Leraar Wiskunde

Hier vind je alle informatie die je nodig hebt om je voor te bereiden op de vaktoets van het 21+-toelatingsonderzoek voor de opleiding Leraar Wiskunde.

Het examen toetst de stof uit de 11e editie van ‘Getal en Ruimte’

 • havo B deel 2 Hoofdstuk 6 (De afgeleide functie)
 • havo B deel 3 Hoofdstuk 9 (Exponentiële verbanden), H10 (Meetkundige berekeningen) en H11 (Verbanden en functies)

Dit is in grote lijnen de havo-examenstof wiskunde. Er kunnen toetsvragen gesteld worden over alle onderwerpen uit het boek. De normering staat vermeld op de toets.

De toets zal, indien mogelijk, op locatie afgenomen worden en duurt 1 uur en 15 minuten.

Je kunt gebruik maken van de volgende boeken

 • Getal en Ruimte Wiskunde havo B deel 1
  Auteur: J.A. Dijkhuis
  Uitgeverij: Noordhoff Uitgevers B.V.
  ISBN: 9789001842154 / € 63,50
 • Getal en Ruimte Wiskunde havo B deel 2
  Auteur: J.A. Dijkhuis
  Uitgeverij: Noordhoff Uitgevers B.V.
  ISBN: 9789001842147 / € 63,50
 • Getal en Ruimte Wiskunde havo B deel 3
  Auteur: J.A. Dijkhuis
  Uitgeverij: Noordhoff Uitgevers B.V.
  ISBN: 9789001842130 / € 63,50

Je kunt bovenstaande boeken en de bijbehorende antwoordenboeken bestellen via de site van Noordhoff (het duurt mogelijk even voordat de site is ingeladen). Op deze site kun je ook meer informatie over deze boeken en over de methode Getal en Ruimte vinden. Met de diagnostische toetsen aan het einde van de hoofdstukken kun je testen in hoeverre je de stof van dat deel beheerst. De onderwerpen die je niet beheerst, bestudeer je uit deel B2 en/of B3 en zo nodig bestudeer je ook deel B1; dat deel bereidt voor op de delen B2 en B3.

Je bent geslaagd voor deze vaktoets bij minimaal een 6.

 • Je moet een passer bij je hebben
 • Het gebruik van een formulekaart is niet toegestaan;
 • Grafische rekenmachine (GRM), zoals beschreven voor centraal examen havo Wiskunde B 2021 onder het kopje ‘3.2.3 Grafische rekenmachine’.

Er zijn handleidingen voor een aantal van de genoemde rekenmachines te koop: bijvoorbeeld bij de methode Getal en Ruimte.

 • Als de GRM gebruikt wordt, moet altijd vermeld worden welke opties of commando’s gebruikt zijn.
 • Als in een opgave staat: ‘bereken exact’, dan moet er een algebraïsche berekening (dus zonder GRM) gegeven worden en mag het antwoord niet benaderd worden.
 • Als in de opgave staat: ‘bereken algebraïsch’, dan mag de grafische rekenmachine alleen als gewone rekenmachine gebruikt worden, bijvoorbeeld om een antwoord te berekenen. Het eindantwoord mag dan dus wel benaderd worden.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 20 september 2021