Hogeschool van Amsterdam

Leraar Natuurkunde/Scheikunde 21+-toelatingsonderzoek

Hier vind je alle informatie die je nodig hebt om je voor te bereiden op de vaktoets van het 21+-toelatingsonderzoek voor de opleidingen Leraar Natuurkunde en Leraar Scheikunde.

 • Leraar Natuurkunde
 • Leraar Scheikunde

De toets betreft delen van het havo-examenprogramma Natuurkunde én Scheikunde (zie het programma van 2016)

Voor Natuurkunde de onderdelen:

 • Domein C Bewegen en energie
 • Domein D Materialen
 • Domein G Meten en regelen.

Voor Scheikunde:

 • Domein B Kennis van stoffen en materialen.
 • Domein C Kennis van chemische processen en kringlopen.

Bestudeer ook de bijbehorende studiewijzers/gidsen en antwoordenboekjes.

De toets zal, indien mogelijk, op locatie afgenomen worden en duurt 2 uur.

Op www.examenblad.nl is een gedetailleerde beschrijving te vinden van beide vakken.

Je kunt je voorbereiden met de volgende boeken:

 • Systematische natuurkunde Havo 4 Basisboek 8e druk. ISBN 9789006313048
 • Systematische natuurkunde Havo 5 basisboek 8e druk. ISBN 9789006313062
 • Chemie Overal 4e ed havo 4 leerboek. ISBN 9789011113756
 • Chemie Overal 4e ed havo 5 leerboek. ISBN 9789011113770

Je ben geslaagd voor deze vaktoets als je 60% of meer van de punten behaald.

 • Tijdens de toets dien je te beschikken over een BINAS tabellenboek, 5e of 6e druk (Noordhoff Uitgevers).
 • Je mag een (grafische) rekenmachine gebruiken.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 20 september 2021