Hogeschool van Amsterdam

Uitzonderingen

Wanneer krijg je een volledige of gedeeltelijke vrijstelling? En kun je ook een 21+-toelatingsonderzoek doen voor een opleiding met loting?

  • Heb je vrijstelling voor de vaktoets(en)? Dan maak je de taaltoets(en) op het eerstvolgende taaltoetsmoment van het instapmoment waarvoor je je hebt ingeschreven.
  • Moet je meerdere vaktoetsen maken of heb je niet voor alle vakken een vrijstelling? Dan dien je eerst alle vaktoetsen te behalen voordat je de taaltoets(en) kunt maken (tenzij je hiervoor een cursus met afsluitende toets bij ons gaat volgen of volgt).

Volg je een cursus (met afsluitende toets) waarmee je een vrijstelling kunt behalen voor de betreffende toets van het 21+-toelatingsonderzoek? Dan kun je kiezen uit de volgende opties:

  1. Je besluit geen gebruik te maken van de mogelijkheid om de vaktoets te behalen via het 21+-toelatingsonderzoek. Dan maak je de taaltoets(en) op de vastgestelde toetsdatum van de taaltoets(en).
  2. Je wilt gebruik maken van de mogelijkheid om meer kansen te creëren om de vaktoets te behalen. Je maakt dan de toets tijdens het 21+-toelatingsonderzoek en eventueel de afsluitende toets van de cursus.

Als je kiest voor optie 1, laat dit ons dan weten voor de uiterste aanmelddatum via toelatingstoets@hva.nl. Wanneer je ons niets laat weten, gaan wij ervan uit dat je kiest voor optie 2.

Heb je een functiebeperking, bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie of ADHD? Dan kun je in aanmerking komen voor examentijdverlenging. Stuur een kopie van een verklaring van een erkend professional, eventueel inclusief rapport, waarin wordt aangegeven dat je in aanmerking komt voor examentijdverlenging. mee bij het digitale aanmeldformulier. Je ontvangt bericht over je verzoek tot examentijdverlenging in de bevestigingsmail van je inschrijving.

Bij toekenning van examentijdverlenging krijg je 25% extra tijd met een maximum van 30 minuten.

Het verzoek moet vóór de uiterlijke aanmeld- en afmelddatum van het door jouw gekozen instapmoment geregeld zijn. De verklaring dient uiterlijk twee weken voor het toetsmoment in ons bezit te zijn. Ontvangen wij de verklaring later, dan kunnen wij jouw aanvraag niet meer in behandeling nemen voor het eerstvolgende toetsmoment. Op de toetsdag zelf kun je geen examentijdverlenging regelen.

Je krijgt vrijstelling(en) als je een havo- of vwo-deelcertificaat hebt van het vak dat wordt getoetst. Je kunt vrijstelling aanvragen door een gewaarmerkte kopie van dit deelcertificaat en je eindcijferlijst met je aanmelding mee te sturen. Deze documenten moet je uploaden bij het digitale aanmeldformulier.

Een certificaat Staatsexamen NT2-programma II (= alle vier de onderdelen behaald) geeft vrijstelling voor de 21+-toelatingstoets Nederlands.

Met één van de volgende certificaten kunnen wij je een vrijstelling verlenen voor de taaltoets Engels:

  • IELTS: Tst score 6,0 of hoger (met subscores niet lager dan 5,5)
  • TOEFL: iBT 80 subscores (niet lager dan 20/ papieren versie 550)
  • TOEIC: LR670+SW290
  • Cambridge ESOL CAE-C: Cambridge (FCE) scores niveau B: 173-175 / (FCE) scores niveau C 169-172

De certificaten van IELTS, TOEFL en TOEIC mogen niet ouder zijn dan twee jaar.

Heb je havo- of vwo-deelcertificaten voor alle toetsonderdelen en voldoe je aan de leeftijdsvoorwaarde? Je kunt dan een Verklaring van Toelaatbaarheid Toelatingsonderzoek aanvragen. Je betaalt € 50,- aan administratiekosten. De Hogeschool van Amsterdam accepteert geen 21+-verklaringen of certificaten van andere hogescholen.

Download aanvraagformulier Verklaring van toelaatbaarheid

Je bent geslaagd voor een 21+-toelatingsonderzoek van de HvA voor een bepaalde opleiding . Nu wil je een andere opleiding volgen uit hetzelfde interessegebied met dezelfde toelatingseisen. Ook hiervoor kun je een aanvraagformulier mailen naar toelatingstoets@hva.nl. Je betaalt € 50,- aan administratiekosten.

Een nieuwe Verklaring van Toelaatbaarheid Toelatingsonderzoek wordt alleen afgegeven als je voor het 21+-toelatingsonderzoek geslaagd bent en je nieuwe keuze dezelfde of minder toelatingseisen heeft. Voor de te toetsen onderdelen kun je de opleidingspagina raadplegen onder ‘Toelatingseisen/21+-toelatingsonderzoek’.

Een nieuwe Verklaring van Toelaatbaarheid Toelatingsonderzoek kan niet verlengd worden met de nieuwe aanvraag. De geldigheidsduur van de originele afgifte blijft van toepassing. Een Verklaring van Toelaatbaarheid Toelatingsonderzoek is geldig voor twee opeenvolgende studiejaren, gerekend vanaf de afgiftedatum. Is je verklaring niet langer geldig zal je een nieuw 21+-toelatingsonderzoek af moeten leggen.

Download aanvraagformulier Verklaring van Toelaatbaarheid

Ja, je kunt ook voor opleidingen met een beperkt aantal opleidingsplaatsen deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

Op www.hva.nl/selectie vind je een overzicht van de opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam met een numerus fixus en selectie.

Als je je inschrijft voor een opleiding met een numerus fixus is deelname aan de selectie verplicht, in aanvulling op het 21+-toelatingsonderzoek. De inschrijfdeadline voor een fixusopleiding is 15 januari en gaat via Studielink, daarna begint de selectieprocedure. Let op: dit is een andere deadline dan die van het 21+-toelatingsonderzoek.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 11 oktober 2021