Hogeschool van Amsterdam

Management & Organisatie deficiëntiecursus (toets)

Met deze cursus fris je je kennis van Management & Organisatie op of bereid je je voor op de deficiëntietoets. Totale studiebelasting: 53 uur. 15 contacturen en 38 zelfstudie.

Als je nog nooit Management & Organisatie hebt gehad, moet je er vanuit gaan dat het aantal uren zelfstudie flink kan toenemen.

 • Voor aankomende HvA-studenten die hun kennis van Management & Organisatie willen opfrissen.
 • Voor aankomende HvA-studenten die geen Management & Organisatie in het havo- of vwo-profiel hebben, maar willen starten met een opleiding waarbij dit een toelatingseis is). Met deze cursus kunnen ze zich voorbereiden om de deficiëntie Management & Organisatie weg te werken.

 • Minimaal aantal deelnemers: 15
 • Maximaal aantal deelnemers: 24
 • De lesdata en tijden zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
 • De cursus is inclusief afsluitende toets en eventuele herkansing.
 • Ongeveer 5 werkdagen voor de start van de cursus ontvang je per e-mail alle benodigde informatie.

Deficiëntiecursus I: uiterste aan- en afmelddatum: zondag 16 juni 2019

Lesdagen 

Donderdag 27 juni 2019
Maandag 1 juli 2019
Donderdag 4 juli 2019
Maandag 8 juli 2019
Donderdag 11 juli 2019
Donderdg 18 juli 2019  (TOETS)
Donderdag 1 augustus 2019 (HERKANSING)

Lestijden

18.00 – 21.00 uur
Toetstijden zijn van 10.00-12.00 uur​

 

Inhoud cursus

 • basisberekeningen en de calculator;
 • procenten;
 • interestberekeningen;
 • gemiddelden;
 • kosten;
 • directe- en indirecte kosten;
 • kosten en kostprijs en kosten en resultaat;
 • financieel plan deel 1;
 • financieel plan deel 2;
 • kengetallen.

Materiaal

 • Syllabus Management & Organisatie (zelf aanschaffen voor aanvang van de cursus)
  Prijs € 29,50

De syllabus is te koop bij:
Studystore Fraijlemaborg
Fraijlemaborg 133
1102 CV Amsterdam
Tel: 088-2030318
e-mail: hes.amsterdam@studystore.nl

Via internet/thuisbezorging
www.studystore.nl

Je kunt de syllabus opvragen door het volgende als zoekopdracht in te voeren:

 • Syllabus Management & Organisatie 2018/2019 of,
 • 9990002071065

 • De toets gaat over cijfermatig inzicht en economische berekeningen. Economische begrippen moet je kennen in de context van de (cijfermatige) opgaven.
 • De toets bestaat uit 40 meerkeuzevragen.
 • Het gebruik van een rekenmachine is toegestaan.
 •  Het gebruik van een grafische rekenmachine is niet toegestaan.
 • Herkansen is alleen mogelijk op de datum zoals aangegeven in het overzicht van je cursus.

Heb je recht op examentijdverlenging in verband met een functiebeperking, stuur dan een kopie van een verklaring van een erkend professional mee met je aanmelding of in ieder geval vóór de aan- en afmelddatum van de deficiëntiecursus.

Als je recht hebt op examentijdverlenging krijg je een verlenging van 25% met een maximum van 30 minuten.

€ 250,- inclusief deelname aan de toets en eventuele herkansing.
€ 75,- voor alleen de toets (incl. een eventuele herkansing)

Je kunt betalen via iDEAL of Credit Card (Mastercard en Visa, 3,77% extra kosten).

Deelnamekosten moeten betaald zijn, voordat je je aanmeldt voor de cursus.

NL52DEUT0428925111 t.n.v. Hogeschool van Amsterdam. Onder vermelding van KP230105, Deficiëntiecursus M&O en voor- en achternaam kandidaat.

Upload bij je aanmelding:

 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs (Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs, verblijfsvergunning of een buitenlands paspoort).

Je meldt je aan via het digitale aanmeldformulier (rechts op de pagina). Je aanmelding wordt alleen verwerkt als alle verplichte velden zijn ingevuld en de gevraagde documenten zijn toegevoegd.

Als je digitale aanmelding goed is afgerond, ontvang je een automatische ontvangstbevestiging. Dit is niet de bevestiging van inschrijving. Deze bevestiging van inschrijving ontvang je in een aparte e-mail.

Studentenzaken neemt binnen vijf werkdagen contact op bij eventuele onduidelijkheden.

Je ontvangt uiterlijk vijf werkdagen voor de start van de cursus een uitnodiging. Hierin staat de locatie en overige informatie die voor jou van belang is. Lees deze dan ook altijd goed door. Heb je de mail niet ontvangen? Controleer eerst je spamberichten; de uitnodiging is een groepsmail en kan als spam gezien worden.

Heb je 4 werkdagen vóór de start van de cursus nog geen uitnodiging ontvangen? Neem contact met ons op via toelatingstoets@hva.nl

Op de aanmelding voor deze cursus / examentraining zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden HvA particulieren van kracht.

 • Binnen 2 weken na aanmelden kun je je aanmelding kosteloos annuleren. Echter als de cursus start binnen 2 weken na aanmelding, kun je alleen kosteloos annuleren tot het moment van de start.
 • Annuleer je na deze termijn, geldt de volgende opbouw:

 

Verschuldigd bedrag aanmelder

Tot 6 weken voor start

€ 50,00 verschuldigd

6 tot 3 weken voor start

50% deelnametarief verschuldigd

3 tot 1 week voor start

75% deelnametarief verschuldigd

1 week voor start

100% deelnametarief verschuldigd

In uitzonderlijke gevallen kan de organisatie van de cursus beslissen om af te wijken van deze annuleringsregeling (b.v. bij bijzondere persoonlijke omstandigheden). Onderbouwde verzoeken met bewijsstukken kunnen via toelatingstoets@hva.nl ingediend worden.

Mocht de cursus niet doorgaan vanwege te weinig kandidaten, wordt het volledige bedrag geannuleerd.

 • Deelname aan de  Studiekeuzecheck is verplicht
 • Aanmelden voor de deficiëntiecursus Management & Organisatie staat los van inschrijving voor de HvA-opleiding

Gepubliceerd door  Studentenzaken 19 oktober 2018