Hogeschool van Amsterdam

Uitzonderingen

Wanneer krijg je een volledige of gedeeltelijke vrijstelling? En kun je ook een 21+-toelatingsonderzoek doen voor een opleiding met loting?

  • Heb je vrijstelling voor de vaktoets(en)? Dan maak je de taaltoetsen op het eerstvolgende taaltoetsmoment na je startmoment.
  • Moet je meerdere vaktoetsen maken of heb je niet voor alle vakken een vrijstelling? Dan dien je eerst alle vaktoetsen te behalen voordat je de taaltoetsen kunt maken (tenzij je hiervoor een cursus met afsluitende toets bij ons gaat volgen of volgt).

Volg je een cursus (met afsluitende toets) waarmee je een vrijstelling kunt behalen voor de toets van het 21+-toelatingsonderzoek? Dan kun je kiezen uit de volgende opties:

  1. Je besluit geen gebruik te maken van de mogelijkheid om de vaktoets te behalen via het 21+-toelatingsonderzoek. Dan maak je de taaltoets(en) op de vastgestelde toetsdatum voor de taaltoets(en).
  2. Je wilt gebruik maken van de mogelijkheid om meer kansen te creëren om de vaktoets te behalen. Je maakt dan de toets tijdens het 21+-toelatingsonderzoek en eventueel de afsluitende toets van de cursus.

Let op: als je kiest voor optie één laat dit ons dan weten voor de uiterste aanmelddatum via toelatingstoets@hva.nl. Wanneer je ons niets laat weten gaan wij ervan uit dat je kiest voor optie twee.

Heb je een functiebeperking, bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie of ADHD? Dan kun je in aanmerking komen voor examentijdverlenging. Stuur een kopie van een verklaring van een erkend professional, eventueel inclusief rapport, mee bij het digitale aanmeldformulier. Je ontvangt bericht over je verzoek tot examentijdverlenging.

Bij toekenning van examentijdverlenging, krijg je 25% extra tijd met een maximum van 30 minuten.

LET OP: het verzoek moet vóór de uiterlijke aanmeld-, afmelddatum van het door jouw gekozen startmoment geregeld zijn. De verklaring dient uiterlijk twee weken voor de start van het toetsmoment in ons bezit te zijn. Ontvangen wij de verklaring later, dan kunnen wij jouw aanvraag niet meer in behandeling nemen voor het eerstvolgende toetsmoment. Op de toetsdag zelf kun je geen examentijdverlenging regelen. Als je verzoek wordt toegekend, ontvang je hiervan een bevestiging en een uitnodiging met aangepaste toetstijden.

Je krijgt alleen vrijstelling(en) als je een havo- of vwo-deelcertificaat hebt van het vak dat wordt getoetst. Je kunt vrijstelling aanvragen door een gewaarmerkt kopie van dit deelcertificaat en je eindcijferlijst met je aanmelding mee te sturen. Deze documenten moet je uploaden bij het digitale aanmeldformulier.

Een certificaat Staatsexamen NT2-programma II (= alle vier de onderdelen behaald) geeft vrijstelling voor de 21+-toelatingstoets Nederlands. De HvA bepaalt of het bewijs voldoet.

Met één van de volgende certificaten kunnen wij je een vrijstelling verlenen voor de taaltoets Engels:

  • IELTS: Tst score 6,0 of hoger (met subscores niet lager dan 5,5)
  • TOEFL: iBT 80 subscores (niet lager dan 20/ papieren versie 550)
  • TOEIC: LR670+SW290
  • Cambridge ESOL CAE-C: Cambridge (FCE) scores niveau B: 173-175 / (FCE) scores niveau C 169-172

Het certificaat mag niet ouder zijn dan 2 jaar, met uitzondering van een certificaat van Cambridge.

Heb je havo- of vwo-deelcertificaten voor alle toetsonderdelen en voldoe je aan de leeftijdvoorwaarde? Je kunt het formulier Volledig Toelaatbaar 21+-toelatingsonderzoek invullen. Je betaalt dan € 50,- aan administratiekosten.

Download aanvraagformulier Verklaring van toelaatbaarheid

Je bent geslaagd voor een 21+-toelatingsonderzoek van de HvA voor een bepaalde opleiding. Nu wil je een andere opleiding volgen uit hetzelfde interessegebied met dezelfde toelatingseisen. Ook hiervoor kun je een aanvraagformulier mailen naar toelatingstoets@hva.nl. Je betaalt alleen € 50 aan administratiekosten.

Een nieuwe verklaring wordt alleen afgegeven als je voor het 21+-toelatingsonderzoek geslaagd bent en je nieuwe keuze dezelfde toelatingseisen heeft. (Voor de onderdelen kun je de opleidingspagina raadplegen onder ‘Toelatingseisen/21+-toelatingsonderzoek’).

De Verklaring van Toelaatbaarheid kan niet verlengd worden met de nieuwe aanvraag. De geldigheidsduur van de originele afgifte blijft van toepassing. Een Verklaring van Toelaatbaarheid is geldig voor twee opeenvolgende studiejaren, gerekend vanaf de afgiftedatum. Is je verklaring niet langer geldig dan zul je een nieuw 21+-toelatingsonderzoek af moeten leggen.

Download aanvraagformulier Verklaring van Toelaatbaarheid

Ja, je kunt ook voor opleidingen met een beperkt aantal opleidingsplaatsen deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

Op www.hva.nl/selectie vind je een overzicht van de opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam met een numerus fixus en selectie.

Als je je inschrijft voor een opleiding met een numerus fixus is deelname aan de selectie verplicht, in aanvulling op het 21+- toelatingsonderzoek. De inschrijfdeadline voor een fixusopleiding is 15 januari 2021 en gaat via Studielink, daarna begint de selectieperiode. Let op: dit is een andere deadline dan die van het 21+ toelatingsonderzoek.

Voorwaarden

Heb je op de opleidingspagina van jouw opleiding gelezen welke onderdelen er voor je nieuwe studiekeuze getoetst worden op het 21+-toelatingsonderzoek en denk je in aanmerking te komen voor een nieuwe verklaring?

Het kan zijn dat de gewenste opleiding aanvullende toelatingseisen heeft. Hierdoor is er geen garantie van aanname als alleen de toelatingseisen van het 21+-toelatingsonderzoek gelijk zijn. Je kunt hierbij denken aan een aanvullende procedure, een intakegesprek of fysieke toelatingseisen. Informeer naar aanvullende toelatingseisen bij de opleiding die je wilt gaan volgen en kijk op www.hva.nl.

De Verklaring van Toelaatbaarheid kan niet verlengd worden met de nieuwe aanvraag. De geldigheidsduur van de originele afgifte blijft van toepassing. Een Verklaring van Toelaatbaarheid is geldig voor twee opeenvolgende studiejaren, gerekend vanaf de afgiftedatum. Is je verklaring niet langer geldig dan zul je een nieuw 21+-toelatingsonderzoek af moeten leggen.

Een aanvraag voor een nieuwe studiekeuze kun je aanvragen tot 1 januari voor de februari-instroom en tot 1 augustus voor de september-instroom.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 8 december 2020