Hogeschool van Amsterdam

Aanmelden en kosten

Aanmelden kan via het digitaal aanmeldformulier rechts op de pagina. Je aanmelding wordt alleen verwerkt als alle verplichte velden zijn ingevuld en de gevraagde documenten zijn toegevoegd. Alle correspondentie gaat via de e-mail. Zorg er dus voor dat je je e-mailadres foutloos invoert.

Als je digitale aanmelding goed is afgerond, ontvang je een automatische ontvangstbevestiging. Dit is niet de bevestiging van inschrijving. Deze ontvang je in een aparte e-mail. Studentenzaken neemt binnen vijf werkdagen contact op bij eventuele onduidelijkheden.

Je ontvangt uiterlijk vijf werkdagen voor het geselecteerde toetsmoment een uitnodiging. Hierin staan de toetstijden, de locatie en overige informatie die voor jou van belang zijn. Neem deze goed door. Heb je de mail niet ontvangen? Controleer eerst je spamberichten: de uitnodiging is een groepsmail en kan als spam worden gezien.

Heb je geen uitnodiging ontvangen? Neem dan uiterlijk vier werkdagen vóór het toetsmoment contact met ons op via toelatingstoets@hva.nl.

Aanmelding opleiding

Je aanmelding voor het 21+-toelatingsonderzoek staat los van je aanmelding voor de opleiding. Je aanmelding voor de opleiding moet je zelf op tijd regelen via Studielink. Op de website van de HvA vind je meer informatie over de aanmeldprocedure.

Het 21+-toelatingsonderzoek kost € 185,- Dit is ongeacht de hoeveelheid te maken toetsen* (ook bij gedeeltelijke vrijstelling) en inclusief deelname aan eventuele herkansing(en). 
Met uitzondering van het toetsmoment van 15 juni 2019 voor kandidaten die een deeltijdopleiding willen volgen. Bij dit toetsmoment is er geen recht op een herkansing. De kosten van dit instapmoment zijn € 125,-

*Los behaalde vaktoets- en/of taaltoetsresultaten van een 6 of hoger blijven geldig binnen het studiejaar waarin je toelatingsonderzoek plaatsvindt (dit geldt niet voor deeltoetsen).

Je mag je maximaal twee keer per studiejaar inschrijven. Als je je een tweede keer inschrijft, betaal je weer het volledige examenbedrag, ongeacht de hoeveelheid te maken toetsen.

LET OP:

  • voor de opleiding (Leraar) Pedagogiek kun je je maar éénmaal per studiejaar inschrijven.
  • voor de opleiding Leraar Horeca en Voeding of Leraar Mens en Technologie kun je je maar éénmaal per studiejaar inschrijven en alleen voor het instapmoment van 18 mei 2019.

Je kunt betalen via iDEAL, creditcard (Mastercard en Visa, 3,77% extra kosten).

Deelnamekosten moeten betaald zijn, voordat je je aanmeldt voor het 21+-toelatingsonderzoek.

Betalingsgegevens: NL52DEUT0428925111 t.n.v. Hogeschool van Amsterdam onder vermelding van: kp 230105, 21+ en jouw voor- en achternaam.

Upload bij je aanmelding:​

  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs (Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs, verblijfsvergunning of een buitenlands paspoort).

Als je examentijdverlenging en/of extra hulpmiddelen aan wilt vragen:

  • Een kopie van een verklaring van een erkend professional waarin wordt aangegeven dat je in aanmerking komt voor examentijdverlenging en/of hulpmiddelen. Als je vrijstelling of examentijdverlenging wordt goedgekeurd dan wordt dit altijd aangegeven bij je bevestiging van aanmelding.

Toetsdatum Wijzigen

Wijzigen naar een later toetsmoment in hetzelfde studiejaar (2018-2019) kan als je dit per e-mail aanvraagt vóór de uiterste aan- en afmelddatum.

Wil je je toetsdatum wijzigen na de uiterste aan- en afmelddatum, dan is het alleen mogelijk als er sprake is van een bijzondere omstandigheid (denk hierbij aan bijvoorbeeld ziekte, een ongeluk, overmacht i.v.m. het openbaar vervoer, weersomstandigheden).

De wijziging kun je aanvragen via toelatingstoets@hva.nl. Voeg documentatie toe waaruit blijkt waarom je de toetsdatum wilt wijzigingen. Studentenzaken zal bepalen of de documentatie volstaat voor het wijzigen van het toetsmoment (als dit nog mogelijk is).

Wijzigingen naar een toetsmoment ná het toetsjaar 2018-2019 is niet mogelijk.

Toets Annuleren

Op de aanmelding voor het 21+-toelatingsexamen zijn de  Algemene Verkoopvoorwaarden HvA particulieren van kracht.

  • Binnen 2 weken na aanmelden kun je je aanmelding kosteloos annuleren.
  • Annuleer je na deze termijn, geldt de volgende opbouw:

     

Annulering

Restitutie

Tot 6 weken voor afname

€ 125,-

6 tot 3 weken voor afname

€ 87,50 (=50% deelnametarief)

3 tot 1 week voor afname

€ 43,75 (=25% deelnametarief)

1 week voor afname

Geen restitutie mogelijk

In uitzonderlijke gevallen kan de organisatie van het 21+-toelatingsexamen beslissen om af te wijken van deze annuleringsregeling (b.v. bij bijzondere persoonlijke omstandigheden). Onderbouwde verzoeken met bewijsstukken kunnen via toelatingstoets@hva.nl ingediend worden.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 5 maart 2019