Hogeschool van Amsterdam

Nederlands taaltoets

Hier vind je alle informatie die je nodig hebt om je voor te bereiden op de taaltoets Nederlands van het 21+-toelatingsonderzoek.

 • Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)
 • Accountancy
 • AMFI – Amsterdam Fashion Institute
 • Aviation
 • Bedrijfskunde
 • Bestuurskunde
 • Built Environment: Bouwkunde
 • Built Environment: Bouwtechnische Bedrijfskunde
 • Built Environment: Civiele Techniek
 • Commerciële Economie
 • Communicatie
 • Communication and Multimediadesign
 • Creative Business
 • Engineering
 • Ergotherapie
 • Finance & Control
 • Finance, Tax and Advice
 • Forensisch Onderzoek
 • Fysiotherapie
 • HBO-ICT: Business IT & Management
 • HBO-ICT: Cyber Security
 • HBO-ICT: Game Development’
 • HBO-ICT: Software Engineering
 • HBO-ICT: Technische Informatica
 • HBO-Rechten
 • HBO-Verpleegkunde
 • Human Resource Management
 • Johan Cruyff University
 • Leraar Aardrijkskunde
 • Leraar Algemene Economie
 • Leraar Bedrijfseconomie
 • Leraar Biologie
 • Leraar Duits
 • Leraar Engels
 • Leraar Frans
 • Leraar Geschiedenis
 • Leraar Gezondheidszorg en Welzijn
 • Leraar Horeca en Voeding
 • Leraar Maatschappijleer
 • Leraar Mens en Technologie
 • Leraar Natuurkunde
 • Leraar Nederlands
 • (Leraar) Pedagogiek
 • Leraar Scheikunde
 • Leraar Techniek
 • Leraar Wiskunde
 • Logistics Engineering
 • Logistics Management
 • Oefentherapie Mensendieck
 • Pabo (Opleiding tot leraar basisonderwijs)
 • Sociaal Juridische Dienstverlening
 • Social Work
 • Sportkunde
 • Toegepaste Psychologie
 • Toegepaste Wiskunde
 • Voeding en Diëtetiek

Leesvaardigheid

Het examen bestaat uit een aantal leesteksten met vragen die je schriftelijk moet beantwoorden. De teksten krijg je op papier, de vragen staan in een digitaal toetsprogramma waarin je ook je antwoorden geeft.

Er wordt getoetst of je:

 • kan vaststellen tot welke tekstsoort een tekst of tekstgedeelte behoort;
 • de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) kan aangeven;
 • relaties tussen delen van een tekst kan aangeven
 • conclusies kan trekken met betrekkin tot intenties, opvattingen en gevoelens van de auteur;
 • standpunten en soorten argumenten kan herkennen en onderscheiden;
 • argumentatieschema’s kan herkennen;
 • een betogende tekst of betogend tekstgedeelte op aanvaardbaarheid kan beoordelen en in deze tekst drogredenen kan herkennen;
 • teksten en tekstgedeelten beknopt kan samenvatten;
 • een betoog kan analyseren en
 • een betoog kan beoordelen.

Schrijfvaardigheid

Het examen bestaat uit het schrijven van een betoog van ongeveer 500 woorden. Het onderwerp waarover je moet schrijven, wordt in de opdracht geïntroduceerd en toegelicht. Je krijgt ook aanwijzingen over de gewenste tekststructuur. De opdracht krijg je op papier, het betoog ‘schrijf’ je op de computer.

Er wordt getoetst of je een tekst kan schrijven die:

 • overtuigend is;
 • de elementen van een betoog bevat (deze elementen staan als aanwijzing in de toets);
 • in taalgebruik past bij niveau en publiek;
 • een logische gedachtelijn volgt die bovendien versterkt wordt doordat tekstrelaties duidelijk zijn gemaakt;
 • hooguit een enkele spelfout bevat;
 • hooguit een enkele grammaticale fout bevat;
 • voorzien is van correcte interpunctie en
 • een duidelijke lay-out heeft die bijdraagt aan de leesbaarheid van de tekst.

