Hogeschool van Amsterdam

Examentraining Leraar H&V en Leraar M&T

De opleiding Leraar Horeca & Voeding en Leraar Mens & Technologie heeft dit studiejaar een cursus als onderdeel van de 21+ toets in 2020.

Voor 21+ kandidaten die zich met een training voorbereiden op de vaktoets van de opleiding:

 • Leraar Horeca & Voeding.
 • Leraar Mens & Technologie

Bij deze training kun je kiezen tussen twee varianten.

 1. Je wilt deelnemen aan alle trainingsdata: de kosten van deze training: € 250,-
 2. Je wilt alleen deelnemen aan de verplichte trainingsdata. De kosten: € 90,-

Bij het succesvol afronden van het assessment, ontvang je een certificaat welke twee studiejaren geldig is.

Data van de cursus:

 • Dinsdag 14 april 2020
 • Donderdag 16 april 2020
 • Dinsdag 20 april 2020 (verplicht in verband met assessment afgenomen bij de opleiding zelf)
 • Donderdag 23 april 2020
 • Donderdag 7 mei 2020 (verplicht in verband met assessment afgenomen bij de opleiding zelf)

Als je het verplichte onderdeel met een voldoende afsluit, ontvang je een certificaat welke twee studiejaren geldig is.

 • Lestijden: 18.15-21.10 uur
 • Uiterste aan- en afmelddatum: donderdag 9 april 09.00 uur.

De aangegeven data en tijden zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Totale studiebelasting: 27 uur. 15 contacturen en 12 uur zelfstudie.

Het mondelinge gedeelte wordt aan het einde van de examentraining afgenomen. Op het toetsmoment aansluitend op de examentraining wordt het schriftelijke gedeelte afgenomen.

Zonder deelname aan de examentraining is het niet mogelijk om het gehele toelatingsexamen te behalen.

In de rekentoetstraining wordt behandeld:

 • rekenvaardigheden;
 • basisbegrippen natuurwetenschappen.

Materiaal om je voor te bereiden op de rekentoets:

Aan het examen van de Taaltoets kan pas worden deelgenomen nadat het vakinhoudelijke Toelatingsexamen is behaald.

Kosten en betaling

Bij deze training kun je kiezen tussen twee varianten.

 1. Je wilt deelnemen aan alle trainingsdata: de kosten van deze training: € 250,- (exclusief deelname aan het 21 -toelatingsonderzoek).
 2. Je wilt alleen deelnemen aan de verplichte trainingsdata. De kosten: € 90,-

Je kunt betalen via iDEAL of Credit Card (Mastercard en Visa).

NL52DEUT0428925111 t.n.v. Hogeschool van Amsterdam
o.v.v. KP230105, Horeca & Voeding en jouw voor- en achternaam.

Wat stuur ik mee met mijn aanmelding?

Upload bij je aanmelding,

 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs (Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs, verblijfsvergunning of een buitenlands paspoort).

Aanmelden

Je meldt je aan via het digitale aanmeldformulier. Je aanmelding wordt alleen verwerkt als alle verplichte velden zijn ingevuld en de gevraagde documenten zijn toegevoegd.

Als je digitale aanmelding goed is afgerond, ontvang je een automatische ontvangstbevestiging. Dit is niet de bevestiging van inschrijving. Deze bevestiging van inschrijving ontvang je in een aparte e-mail.

Studentenzaken neemt binnen vijf werkdagen contact op bij eventuele onduidelijkheden.

Je ontvangt uiterlijk vijf werkdagen voor de start van de training een uitnodiging. Hierin staat de locatie en overige informatie die voor jou van belang is. Lees deze dan ook altijd goed door. Heb je de mail niet ontvangen? Controleer eerst je spamberichten; de uitnodiging is een groepsmail en kan als spam gezien worden.

Heb je geen uitnodiging ontvangen? Neem dan uiterlijk 4 werkdagen vóór de start van de training contact met ons op via toelatingstoets@hva.nl

NB: website voor het aanmelden voor examentraining én examen openen in Mozilla Firefox.

Op de aanmelding voor deze cursus zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden HvA particulieren van kracht. De in artikel 3 van de verkoopvoorwaarden genoemde onderwijsdatum, betreft voor deze cursus/examentraining de eerste lesdag van de cursus/training.

 • Binnen 2 weken na aanmelden kun je je aanmelding kosteloos annuleren. Echter als de cursus start binnen 2 weken na aanmelding, kun je alleen kosteloos annuleren tot het moment van de start.
 • Annuleer je na deze termijn, geldt de volgende opbouw:

Verschuldigd bedrag aanmelder
Tot 6 weken voor de start € 50,- verschuldigd
6 tot 3 weken voor start 50% deelnametarief verschuldigd
3 tot 1 week voor start 75% deelnametarief verschuldigd
1 week voor start 100% deelnametarief verschuldigd

In uitzonderlijke gevallen kan de organisatie van de cursus beslissen om af te wijken van deze annuleringsregeling (b.v. bij bijzondere persoonlijke omstandigheden). Onderbouwde verzoeken met bewijsstukken kunnen via toelatingstoets@hva.nl ingediend worden.

Je aanmelding voor de examentraining Horeca & Voeding staat los van:

Deelname aan de Studiekeuzecheck is voor 21 +-kandidaten verplicht.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 13 mei 2020