Hogeschool van Amsterdam

Aanmelden en kosten

Aanmelden

Je meld je aan via het digitaal aanmeldformulier . Je aanmelding wordt alleen verwerkt als alle verplichte velden zijn ingevuld en de gevraagde documenten zijn toegevoegd. Alle correspondentie gaat via e-mail.

Hieronder vind je de data van de vaktoetsen:

Examenrooster vaktoetsen 2020-2021

Instapmoment Datum Tijd Uiterste aanmelddatum Met welke data moet ik rekening houden?
1. vrijdag 20 november 2020 Nader te bepalen dinsdag 10 november 2020 stroomschema
2. zaterdag 10 april 2021 Nader te bepalen zondag 28 maart 2021 stroomschema
3. zaterdag 15 mei 2021 Nader te bepalen zondag 2 mei 2021 stroomschema

Let op:

  • Als je je inschrijft voor het toetsmoment van 15 mei 2021 dan kun je de vaktoets(en) en taaltoets(en) niet herkansen;
  • Voor de opleiding Leraar Horeca en Voeding en de opleiding Leraar Mens en Technologie kun je maar éénmaal per lopend 21+-toelatingsonderzoek deelnemen.

Als je digitale aanmelding goed is afgerond, ontvang je een automatische ontvangstbevestiging. De bevestiging van inschrijving ontvang je in een aparte e-mail. Je ontvangt uiterlijk vijf werkdagen voor het geselecteerde toetsmoment een uitnodiging met de toetstijden, locatie en overige informatie.

Upload bij je aanmelding:​

  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs (Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs, verblijfsvergunning of een buitenlands paspoort).

    Als je examentijdverlenging en/of extra hulpmiddelen aan wilt vragen:
  • Een kopie van een verklaring van een erkend professional waarin staat dat je in aanmerking komt voor examentijdverlenging en/of hulpmiddelen. Als je vrijstelling of examentijdverlenging wordt goedgekeurd dan wordt dit altijd aangegeven bij je bevestiging van aanmelding.

Geen uitnodiging ontvangen?

Controleer eerst je spamberichten. Als je echt geen uitnodiging hebt ontvangen, neem dan uiterlijk vier werkdagen vóór het toetsmoment contact met ons op via toelatingstoets@hva.nl.

Aanmelding opleiding via Studielink

Je aanmelding voor het 21+-toelatingsonderzoek staat los van je aanmelding voor de opleiding. Dit moet je zelf op tijd regelen via Studielink. Op de website van de HvA vind je meer informatie over de aanmeldprocedure.

Kosten en betalen

Het 21+-toelatingsonderzoek kost € 185,- Dit is ongeacht de hoeveelheid te maken toetsen* (ook bij gedeeltelijke vrijstelling) en inclusief deelname aan eventuele herkansing(en).

Let op! Voor de toetsronde op 15 mei 2021 zijn de kosten € 125,-. Dit is ongeacht de hoeveelheid te maken toetsen* (ook bij gedeeltelijke vrijstelling). Je hebt dan geen recht op een herkansing voor zowel de vak- als de taaltoetsen.

*Los behaalde vaktoets- en/of taaltoetsresultaten van een 6 of hoger blijven geldig binnen het studiejaar waarin je toelatingsonderzoek plaatsvindt (dit geldt niet voor deeltoetsen).

Je mag je maximaal twee keer per studiejaar inschrijven. Als je je een tweede keer inschrijft, betaal je weer het volledige examenbedrag, ongeacht de hoeveelheid te maken toetsen.

Betalen

Je kunt betalen via iDEAL of creditcard (Mastercard en Visa). Betalen is onderdeel van het aanmeldingsproces.

Toetsdatum wijzigen/annuleren

Wijzigen naar een later toetsmoment in hetzelfde studiejaar (2020-2021) kan. Vraag dit per e-mail aan vóór de uiterste aan- en afmelddatum.

Je toetsdatum na de uiterste aan- en afmelddatum is alleen mogelijk als er sprake is van een bijzondere omstandigheid (bijvoorbeeld ziekte of een ongeluk. De wijziging vraag je aan per e-mail.

Voeg documentatie toe waaruit blijkt waarom je de toetsdatum wilt wijzigingen. De organisatie van het 21+-toelatingsonderzoek zal bepalen of de documentatie volstaat voor het wijzigen van het toetsmoment (als er nog een toetsmoment wordt aangeboden).

Wijzigingen naar een toetsmoment in het volgend studiejaar is niet mogelijk.

Toets Annuleren

Op jouw aanmelding voor het 21+-toelatingsexamen zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden HvA particulieren van kracht.

  • Binnen 2 weken na aanmelden kun je je aanmelding kosteloos annuleren.
  • Na deze termijn, geldt de restitutieregeling:
Moment van annuleren Verschuldigd bedrag
Tot 6 weken voor instapmoment 50,00
6 tot 3 weken voor instapmoment 50% deelnametarief
3 tot 1 week voor instapmoment 75% deelnametarief
1 week voor instapmoment 100% deelnametarief

In uitzonderlijke gevallen kan de organisatie van het 21+-toelatingsonderzoek beslissen om af te wijken van deze annuleringsregeling (b.v. bij bijzondere persoonlijke omstandigheden). Onderbouwde verzoeken met bewijsstukken kun je via de mail indienen.

De in artikel 3 van de verkoopvoorwaarden genoemde onderwijsdatum, betreft voor het 21+-toelatingsonderzoek de datum van het instapmoment.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 4 januari 2021