Hogeschool van Amsterdam

21+-Toelatingsonderzoek

Wil jij gaan beginnen met een HvA-opleiding maar beschik je niet over een havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 4? Op grond van je leeftijd kun je een toelatingsexamen maken: het 21+-toelatingsonderzoek (colloquium doctum).

Het College van Bestuur van de HvA heeft besloten dat er tot het einde van dit studiejaar (31 augustus 2020) geen onderwijs op locatie meer plaatsvindt. Voor de afname van de vaktoetsen van het 21+-toelatingsonderzoek werken wij er hard aan om de vaktoetsen door te laten gaan op 9 mei 2020, al dan niet in een alternatieve toetsvorm. Uiterlijk 24 april informeren we alle kandidaten over de wijze van toetsen. Voor de afname van de taaltoetsen stellen wij ook de kandidaten van elke ontwikkeling op de hoogte.

Dit toelatingsexamen toetst of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om een hbo-opleiding te volgen. Het volgende (en laatste) instapmoment van het 21+-toelatingsonderzoek is zaterdag 9 mei 2020. Inschrijven is mogelijk tot en met zondag 19 april 2020.

Het 21+-toelatingsonderzoek bestaat uit twee etappes:
1.    Je maakt tijdens de eerste toetsronde de vaktoets(en). Wanneer  je de vaktoets(en) hebt behaald, 
2.    maak je in de tweede toetsronde de taaltoets(en).

Kijk op de pagina ‘toelatingseisen 21+ per opleiding’ welke vak- en taaltoets(en) je moet maken. Welke vak- en taaltoetsen je moet maken vind je op de opleidingspagina van jouw opleiding via het linkermenu onder Praktische zaken > Toelatingseisen >21 +-toelatingsonderzoek.

Bij het behalen van alle vereiste toetsen ontvang je een ‘Verklaring van Toelaatbaarheid’ voor de door jou gekozen opleiding.

LET OP:
Deelname aan het 21+-toelatingsonderzoek geeft geen vrijstelling voor de Studiekeuzecheck
Deelname aan het 21 +-toelatingsonderzoek staat los van je aanmelding voor de opleiding. Zie de opleidingspagina voor de deadline van inschrijving en de procedure.

Voor aankomende HvA-studenten van 21 jaar of ouder die niet beschikken over een havo-, vwo- of mbo 4-diploma. 

Voorwaarde voor deelname: 

  • Als je in september wilt starten: je bent op 1 oktober 21 jaar of ouder.
  • Als je in februari wilt starten: je bent op 1 februari 21 jaar of ouder. 

Gepubliceerd door  Studentenzaken 6 april 2020