Hogeschool van Amsterdam

Examentraining Engels

Met deze examentraining bereid je je voor op de taaltoets Engels van het 21+-toelatingsonderzoek. Deze training is niet geschikt voor de vaktoets van de opleiding Leraar Engels.

LET OP: je kunt je nog niet aanmelden. Na 1 december of na 1 januari zal er meer informatie op de website komen te staan.

Voor 21+ kandidaten die zich met een training voorbereiden op de taaltoets Engels van het 21+-toelatingsonderzoek.

Deze training bereidt je niet voor op de vaktoets van de opleiding Leraar Engels.

 • Minimaal aantal deelnemers per examentraining: 10
 • De aangegeven data zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
 • Ongeveer 5 werkdagen voor de start van de cursus ontvang je per e-mail alle benodigde informatie.

 • Let op: het kan zijn dat de uiterste aan- en afmelddatum van de examentraining vóór de datum van de uitslag van de vaktoets valt.

 

Examentraining I
Uiterste aan- en afmelddatum: zondag 28 april 2019.

Lesdagen 

Dinsdag 7 mei 2019
Dinsdag 14 mei 2019
Dinsdag 21 mei 2019
Dinsdag 28 mei 2019

Lestijden 18.00 - 21.00 uur

 

Examentraining II
Uiterste aan- en afmelddatum: zondag 16 juni 2019.

Lesdagen 

Maandag 24 juni 2019
Woensdag 26 juni 2019
Maandag 1 juli 2019
Woensdag 3 juli 2019

Lestijden 18.00 - 21.00 uur

 

Er wordt gewerkt met materialen op uitstroomniveau havo 5 (ERK B1-B2).

Inhoud examentraining

 • Herkennen van tekststructuur en signaalwoorden
 • Onbekende woordbetekenissen afleiden uit de context
 • Hoofdzaken van bijzaken scheiden
 • Woordenboekgebruik en strategieën ter vergroting van woordenschat
 • Schrijven van een brief

Leerdoelen

 • Lange en complexe Engelse artikelen of teksten lezen die betrekking hebben op eigentijdse problemen en waarin de schrijvers een bepaalde houding of standpunt innemen
 • Duidelijk gestelde antwoorden geven op open vragen over deze teksten
 • Strategisch beantwoorden van multiple choice vragen over deze teksten
 • Schrijven van een informele Engelse brief op B1 niveau

Je wordt voorbereid op de taaltoets Engels; de training leidt niet tot een hoger taalniveau.

Materiaal en werkvorm

De docent maakt gebruik van (delen van) eerdere taaltoetsen en extra oefenmateriaal. De kandidaat dient zelf een Engels-Nederlands / Nederlands-Engels woordenboek mee te nemen.

€ 250,- , exclusief deelname aan het 21+-toelatingsonderzoek.

Je kunt betalen via Ideal of Credit Card (Mastercard en Visa, 3,77% extra kosten). Deelnamekosten moeten betaald zijn, voordat je je aanmeldt voor de training.

NL52DEUT0428925111 t.n.v. Hogeschool van Amsterdam
o.v.v. KP230105, Engels en jouw voor- en achternaam.

Wat stuur ik mee met mijn aanmelding?

upload bij je aanmelding:

 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs (Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs, verblijfsvergunning of een buitenlands paspoort).

Je meldt je aan via het digitale aanmeldformulier rechts op de pagina. Je aanmelding wordt alleen verwerkt als alle verplichte velden zijn ingevuld en de gevraagde documenten zijn toegevoegd.

Als je digitale aanmelding goed is afgerond, ontvang je een automatische ontvangstbevestiging. Dit is niet de bevestiging van inschrijving. Deze bevestiging van inschrijving ontvang je in een aparte e-mail.

Studentenzaken neemt binnen vijf werkdagen contact op bij eventuele onduidelijkheden.

Je ontvangt uiterlijk vijf werkdagen voor de start van de training een uitnodiging. Hierin staat de locatie en overige informatie die voor jou van belang is. Lees deze dan ook altijd goed door. Heb je de mail niet ontvangen? Controleer eerst je spamberichten; de uitnodiging is een groepsmail en kan als spam gezien worden.

Heb je 4 werkdagen vóór de start van de training nog geen uitnodiging ontvangen? Neem contact met ons op via toelatingstoets@hva.nl

Op de aanmelding voor deze cursus / examentraining zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden HvA particulieren van kracht. De in artikel 3 van de verkoopvoorwaarden genoemde onderwijsdatum, betreft voor deze cursus/examentraining de eerste lesdag van de cursus/training.

 • Binnen 2 weken na aanmelden kun je je aanmelding kosteloos annuleren. Echter als de training start binnen 2 weken na aanmelding, kun je alleen kosteloos annuleren tot het moment van de start.

 • Annuleer je na deze termijn, geldt de volgende opbouw:

 

Verschuldigd bedrag aanmelder

Tot 6 weken voor start

€ 50,00 verschuldigd

6 tot 3 weken voor start

50% deelnametarief verschuldigd

3 tot 1 week voor start

75% deelnametarief verschuldigd

1 week voor start

100% deelnametarief verschuldigd

In uitzonderlijke gevallen kan de organisatie van de cursus/training beslissen om af te wijken van deze annuleringsregeling (b.v. bij bijzondere persoonlijke omstandigheden). Onderbouwde verzoeken met bewijsstukken kunnen via toelatingstoets@hva.nl ingediend worden.

Mocht de training niet doorgaan vanwege te weinig kandidaten, wordt het volledige bedrag gerestitueerd.

Je aanmelding voor de examentraining Engels staat los van je:

 • aanmelding voor het 21+-toelatingsonderzoek;
 • aanmelding voor een opleiding aan de HvA.

Deelname aan Studiekeuzecheck is voor 21+ kandidaten verplicht.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 10 oktober 2019