Hogeschool van Amsterdam

Topsport Team

Het topsport team is verantwoordelijk voor het topsportbeleid binnen de Hogeschool van Amsterdam. Gezamenlijk zorgen wij ervoor dat topsport en studie zo optimaal mogelijk kan worden gecombineerd.

v.l.n.r. Aleid Horjus, Caroline Wensink, Nina van Huissteden, Mark van der Laan, Mieke Min, Michael Laarman, Sarah Scherer, Dennis van Vlaanderen

De Hogeschool van Amsterdam is onderverdeeld in zeven faculteiten die verspreid zijn over de stad. Zo zit de faculteiten Bewegen, Sport en Voeding in het westen van de stad en de faculteit Gezondheid in Zuid-Oost. Om studerende topsporters zo goed mogelijk te kunnen begeleiden heeft iedere faculteit een eigen topsportcoördinator.

Topsport Academie Amsterdam

Nina Kee - van Huissteden - Topsportcoördinator TAA

Nina is de aanvoerder van de topsportbegeleiders en eerste aanspreekpunt binnen de Topsport Academie Amsterdam.

Heb je vragen? Neem dan contact op via topsport@hva.nl.

Dennis van Vlaanderen - Manager TAA

Dennis is eindverantwoordelijke voor de uitrol van het topsportbeleid binnen de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de nationale en internationale contacten rondom duale carrières.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 9 juli 2019