Hogeschool van Amsterdam

Resultaten

Vaktoets Leraar Engels

Je bent geslaagd bij een 6 of hoger voor beide onderdelen.

Overige vaktoetsen Je bent geslaagd bij een 6 of hoger.

Taaltoets Nederlands

Je bent geslaagd bij een 6 of hoger. Beide onderdelen worden als afzonderlijke toetsen gezien.

Taaltoets Engels

Je bent geslaagd als je gemiddeld een 6 of hoger haalt (cijfer uit beide onderdelen van de toets).

 

Elke onvoldoende mag je éénmaal herkansen en alleen uitsluitend op het eerstvolgende vaktoets- of taaltoetsmoment. Je krijgt hiervoor een uitnodiging. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Let op: dit geldt niet voor het instapmoment van 9 mei 2020. Start je op deze datum met je onderzoek dan is een herkansing niet mogelijk.

De voorwaarde voor herkansen: je dient aanwezig te zijn geweest bij je eerste toetsmoment.

Voor onderstaande toetsen geldt:

Vaktoets Leraar Engels

haal je één onderdeel niet, dan moet je beide onderdelen herkansen.

Taaltoets Nederlands

Haal je één onderdeel niet, dan hoef je alleen dit onderdeel te herkansen.

Taaltoets Engels

Is je gemiddelde lager dan een 6 dan moet je, ongeacht de hoogte van de deelcijfers, beide onderdelen herkansen.

Dan is je lopende 21+-toelatingsonderzoek voorbij, tenzij de aanmelddatum voor het volgende instapmoment nog niet geweest is.

Let op: je mag je in een studiejaar niet meer dan twee keer inschrijven voor het 21+ -toelatingsonderzoek. Als je je voor een tweede keer inschrijft, betaal je weer het volledige examenbedrag à € 185,- ongeacht de hoeveelheid te maken toetsen.

Uitzonderingen

  • Heb je je ingeschreven voor de opleiding (Leraar) Pedagogiek? Dan mag je je in het studiejaar maar één keer inschrijven voor het 21+-toelatingsonderzoek.

Je ontvangt uiterlijk tien werkdagen na het maken van de toets(en) een mail met daarin de resultaten. Hierin zal ook worden vermeld wat de volgende stap kan zijn (als er nog een volgende stap mogelijk is).

Ben je geslaagd voor alle toetsen? Je ontvangt per post een Verklaring van Toelaatbaarheid voor de door jou gekozen opleiding. Een scan van deze verklaring sturen wij naar de studentenadministratie van de opleiding van je keuze. Dit hoef je niet zelf te doen.

De geldigheid van de resultaten van de afzonderlijke vak- en taaltoets(en) zijn als volgt:

Vaktoets

Los behaald vaktoetsresultaat van een 6 of hoger blijft geldig binnen het studiejaar waarin je toelatingsonderzoek plaatsvindt.

Taaltoets Nederlands

Om je resultaat te behouden voor een onderdeel van de taaltoets Nederlands dien je een 6 of hoger behalen. Dit resultaat geldt alleen binnen het studiejaar waarin je toelatingsonderzoek plaatsvindt.

Taaltoets Engels

Je kunt alleen het gemiddelde cijfer van een 6 of hoger meenemen naar een volgend toetsmoment. Het cijfer is alleen geldig binnen het studiejaar waarin je toelatingsonderzoek plaatsvindt.

Wanneer je geslaagd bent voor het 21 +-toelatingsonderzoek is de Verklaring van Toelaatbaarheid twee studiejaren geldig: :

  • studiejaar 2020-2021;
  • studiejaar 2021-2022.

Voor de februari-instroom, indien van toepassing, is de Verklaring van Toelaatbaarheid geldig voor:

  • studiejaar 2019-2020;
  • studiejaar 2020-2021;
  • studiejaar 2021-2022.

Na ieder toetsmoment is er één inzagemoment.

De datum van dit inzagemoment staat in de uitnodigingsmail voor de toetsen en in de mail met de behaalde toetsresultaten. Je kunt de toets(en) uitsluitend op onze locatie inzien, er worden geen kopieën verstrekt. De inzage wordt uitsluitend verleend aan de deelnemende kandidaat.

Stuur jouw verzoek of opmerking per e-mail naar Studentenzaken via: toelatingstoets@hva.nl.

Is er daarna nog reden voor bezwaar?

Je kunt een bezwaarschrift indienen tegen het resultaat van het 21+-toelatingsonderzoek bij het Loket Beroep, Bezwaar en Klacht, College van Beroep voor de Examens (Cobex). Doe dit binnen zes weken nadat de uitslag van het 21+-toelatingsonderzoek bekend is gemaakt. Op de pagina van het Loket Bezwaar en Beroep lees je meer over de criteria van het bezwaarschrift.

Als je na 10 werkdagen je uitslag nog niet hebt ontvangen, stuur dan een mail naar: toelatingstoets@hva.nl

Gepubliceerd door  Studentenzaken 28 mei 2020