Hogeschool van Amsterdam

Faciliteiten

Na het krijgen van een topsportverklaring van de HvA ga je uiteraard zelf zo goed mogelijk plannen en bespreken met je studieadviseur/ mentor / studieloopbaanbegeleider hoe je de combinatie tussen je sport en studie kunt organiseren. Daarnaast kunt je verzoeken indienen voor een aantal faciliteiten. Let wel, de faciliteiten die worden aangeboden verschillen per opleiding. De topsport coördinator van de faculteit waar je gaat studeren zal je hierover op de hoogte brengen. Voor meer informatie ga je naar de HvA-Topsportregeling.

Aan het begin van het studiejaar kijk je met de topsportcoördinator naar het onderwijsprogramma en het rooster. Er wordt gekeken of er een zo optimaal mogelijke balans gevonden kan worden tussen het onderwijsprogramma/ het rooster en je sportactiviteiten.

Let wel: niet alles is altijd mogelijk. Uiteindelijk kies je zelf voor een duale carrière, dus enig ongemak en vertraging moet je daarbij voor lief nemen. Uitgangspunt is dat De Hogeschool van Amsterdam probeert om je zo veel mogelijk tegemoet te komen, waarbij wordt uitgegaan van een volledige inzet op studiegebied. De TAA houdt zich daarnaast ook bezig met jouw eventuele doorstroom naar de UvA/VU en het werkveld.

Financiële ondersteuning bij vertraging

Wanneer je door je nevenactiviteiten niet kunt afstuderen binnen de periode die voor de studie staat, heb je kans om op grond van je topsportstatus maximaal tot 12 maanden financiële ondersteuning krijgen. De financiële ondersteuning is gebaseerd op de normbedragen van studiefinanciering (basisbeurs en eventueel aanvullende beurs).

Neem voor meer informatie contact op met de studentendecaan van je opleiding.

Je wordt in beginsel geacht de norm voor het bindend studieadvies te halen. In overleg met de topsportcoördinator aan het begin van het eerste studiejaar worden afspraken gemaakt over je studievoortgang. De topsportcoördinator adviseert de examencommissie over het bindend studie advies dat de examencommissie aan het einde van het eerste jaar uitbrengt.

HvA-topsporters mogen gratis gebruik maken van de faciliteiten van de zeven USC sportcentra.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 10 juli 2019