Hogeschool van Amsterdam

Engels taaltoets

Hier vind je alle informatie die je nodig hebt om je voor te bereiden op de taaltoets Engels van het 21+-toelatingsonderzoek.

 • Accountancy
 • AMFI – Amsterdam Fashion Institute
 • Aviaton
 • Bedrijfskunde voltijd
 • Bestuurskunde
 • Commerciële Economie
 • Communicatie
 • Communication and Multimedia Design
 • Creative Business
 • Culturele en Maatschappelijke Vorming
 • Engineering
 • Ergotherapie
 • Finance & Control
 • Finance, Tax and Advice
 • Forensisch Onderzoek
 • Fysiotherapie
 • HBO-ICT: Business IT & Management
 • HBO-ICT: Cyber Security
 • HBO-ICT: Game Development
 • HBO-ICT: Software Engineering
 • HBO-ICT: Technische Informatica
 • HBO-Rechten
 • HBO-Verpleegkunde
 • Human Resource Management voltijd
 • Johan Cruyff Academy
 • Logistics Engineering
 • Logistics Management
 • Oefentherapie Mensendieck
 • Sociaal Juridische Dienstverlening
 • Social Work
 • Sportkunde
 • Toegepaste Psychologie
 • Toegepaste Wiskunde
 • Voeding en Diëtetiek

Leesvaardigheid

Je krijgt een tiental teksten te lezen,  met daarbij ongeveer 40 vragen die je beantwoordt. De teksten komen o.a. uit kwaliteitskranten en internetmedia. De taal van de teksten is qua niveau vergelijkbaar met die van bijvoorbeeld de krant The Guardian of het blad The Economist.

De vragen zijn er onder meer op gericht om te toetsen of je:

 • de teksten begrijpt;
 • de hoofdgedachte uit de teksten kunt halen;
 • redeneringen kunt volgen;
 • hoofdzaken van bijzaken kunt onderscheiden;
 • verbanden kunt leggen.

Schrijfvaardigheid

Je schrijft een formele e-mail van minimaal 300 woorden. Deze brief richt je aan een Engelstalig instituut om informatie te vragen over een bepaald onderwerp. Je volgt de aanwijzingen die in de opdracht worden gegeven. Je brief wordt beoordeeld aan de hand van de volgende zeven elementen: taakuitvoering, samenhang, woordgebruik en woordenschat, spelling, grammatica, leesbaarheid en creativiteit. Het beoordelingsmodel is te vinden in het voorbeeldexamen.

Gesloten en open vragen (leesvaardigheid) en een open opdracht (schrijfvaardigheid). De toets duurt 3,5 uur, onderverdeeld in lees- en schrijfvaardigheid (resp. 2,5 en 1 uur).

Leesvaardigheid voorbereiden

 • Probeer je kennis van de taal te verhogen door het lezen van Engelse boeken, kranten en tijdschriften.
 • Maak een voorbeeldexamen met behulp van het tekstboek, vragenboek en correctiemodel.
 • Oefen oude Havo-examens Engels op internet. Deze vind je o.a. op www.examenblad.nl.

Tips bij de toets leesvaardigheid:

 • Zoek niet teveel woorden op. Vaak kun je betekenissen uit de context opmaken.
 • Lees elke vraag goed. Niet goed lezen is een veel gemaakte fout.
 • Schrijf niet meer op dan van je gevraagd wordt.
 • Staar je niet blind op één vraag. Maak eventueel eerst minder moeilijke vragen.
 • Lees als je klaar bent alle vragen en je antwoorden nog een keer goed door.

Schrijfvaardigheid

Maak het voorbeeldexamen en vergelijk jouw opdracht met het uitwerkingsvoorbeeld

Let op: dit model is slechts een voorbeeld. Er zijn uiteraard meerdere manieren om bepaalde boodschappen weer te geven.

Examentraining

Er wordt een examentraining Engels aangeboden. Hiermee bereid je je voor op de twee onderdelen van het 21 +-toelatingsonderzoek.

Bij de beoordeling wordt een eindcijfer berekend, waarbij het onderdeel leesvaardigheid voor 60% telt en het onderdeel schrijfvaardigheid voor 40%. Je bent geslaagd als je eindcijfer een 5,5 of hoger is. Alleen het volledige eindcijfer kun je meenemen naar een volgend toetsmoment, maar alleen gedurende het lopende jaar van het 21+-toelatingsonderzoek.

Het gebruik van een papieren woordenboek is toegestaan (NL-EN / EN-NL). Andere hulpmiddelen, zoals een telefoon of aantekeningen, mogen niet worden gebruikt.

 

Voor een Engelstalige economische opleiding maak je niet de taaltoets Engels, maar regel je buiten de HvA een bewijs van je niveau Engels. Dit kan via: 

 • IELTS
  Benodigde niveau: Academic level met een ‘minimum overall band score’ van 6,0; met een minimum aan subscores van 5,5. De test mag niet langer dan 2 jaar geleden zijn afgenomen.
 • TOEFL
  Benodigde score: internet-based 80, paper-based 550. De test mag niet langer dan 2 jaar geleden zijn afgenomen.
 • Cambridge Advanced English
  Benodigd niveau: ESOL CAE-B2. De test mag niet langer dan 2 jaar geleden zijn afgenomen.
 • Een deelcertificaat Engels behaald op het eindexamen havo of vwo.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 4 juni 2020