Hogeschool van Amsterdam

Uitslagen

Je ontvangt uiterlijk tien werkdagen na het maken van de toetsen een mail met daarin de resultaten. Hierin staat ook wat de eventuele volgende stap kan zijn.

Op deze pagina:

Geslaagd

Wanneer ben je geslaagd voor een toets:

Vaktoetsen 6 of hoger voor beide onderdelen
Taaltoets Nederlands 6 of hoger voor beide onderdelen (de onderdelen worden als afzonderlijke toetsen gezien)
Taaltoets Engels gemiddeld een 6 of hoger (gemiddelde cijfer van beide onderdelen van de toets

Verklaring van Toelaatbaarheid

Ben je geslaagd voor alle toetsen? Je ontvangt per mail je Verklaring van Toelaatbaarheid Toelatingsonderzoek. Een scan van je verklaring sturen wij naar de Centrale Studentenadministratie. Dit hoef je niet zelf te doen.

Niet geslaagd

Herkansen

Ben je niet geslaagd voor de toetsen? Elke onvoldoende mag je éénmaal herkansen, uitsluitend op het eerstvolgende vaktoets- of taaltoetsmoment. Je krijgt hiervoor automatisch een uitnodiging via de mail. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Let op: dit geldt niet voor het instapmoment van 21 mei 2022. Start je op deze datum met je 21+-toelatingsonderzoek, is een herkansing niet mogelijk.

  • Taaltoets Nederlands: behaal je één onderdeel niet, hoef je alleen dit onderdeel te herkansen;
  • Taaltoets Engels: is je gemiddelde lager dan een 6, moet je -ongeacht de hoogte van de deelcijfers- beide onderdelen herkansen.


Voorwaarde voor herkansen

Je bent aanwezig geweest bij je eerste toetsmoment.

Herkansing niet gehaald?

Dan kun je je nog inschrijven voor het volgende instapmoment. Wel betaal je dan weer het volledige bedrag van €185,- ongeacht de hoeveelheid te maken toetsen. Is er geen volgend instapmoment meer, dan is je je lopende 21+-toelatingsonderzoek voorbij.

Uitzonderingen

  • Heb je je ingeschreven voor de opleiding (Leraar) Pedagogiek? Dan mag je je in het studiejaar maar één keer inschrijven voor het 21+-toelatingsonderzoek.


Uitslagen

Geldigheidsduur resultaten

De geldigheidsduur van de afzonderlijke vak- en taaltoets(en) zijn als volgt:

Toets Geldigheidsduur
Vaktoets Los behaald vaktoetsresultaat van een 6 of hoger blijft twee studiejaren geldig
Taaltoets Nederlands Om je resultaat te behouden voor een onderdeel van de taaltoets Nederlands dien je een 6 of hoger behalen. Dit resultaat blijft twee studiejaren geldig
Taaltoets Engels Alleen als het gemiddelde cijfer een 6 of hoger is, blijft dit resultaat twee studiejaren geldig

Als je slaagt voor het 21+-toelatingsonderzoek in studiejaar 2021-2022 is de Verklaring van Toelaatbaarheid Toelatingsonderzoek twee studiejaren geldig: :

  • studiejaar 2022-2023
  • studiejaar 2023-2024

Voor de februari-instroom 2022, indien van toepassing, is de Verklaring van Toelaatbaarheid Toelatingsonderzoek geldig voor:

  • studiejaar 2021-2022
  • studiejaar 2022-2023
  • studiejaar 2023-2024

Toetsen inzien

Na ieder toetsmoment is er één inzagemoment. Deze datum staat in de uitnodigingsmail voor de toetsen en in de mail met de toetsresultaten.

Uitslag niet ontvangen?

Als je na 14 dagen je uitslag nog niet hebt ontvangen, stuur dan een mail naar: toelatingstoets@hva.nl

Niet eens met de uitslag

Stuur je verzoek of opmerking per e-mail naar: toelatingstoets@hva.nl.

Als er daarna nog reden voor bezwaar is, kun je een bezwaarschrift indienen bij het Loket Beroep, Bezwaar en Klacht, College van Beroep voor de Examens (Cobex). Doe dit binnen zes weken nadat de uitslag van het 21+-toelatingsonderzoek bekend is gemaakt. Op de pagina van het Loket Bezwaar en Beroep lees je meer over de criteria van het bezwaarschrift.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 6 oktober 2021