Let op: om mee te kunnen doen aan het schrijfexamen moet je het certificaat van de MOOC Beter schrijven in het hoger onderwijs hebben behaald.

Hoe werkt de MOOC Beter schrijven in het hoger onderwijs?

 • Je maakt op https://moocbeterschrijven.nl/register een gratis account aan. Gebruik hiervoor het e-mailadres waarmee je je hebt ingeschreven voor het 21+-toelatingsonderzoek. Noteer je voor- en achternaam als gebruikersnaam. Je maakt alle opdrachten uit de MOOC. Dit kost ongeveer 10-12 uur tijd. Als je meer dan 80% van de opdrachten hebt gedaan, dan verschijnt automatisch in je dashboard je certificaat.
 • De deadline voor het behalen van de MOOC:
  • Voor het toetsmoment van 7 januari 2021: maandag 14 december 2020
  • Voor het toetsmoment van 17 juni 2021: dinsdag 1 juni 2021
  • Voor het toetsmoment van 29 juli 2021: zondag 11 juli 2021

Hoe ziet het schrijfexamen van het 21+-toelatingsonderzoek Nederlands er verder uit?

 • Je krijgt voor het schrijfexamen 2 uur de tijd, dit is inclusief het schrijfexamen downloaden en het betoog uploaden.
 • Je schrijft het betoog in Microsoft Word.
 • Het betoog van het schrijfexamen is minder omvattend dan het betoog uit de MOOC. Je hoeft bij het schrijfexamen van het 21+-toelatingsonderzoek Nederlands geen bronnen te gebruiken.
 • Kijk hier voor een voorbeeld van het schrijfexamen.
 • Je bent geslaagd indien je een 6 of hoger hebt behaald.

Er is de mogelijkheid om een examentraining Nederlands te volgen. Hiermee bereid je je voor op het toelatingsonderzoek Nederlands.

Je kunt je ook zelfstandig voorbereiden met de tips hieronder:

Voorbereiding Schrijven

Er zijn allerlei mogelijkheden om online je taalvaardigheden te vergroten. Wij adviseren je in elk geval de volgende twee. Ten eerste kan je gebruik maken van de Taalwinkel, www.taalwinkel.nl . Dit is de taalwebsite van de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam waar je zonder inloggen terecht kan. Hieronder vind je specifieke pagina’s van deze website voor bepaalde onderwerpen. Daarnaast is er een online cursus beschikbaar waarin je leert hoe je een betoog schrijft en waarbij je het gehele schrijfproces doorloopt: www.moocbeterschrijven.nl . Deze cursus is ook gemaakt door UvA en HvA en is gratis toegankelijk voor iedereen.

Voorbereiding lezen

Lees elke dag stukken in kwaliteitskranten. Zo wen je aan hoe teksten zijn opgebouwd, vergroot je je woordenschat en je kennis over een breed scala aan onderwerpen. Het leesexamen lijkt op de leesexamens Havo en heeft hetzelfde niveau. Deze kun je vinden op www.examenblad.nl .

Leesvaardigheid:

 • Geslaagd indien: cijfer 6 of hoger.

Schrijfvaardigheid:

 • Geslaagd indien: cijfer 6 of hoger.

Beide onderdelen worden als afzonderlijke toetsen gezien: je kunt gedurende het 21+- toelatingsonderzoek een voldoende resultaat meenemen naar een volgend toetsmoment.

 • Je hebt een goede laptop of pc nodig; tablet of telefoon.
 • Je hebt Google Chrome nodig.
 • Je hebt een goede versie van Word nodig.
 • Het gebruik van woordenboeken is toegestaan.
 • Let op: Als je gebruik maakt van een Mac, vergeet het document dan niet om te zetten in een pdf-bestand. Wij kunnen een bestand van een Mac niet openen.

Het gebruik van een papieren woordenboek is toegestaan bij zowel Lezen als Schrijven. Digitale hulpmiddelen zijn niet toegestaan.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 19 november 2020