Hogeschool van Amsterdam

Het Juridisch Spreekuur

Heb je juridische hulp nodig, dan zit je bij Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) goed. HJS biedt gratis juridisch advies en ondersteuning op de volgende onderwerpen:

HJS geeft gratis juridisch advies aan twee doelgroepen:

  1. Studenten en medewerkers van de HvA.
  2. Buurtbewoners van de krachtwijken in Amsterdam, zie ook www.hva.nl/boot.

Er vindt altijd eerst een intakegesprek plaats om te bepalen of HJS de vraag als zaak in behandeling kan nemen.

Wanneer HJS de zaak in behandeling neemt zal een van de medewerkers een advies opstellen. Dit advies wordt te allen tijde gecontroleerd door een expertdocent van de opleiding HBO-Rechten of SJD. Pas wanneer deze docent het advies heeft goedgekeurd wordt het schriftelijk, dan wel mondeling uitgebracht.

HJS is opgezet door de opleidingen HBO-Rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) van de HvA. Bij HJS verrichten de medewerkers van HJS (studenten van beide opleidingen) werkzaamheden in het kader van een stage of vak.

Ook zijn er vrijwilligers (vak opleiding SJD, of ex-stagiairs/stagiaires) die een vast aantal uren per week werken bij HJS. Alle medewerkers van HJS worden begeleid door docenten Recht met ruime ervaring en expertise in de verschillende rechtsgebieden.

De diensten van HJS worden ook aangeboden op verschillende locaties in de stad Amsterdam in de Buurtwinkels voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling (BOOT), zie ook www.hva.nl/boot.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 3 september 2019