21+-Toelatingsonderzoek

Wil jij gaan beginnen met een HvA-opleiding maar heb je geen havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 4? Op grond van je leeftijd kun je een toelatingsexamen maken: het 21+-toelatingsonderzoek (colloquium doctum). Dit toelatingsexamen toetst of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om een hbo-opleiding te volgen.

Bekijk hier de toelatingseisen per opleiding.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 22 september 2021