Hogeschool van Amsterdam

Aanmelden en kosten

Aanmelden

Meld je hier aan voor het 21+-toelatingsonderzoek. Je aanmelding wordt alleen verwerkt als alle verplichte velden zijn ingevuld en de gevraagde documenten zijn toegevoegd. Alle correspondentie gaat via e-mail. Zorg er dus voor dat je je e-mailadres foutloos invoert.

Hieronder vind je de data van de vaktoetsen:

Examenrooster vaktoetsen 2021-2022

Instapmoment Datum Uiterste aanmelddatum Met welke data moet ik rekening houden?
1. zaterdag 13 november 2021 dinsdag 2 november 2021 stroomschema
2. zaterdag 12 maart 2022 zondag 20 februari 2022 stroomschema
3. zaterdag 21 mei 2022 zondag 1 mei 2022 stroomschema

Als je digitale aanmelding goed is afgerond in het systeem, ontvang je een automatische ontvangstbevestiging. Daarna ontvang je in een aparte e-mail een bevestiging van inschrijven. Je ontvangt uiterlijk vijf werkdagen voor het door jou geselecteerde instapmoment een uitnodiging met de toetstijden, de locatie en overige informatie die van belang is.

Upload bij je aanmelding:​

 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs (Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs, verblijfsvergunning of een buitenlands paspoort).

  Als je examentijdverlenging en/of extra hulpmiddelen aan wilt vragen:
 • Een kopie van een verklaring van een erkend professional waarin wordt aangegeven dat je in aanmerking komt voor examentijdverlenging en/of extra hulpmiddelen.

  Als je een vrijstelling aan wilt vragen:
 • Het document op basis waaruit je vrijstelling blijkt.
  Als examentijdverlenging, extra hulpmiddelen of je vrijstelling wordt goedgekeurd, wordt dit altijd aangegeven in de bevestigingsmail van inschrijven.

Geen uitnodiging voor de toetsafname ontvangen?

Controleer eerst je spamberichten: de uitnodiging is een groepsmail en kan als spam worden gezien. Als je echt geen uitnodiging hebt ontvangen, neem dan uiterlijk vier werkdagen vóór het toetsmoment contact met ons op via toelatingstoets@hva.nl

Aanmelding opleiding via Studielink

Je aanmelding voor het 21+-toelatingsonderzoek staat los van je aanmelding voor de opleiding. Dit moet je zelf op tijd regelen via Studielink. Je kunt je via Studielink ook aanmelden als je nog niet toelaatbaar bent. Je moet dan bij ‘vooropleiding’ ‘Colloquium doctum’ of ‘21+’ aanvinken.

Op de website van de HvA vind je meer informatie over de aanmeldprocedure.

Kosten en betalen

Het 21+-toelatingsonderzoek kost € 185,- Dit is ongeacht de hoeveelheid te maken toetsen* (ook bij gedeeltelijke vrijstelling) en inclusief deelname aan een eventuele herkansing.

Voor de toetsronde van 21 mei 2022 zijn de kosten € 125,-. Dit is ongeacht de hoeveelheid te maken toetsen (ook bij gedeeltelijke vrijstelling). Bij dit instapmoment heb je geen recht op een herkansing voor zowel de vak- als de taaltoetsen.

Behaalde vak- en/of taaltoetsresultaten van een 6 of hoger blijven 2 studiejaren geldig.

Je kunt je maximaal twee keer per studiejaar inschrijven voor het 21+-toelatingsonderzoek. Als je je een tweede keer inschrijft, betaal je weer het volledige bedrag, ongeacht de hoeveelheid te maken toetsen.

Betalen

Je kunt betalen via iDEAL of creditcard (Mastercard en Visa). Betalen is onderdeel van het aanmeldingsproces.

Toetsdatum wijzigen/annuleren

Wijzigen naar een later toetsmoment in hetzelfde studiejaar (2021-2022) kan. Vraag dit per e-mail aan vóór de uiterste aan- en afmelddatum.

Je toetsdatum wijzigen na de uiterste aan- en afmelddatum is alleen mogelijk als er sprake is van een bijzondere persoonlijke omstandigheid. De wijziging vraag je aan per mail. Voeg documentatie toe waaruit blijkt waarom je de toetsdatum wilt wijzigen. De organisatie van het 21+-toelatingsonderzoek zal bepalen of de documentatie volstaat voor het wijzigen van het toetsmoment (als dit mogelijk is).

Wijzigingen naar een toetsmoment in het volgend studiejaar is niet mogelijk.

Toets Annuleren

Op jouw aanmelding voor het 21+-toelatingsexamen zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden HvA particulieren van kracht.

 • Binnen 2 weken na aanmelden kun je je aanmelding kosteloos annuleren.
 • Na deze termijn, geldt de restitutieregeling:
Moment van annuleren Verschuldigd bedrag
Tot 6 weken voor instapmoment 50,00
6 tot 3 weken voor instapmoment 50% deelnametarief
3 tot 1 week voor instapmoment 75% deelnametarief
1 week voor instapmoment 100% deelnametarief

In uitzonderlijke gevallen kan de organisatie van het 21+-toelatingsonderzoek beslissen om af te wijken van deze annuleringsregeling (b.v. bij bijzondere persoonlijke omstandigheden). Onderbouwde verzoeken met bewijsstukken kun je via de mail indienen.

De in artikel 3 van de verkoopvoorwaarden genoemde onderwijsdatum, betreft voor het 21+-toelatingsonderzoek de datum van het instapmoment.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 19 oktober 2021