Hogeschool van Amsterdam

21+-Toelatingsonderzoek

Wil jij gaan beginnen met een HvA-opleiding maar beschik je niet over een havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 4? Op grond van je leeftijd kun je een toelatingsexamen maken: het 21+-toelatingsonderzoek (colloquium doctum).

Dit toelatingsexamen is bedoeld om te controleren of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om een hbo-opleiding te volgen.

Het volgende instapmoment van het 21+-toelatingsonderzoek is zaterdag 7 maart 2020. Inschrijven is mogelijk tot woensdag 19 februari 2020. Het laatste instapmoment is zaterdag 9 mei 2020 (inschrijfdatum woensdag 19 april 2020).

Het 21+-toelatingsonderzoek bestaat uit twee etappes:
1.    Je maakt tijdens de eerste toetsronde de vaktoets(en). Wanneer  je de vaktoets(en) hebt behaald, 
2.    maak je in de tweede toetsronde de taaltoets(en).

Kijk op de pagina ‘toelatingseisen 21+ per opleiding’ welke vak- en taaltoets(en) je moet maken. Welke vak- en taaltoetsen je moet maken vind je op de opleidingspagina van jouw opleiding via het linkermenu onder Praktische zaken > Toelatingseisen >21 +-toelatingsonderzoek.

Bij het behalen van alle vereiste toetsen ontvang je een ‘Verklaring van Toelaatbaarheid’ voor de door jou gekozen opleiding.

LET OP:
Deelname aan het 21+-toelatingsonderzoek geeft geen vrijstelling voor de Studiekeuzecheck
Deelname aan het 21 +-toelatingsonderzoek staat los van je aanmelding voor de opleiding. Zie de opleidingspagina voor de deadline van inschrijving en de procedure.

Voor aankomende HvA-studenten van 21 jaar of ouder die niet beschikken over een havo-, vwo- of mbo 4-diploma. 

Voorwaarde voor deelname: 

  • Als je in september wilt starten: je bent op 1 oktober 21 jaar of ouder.
  • Als je in februari wilt starten: je bent op 1 februari 21 jaar of ouder. 

Gepubliceerd door  Studentenzaken 12 november 2019