Hogeschool van Amsterdam

Leraar Algemene Economie en Leraar Bedrijfseconomie vaktoets

Hier vind je alle informatie die je nodig hebt om je voor te bereiden op de vaktoets van het 21+-toelatingsonderzoek voor de opleidingen Leraar Algemene Economie en Leraar Bedrijfseconomie.

  • Leraar Algemene Economie
  • Leraar Bedrijfseconomie

De opleidingen Algemene Economie en Bedrijfseconomie hebben een gemeenschappelijke propedeuse. Aan bod komen vragen over o.a. marktvormen, overheid en actualiteit.

Het accent tijdens de mondelinge afname zal liggen op de volgende modulen:

  • Consumentengedrag (module 2)
  • Producentengedrag (module 3)
  • Markten (module 4)
  • Valutamarkt (module 10)
  • Inflatie (module 11)
  • Economische groei (module 12)

De toets zal online mondeling worden afgenomen in Brightspace en duurt 30 minuten.

Voor de voorbereiding kun je gebruik maken van de website van het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel . De diverse modules op de website zijn gratis te downloaden en sluiten aan bij de huidige examens van de havo. Je dient al het pilot materiaal havo te beheersen.

Er is helaas geen voorbeeldexamen beschikbaar.

Je bent geslaagd voor deze vaktoets bij minimaal een 6.

  • Het gebruik van een rekenmachine is toegestaan.
  • Het gebruik van een grafische rekenmachine is niet toegestaan.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 18 maart 2021