Hogeschool van Amsterdam

Wanneer

Wanneer maak ik de vaktoets(en) en de taaltoets(en)?

Als je je aanmeldt, kun je zelf een startmoment kiezen. Op het gekozen instapmoment maak je de vaktoets(en). Zie pagina ‘uitzonderingen’ als je geen vaktoets hoeft te maken. 

Heb je de vaktoets(en) behaald? Dan is de volgende stap het maken van de taaltoets(en). Je maakt de taaltoetsen altijd op het eerstvolgende taaltoetsmoment uit het rooster. Je krijgt hiervoor per e-mail een uitnodiging.

Heb je de vaktoets(en) of taaltoets(en) niet behaald?

Elke onvoldoende (lager dan een 6) mag éénmaal worden herkanst. Je maakt de herkansingen uitsluitend op het eerstvolgende vaktoets- of taaltoetsmoment. Je krijgt hiervoor per e-mail een uitnodiging .

Ondanks het grote aantal toetsmomenten zijn er vier data (instapmomenten) waar je je voor kunt inschrijven om het 21+-toelatingsonderzoek af te kunnen ronden. Het gaat hierbij om:

Instapmoment Datum Uiterste aanmelddatum Met welke data moet ik rekening houden?
1. zaterdag 17 november 2018 donderdag 8 november 2018 stroomschema
2. zaterdag 16 maart 2019 zondag 3 maart 2019 stroomschema
3. zaterdag 18 mei 2019 zondag 5 mei 2019 stroomschema

 

Instapdatum alleen voor deeltijdstudies

Instapmoment Datum Uiterste aanmelddatum Met welke data moet ik rekening houden?
4. zaterdag 15 juni 2019 zondag 2 juni 2019 stroomschema

Examenrooster Vaktoetsen 2018-2019

Instapmoment Data Tijd Uiterlijke aan- en afmelddatum
1. zaterdag 17 november 2018 nader te bepalen donderdag 8 november 2018
2. zaterdag 16 maart 2019 nader te bepalen zondag 3 maart 2019
3. zaterdag 18 mei 2019 nader te bepalen zondag 5 mei 2019
4. zaterdag 15 juni 2019* nader te bepalen zondag 2 juni 2019

Let op: instapmoment nummer vier kan alleen als je een deeltijdstudie wilt volgen.

 

Examenrooster taaltoetsen 2018-2019

Data Tijd Taaltoets
Donderdag 13 december 2018 Nader te bepalen Nederlands deel 1. Onderdeel schrijven
Vrijdag 14 december 2018 Nader te bepalen Nederlands deel 2. Onderdeel lezen
Zaterdag 15 december 2018 Nader te bepalen Engels
Woensdag 10 juli 2019 Nader te bepalen Nederlands deel 1.  Onderdeel schrijven
Donderdag 11 juli 2019 Nader te bepalen Nederlands deel 2. Onderdeel  lezen
Vrijdag 12 juli 2019 Nader te bepalen Engels
Woensdag 7 augustus 2019 Nader te bepalen Nederlands deel 1. Onderdeel  schrijven
Donderdag 8 augustus 2019 Nader te bepalen Nederlands deel 2. Onderdeel lezen
Vrijdag 9 augustus 2019 Nader te bepalen Engels

Gepubliceerd door  Studentenzaken 5 november 2018