

€ 50,00 verschuldigd

6 tot 3 weken voor start

50% deelnametarief verschuldigd

3 tot 1 week voor start

75% deelnametarief verschuldigd

1 week voor start

100% deelnametarief verschuldigd

In uitzonderlijke gevallen kan de organisatie van de cursus beslissen om af te wijken van deze annuleringsregeling (b.v. bij bijzondere persoonlijke omstandigheden). Onderbouwde verzoeken met bewijsstukken kunnen via toelatingstoets@hva.nl ingediend worden.

Mocht de cursus niet doorgaan vanwege te weinig kandidaten, wordt het volledige bedrag geannuleerd.

 • Aanmelden voor de cursus Management & Organisatie staat los van inschrijving voor de HvA-opleiding.
 • Deelname aan deficiëntie- en/of opfriscursus geeft geen vrijstelling voor deelname aan studiekeuzecheck (SKC). Deelname aan de Studiekeuzecheck is verplicht.
 • Kijk ook eens bij 21+-toelatingsonderzoek.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 29 mei 2020