Hogeschool van Amsterdam

FAQ

De onderstaande vragen krijgen we regelmatig, vandaar dat we deze pagina in het leven hebben geroepen.

Staat het antwoord op je vraag er niet tussen? Neem dan contact op met topsport@hva.nl.

Het aanmelden van HvA topsporters bij de TAA loopt via diverse kanalen.

1. De potentiële HvA topsporter komt binnen via:

  • de website: hier vult hij/zij het intakeformulier in
  • telefoon of mail: topsport coordinator stuurt de topsporter een intakeformulier
  • de topsporter komt bij de Cruyff Academy (JCA) binnen. De Cruyff Academy en TAA hebben direct overleg, de topsporter ontvangt een intakeformulier
  • de topsporter studeert al en wordt door de SLB’er of studentendecaan naar de TAA verwezen.

2. De TAA kijkt of de topsporter een NOC*NSF status heeft.

  • Ja: er wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek
  • nee: er volgt een afwijzing

Bij twijfel wordt advies gevraagd aan Stichting Topsport Amsterdam (STA)

  • indien positief advies: afspraak voor intakegesprek.
  • Indien negatief advies: wijzen op mogelijkheden bij JCA, ALO, Sportkunde (zij hanteren een bredere definitie van Topsporter) of kijken naar de mogelijkheid tot een talent projectstatus.

3. Er volgt een intakegesprek. Hierbij wordt het HvA topsportbeleid uitgelegd, inclusief verantwoordelijkheden van de HvA, sportorganisatie en topsporter.

4. De TAA stelt de HvA-topsportverklaring op (geldig 1 jaar). De topsporter wordt in contact gebracht met de opleiding, studentendecaan en evt. aanwezige studerende topsporters. Dit ter kennismaking en voor een eerste afstemming tussen studie en topsport.

Download instroommodel TAA

Je komt in aanmerking voor ondersteuning als je voldoet aan de onderstaande criteria:

  • Je hebt een talent- of topsportstatus van NOC*NSF. Op de website van NOC*NSF vind je een overzicht van de statussen. Vraag bij jouw bond welke status je hebt.
  • Je hebt een topsportverklaring van de Stichting Topsport Amsterdam / CTO Amsterdam.

Dat verschilt per studie, neem hiervoor contact op met de topsportcoördinator van jouw faculteit. Het topsportbeleid vraagt om maatwerk.

Wij kunnen je alleen helpen als je een verklaring krijgt van de bond dat je tegen een status aan zit vanwege bijvoorbeeld de overgang van jong oranje naar oranje of je tijdelijk geen status hebt vanwege een blessure. Daarnaast geven wij een tijdelijke project talent status als je internationaal actief bent en daar Nederland en de HvA vertegenwoordigd. Bijvoorbeeld bij een Europacup wedstrijd of een EK/ WK en jouw sport valt niet onder de zogenoemde NOC*NSF sporten.

Om aangemerkt te worden als HvA topsporter, gaan wij uit van de Topsport en Talent profielen van NOC*NSF en de Stichting Topsport Amsterdam. Daarin staat dat je een Talent of Topsportstatus dient te hebben van NOC*NSF. Dit betekent dat de sport bepaald of je een talent/topsporter bent en niet het onderwijs.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 10 juli 2019