Veelgestelde vragen

HvA-ID

Wanneer je in dienst komt bij de HvA, ontvang je op je privé e-mailadres de gegevens van je HvA-ID, je tijdelijke wachtwoord en jouw HvA e-mailadres.

Je HvA-ID is geldig zolang je werkt of bent ingehuurd door de HvA. Een maand (dit zijn in werkelijkheid drie maanden) na je officiële vertrekdatum wordt je HvA-ID geblokkeerd en je account verwijderd.

Je ontvangt tweemaal een bericht per e-mail als je dienstperiode bijna verlopen is:

  • Een maand vóór het verstrijken van je dienstperiode.
  • Tien dagen vóór het verstrijken van je dienstperiode.

Wanneer je HvA-ID verlengd moet worden, neem dan contact op met je leidinggevende. Deze geeft de nieuwe einddatum van je dienstperiode door via het Digitaal Servicepunt Medewerker (DSPM).

Wanneer de datum is aangepast in SAP, het personeelssysteem van de HvA, wordt je HvA-ID automatisch verlengd.

Waarschijnlijk is je account op slot gezet (gelockt). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een smartphone of tablet met het oude wachtwoord contact probeert te maken met de Exchange-server. Of je hebt misschien een typefout gemaakt bij het opgeven van het nieuwe wachtwoord op smartphone of tablet. Na 15 minuten wordt het account weer vrijgegeven. Probeer in de tussentijd de fout te vinden en te herstellen, of neem contact op met de servicedesk via 020 595 1402.

  • Het wachtwoord heeft een minimum lengte van 12 karakters
  • Het wachtwoord bevat minimaal 1 cijfer
  • Het wachtwoord bevat minimaal 1 kleine letter
  • Het wachtwoord bevat minimaal 1 hoofdletter
  • Het wachtwoord bevat minimaal 1 speciaal karakter, uit de reeks: ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + = - ` { } [ ] | : ; ' , . ?/
  • Het wachtwoord bevat geen inlognaam, e-mailadres, achternaam of roepnaam
  • Het wachtwoord mag niet hetzelfde zijn als de voorgaande 10 wachtwoorden
  • Het wachtwoord mag niet één van de volgende tekens bevatten: "\<>

Bel de Servicedesk ICT Services via 020 595 1402.

Ja. Sluit alle applicaties en zet de synchronisatie met de Exchangeserver uit (instructie Exchange-instellingen). De verbinding met internet mag niet verbroken worden; je moet immers contact maken met accountbeheer.

Als je meerdere mobiele apparaten hebt, zet daar dan ook de synchronisatie uit of zet ze in de vliegtuigstand.

Dan log je in op Accountbeheer en wijzig je je wachtwoord. Vervolgens wijzig je het wachtwoord op je tablet/smartphone in de instellingen van Exchange. Daarna kun je de synchronisatie weer aanzetten. Wijzig ook de wachtwoorden op de andere mobiele apparaten voordat je de communicatie weer aanzet.

Mocht je account geblokkeerd raken, wijzig dan toch de wachtwoorden van het Exchange-account en wacht 15 minuten. Dan wordt de blokkade opgeheven en moet je weer data kunnen ontvangen.

Het risico bestaat dat een apparaat waarin het oude wachtwoord nog is opgeslagen steeds probeert om contact te maken met de Exchange-server en dat daardoor je account wordt geblokkeerd (na 50 mislukte pogingen). Zo’n blokkade duurt 15 minuten, maar als er daarna weer 50 mislukte pogingen worden gedaan wordt het account weer gelockt.

Als dit gebeurt moet je het mobiele apparaat dat de locks veroorzaakt (laten) uitzetten, en wanneer je daar gelegenheid voor heeft, moet je bij de instellingen van het Exchange-account het nieuwe wachtwoord opgeven. Daarna kan het apparaat weer contact maken met de server en wordt je account niet meer gelockt.

Gepubliceerd door  ICT Services 13 september 2023