Nederlands taaltoets

Hier vind je alle informatie die je nodig hebt om je voor te bereiden op de taaltoets Nederlands van het 21+-toelatingsonderzoek.

 • Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)
 • Accountancy
 • AD Frontend Design & Development (Associate degree, voltijd)
 • AD Software Development (Associate degree, voltijd)
 • AMFI – Amsterdam Fashion Institute
 • Aviation
 • Bedrijfskunde
 • Bestuurskunde
 • Biomedische Technologie
 • Built Environment: Bouwkunde
 • Built Environment: Bouwtechnische Bedrijfskunde
 • Built Environment: Civiele Techniek
 • Commerciële Economie
 • Communicatie
 • Communication and Multimediadesign
 • Creative Business
 • Engineering
 • Ergotherapie
 • Finance & Control
 • Finance, Tax and Advice
 • Forensisch Onderzoek
 • Fysiotherapie
 • HBO-ICT: Business IT & Management
 • HBO-ICT: Cyber Security
 • HBO-ICT: Game Development’
 • HBO-ICT: Software Engineering
 • HBO-ICT: Technische Informatica
 • HBO-Rechten
 • HBO-Verpleegkunde
 • Human Resource Management
 • Johan Cruyff University
 • Leraar Aardrijkskunde
 • Leraar Algemene Economie
 • Leraar Bedrijfseconomie
 • Leraar Biologie
 • Leraar Duits
 • Leraar Engels
 • Leraar Frans
 • Leraar Geschiedenis
 • Leraar Gezondheidszorg en Welzijn
 • Leraar Horeca en Voeding
 • Leraar Maatschappijleer
 • Leraar Mens en Technologie
 • Leraar Natuurkunde
 • Leraar Nederlands
 • (Leraar) Pedagogiek
 • Leraar Scheikunde
 • Leraar Techniek
 • Leraar Wiskunde
 • Logistiek
 • Logistics Engineering
 • Logistics Management
 • Oefentherapie Mensendieck
 • Pabo (Opleiding tot leraar basisonderwijs)
 • Sociaal Juridische Dienstverlening
 • Social Work
 • Sportkunde
 • Technische Natuurkunde
 • Toegepaste Psychologie
 • Toegepaste Wiskunde
 • Voeding en Diëtetiek

De examens Nederlands Lezen en Nederlands Schrijven zijn digitale examens die op locatie worden afgenomen.

Het examen bestaat uit een aantal leesteksten met vragen die je schriftelijk moet beantwoorden. De teksten krijg je op papier, de vragen staan in een digitaal toetsprogramma waarin je ook je antwoorden geeft.

Er wordt getoetst of je:

 • kan vaststellen tot welke tekstsoort een tekst of tekstgedeelte behoort;
 • de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) kan aangeven;
 • relaties tussen delen van een tekst kan aangeven;
 • conclusies kan trekken met betrekking tot intenties, opvattingen en gevoelens van de auteur;
 • standpunten en soorten argumenten kan herkennen en onderscheiden;
 • argumentatieschema’s kan herkennen;
 • een betogende tekst of betogend tekstgedeelte op aanvaardbaarheid kan beoordelen en drogredenen kan herkennen;
 • teksten en tekstgedeelten beknopt kan samenvatten;
 • een betoog kan analyseren en
 • een betoog kan beoordelen.

Duur examen: 3 uur

Geslaagd indien: cijfer 6 of hoger

1. MOOC Beter schrijven in het hoger onderwijs

Om mee te kunnen doen aan het examen Schrijven moet je eerst het certificaat behalen van de MOOC Beter schrijven in het hoger onderwijs. Hieronder leggen we uit hoe dat werkt.

 • Je maakt op www.moocbeterschrijven.nl/register een gratis account aan. Gebruik hiervoor het e-mailadres waarmee je je hebt ingeschreven voor het 21+-toelatingsonderzoek. Noteer je voor- en achternaam als gebruikersnaam. Je maakt alle opdrachten uit de MOOC. Dit kost ongeveer 10-12 uur tijd. Als je meer dan 80% van de opdrachten hebt gedaan, dan verschijnt automatisch in je dashboard je certificaat.
 • De deadlines voor het behalen van de MOOC:
  • Voor het toetsmoment van 13 januari 2022: woensdag 5 januari 2022
  • Voor het toetsmoment van 23 juni 2022: maandag 13 juni 2022
  • Voor het toetsmoment van 28 juli 2022: maandag 18 juli 2022

Op deze data controleren wij of je het certificaat behaald hebt en mag deelnemen aan het examen Schrijven.

2. Het examen Schrijven

Het examen zelf bestaat uit het schrijven van een betoog van ongeveer 500 woorden (met een minimum van 350 woorden). Het onderwerp waarover je moet schrijven, wordt in de opdracht geïntroduceerd en toegelicht. Je krijgt ook aanwijzingen over de gewenste tekststructuur. De opdracht krijg je op papier, het betoog 'schrijf' je op de computer. Let op: in de MOOC leer je bronnen gebruiken bij het schrijven; tijdens het examen gebruik je geen bronnen. De opdracht bevat voldoende informatie om bij het schrijven te gebruiken.

Er wordt getoetst of je een tekst kan schrijven die:

 • overtuigend is;
 • de elementen van een betoog bevat;
 • in taalgebruik past bij niveau en publiek;
 • een logische gedachtelijn volgt die bovendien versterkt wordt doordat tekstrelaties duidelijk zijn gemaakt;
 • hooguit een enkele spelfout bevat;
 • hooguit een enkele grammaticale fout bevat
 • voorzien is van correcte interpunctie en
 • een duidelijke lay-out heeft die bijdraagt aan de leesbaarheid van de tekst.

Duur examen: 1,5 uur

Geslaagd indien: cijfer 6 of hoger

Er is de mogelijkheid om een examentraining Nederlands te volgen. Hiermee bereid je je voor op het toelatingsonderzoek Nederlands. Elders op deze pagina vind je meer informatie hierover. Je kunt je ook zelfstandig voorbereiden met de tips hieronder

Voorbereiding Schrijven

De MOOC is een uitstekende voorbereiding op het schrijven van een betoog. Daarnaast adviseren we de Taalwinkel, www.taalwinkel.nl . Dit is de taalwebsite van de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam waar je zonder inloggen terecht kan.

Hieronder vind je specifieke pagina's van deze website voor bepaalde onderwerpen.

Voorbereiding Lezen

Lees elke dag stukken in kwaliteitskranten. Zo wen je aan hoe teksten zijn opgebouwd, vergroot je je woordenschat en je kennis over een breed scala aan onderwerpen. Kijk met name op de opiniepagina’s.

Het leesexamen lijkt op de leesexamens havo en heeft hetzelfde niveau. De havo-examens kun je vinden op www.examenblad.nl .

Om meer te leren over het toepassen van de juiste leesstrategieën ga je naar de Taalwinkel: www.taalwinkel.nl/studievaardigheden/leesstrategieen .

Je bent geslaagd indien je een 6 of hoger hebt behaald.

Het gebruik van een papieren woordenboek is toegestaan bij zowel Lezen als Schrijven. Digitale hulpmiddelen zijn niet toegestaan.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 25 maart 2022