Hogeschool van Amsterdam

21+-Toelatingsonderzoek

Wil jij gaan beginnen met een HvA-opleiding maar beschik je niet over een havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 4? Op grond van je leeftijd kun je een toelatingsexamen maken: het 21+-toelatingsonderzoek (colloquium doctum). Dit toelatingsexamen toetst of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om een hbo-opleiding te volgen.

Het College van Bestuur van de HvA heeft besloten dat er tot het einde van dit studiejaar (31 augustus 2020) geen onderwijs op locatie meer plaatsvindt. De vaktoetsen van het 21+ toelatingsonderzoek zijn op 9 mei aangeboden in een alternatieve toetsvorm. De nieuwe instapmomenten zullen volgend studiejaar weer plaatsvinden.

Het is niet meer mogelijk om je voor het komend studiejaar aan te melden voor het 21+-toelatingsonderzoek.
 

Het 21+-toelatingsonderzoek bestaat uit twee delen: vaktoets(en) en taaltoets(en).
1.    Je begint in de eerste toetsronde met de vaktoets(en). Wanneer  je de vaktoets(en) hebt behaald, 
2.    maak je in de tweede toetsronde de taaltoets(en).

Welke vak- en taaltoetsen je moet maken vind je op de opleidingspagina van jouw opleiding via het linkermenu onder Praktische zaken > Toelatingseisen >21 jaar en ouder.

Als je alle vereiste toetsen hebt behaald, ontvang je een ‘Verklaring van Toelaatbaarheid’ voor de door jou gekozen opleiding.

LET OP:

  • Deelname aan het 21+-toelatingsonderzoek geeft geen vrijstelling voor de Studiekeuzecheck
  • Deelname aan het 21 +-toelatingsonderzoek staat los van je aanmelding voor de opleiding. Zie de opleidingspagina voor de deadline van inschrijving en de procedure.

Voor aankomende HvA-studenten van 21 jaar of ouder die niet beschikken over een havo-, vwo- of mbo 4-diploma. 

Voorwaarde voor deelname: 

  • Als je in september wilt starten: je bent op 1 oktober 21 jaar of ouder.
  • Als je in februari wilt starten: je bent op 1 februari 21 jaar of ouder. 

Gepubliceerd door  Studentenzaken 8 juni 2020