Hogeschool van Amsterdam

Topsport Academie Amsterdam (TAA)

WAT IS DE TOPSPORT ACADEMIE AMSTERDAM?

De Topsport Academie Amsterdam (TAA) biedt topsporters de mogelijkheid om hun sportcarrière succesvol te combineren met een HvA-opleiding naar keuze. De TAA is de cruciale factor tussen topsport en onderwijs. De TAA maakt het mogelijk dat topsporters zowel een HvA-diploma halen en op het hoogste niveau succesvol te zijn in hun sport.

Wat houdt topsportbegeleiding in?

Na het ontvangen van de HvA Topsportverklaring krijg je ondersteuning en begeleiding bij de combinatie topsport en studie. Je kunt hierbij denken aan extra studiebegeleiding bij het plannen van je studie- en trainingsschema, de mogelijkheid voor toetsen op afstand, voorkeur kunnen aangeven voor roostertijden of eventueel financiële compensatie voor een door de duale carrière opgelopen studievertraging. Let wel, de faciliteiten die worden aangeboden verschillen per opleiding. De topsport coördinator van de faculteit waar je gaat studeren zal je hierover op de hoogte brengen. Voor meer informatie ga je naar de HvA-Topsportregeling.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 7 september 2020